Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV moet ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

UWV beoordeelt op basis van onder meer de polisadministratie voor welke werknemers u recht heeft op een loonkostenvoordeel. Loonkostenvoordeel (LKV) ontvangt u via de Belastingdienst. Per 1 januari 2018 zijn er vier soorten: 

Deze regeling vervangt onder meer de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsbeperkte werknemer. Over dit onderwerp leest u meer op de website van het UWV (Deze link gaat naar een andere website). Voor meer informatie kunt u eveneens contact opnemen met onze accountmanager Patrick van der Sluijs: 06 - 13 98 13 00.

Let op: om gebruik te maken van het loonkostenvoordeel dient de medewerker binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring LKV aan te vragen (of u hiervoor te machtigen) bij het UWV. De doelgroepverklaring LKV oudere werknemer (56+) kan bij de gemeente aangevraagd worden.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?