Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Afschrift akte burgerlijke stand advocaten en notarissen

Let op: alleen advocaten en notarissen kunnen via deze pagina online een afschrift aanvragen. Geen advocaat of notaris? Dan kun je terecht op de pagina Uittreksel burgerlijke stand.

Je vraagt de akte van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Je betaalt voor het behandelen van de aanvraag. Als het afschrift toch niet nodig blijkt te zijn of je hebt er geen recht op, dan krijg je het geld niet terug. Controleer daarom of de gebeurtenis in Gemeente Maashorst (of voormalig Gemeente Landerd of Uden) heeft plaatsgevonden.

Online aanvraag met e-Herkenning

Je hebt eHerkenning niveau 2 en jouw KvK-vestigingsnummer nodig voor de online aanvraag. Klik op de knop 'Uittreksel aanvragen'. 

Uittreksel aanvragen (Deze link gaat naar een andere website)

Online aanvraag zonder e-Herkenning

Je kunt de aanvraag ook digitaal doen zonder e-Herkenning. Houd er dan rekening mee dat je een (door de advocaat) ondertekende brief op logopapier moet toevoegen. Klik op de knop 'Uittreksel aanvragen zonder e-Herkennning'.

Uittreksel aanvragen zonder e-Herkenning (Deze link gaat naar een andere website)

Kosten aanvraag

€ 17,60

Duur

Soorten akten

Akte Inhoud van de akte
Geboorteakte
 • voornamen en geslachtsnaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geslacht
 • namen van de ouder(s)
Overlijdensakte
 • voornamen en geslachtsnaam
 • geboortedatum (voor zover bekend)
 • woonplaats
 • overlijdensdatum en tijdstip en plaats van overlijden
 • naam van echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene
Huwelijksakte
 • voornamen en geslachtsnamen vóór het huwelijk van beide echtgenoten
 • geboortedatum van beide echtgenoten
 • geboorteplaats van beide echtgenoten
 • voornamen en geslachtsnamen na de huwelijksceremonie van beide echtgenoten
 • datum en plaats van de huwelijksvoltrekking
 • namen van  de ouders van beide echtgenoten
 • namen van de getuigen
Akte van geregistreerd partnerschap
 • voornamen en geslachtsnamen vóór het geregistreerd partnerschap van beide partners
 • geboortedatum en geboorteplaats van beide partners
 • voornamen en geslachtsnamen na het partnerschap van beide partners
 • datum en plaats geregistreerd van het partnerschap
 • namen van de ouders van beide partners
 • namen van de getuigen
Akte van echtscheiding
 • voornamen en geslachtsnaam van beide ex-echtgenoten
 • datum en plaats van echtscheiding
Let op: deze gegevens komen op de huwelijksakte als een latere vermelding.
Akte van beëindiging geregistreerd partnerschap
 • voornamen en geslachtsnaam beide ex-partner
 • datum en plaats van de ontbinding
Let op: deze gegevens komen op de akte van geregistreerd partnerschap als een latere vermelding.

Uittreksel BRP aanvragen

Wil je (als advocaat) ook een uittreksel BRP aanvragen? Deze vraag je aan op de pagina Uittreksel BRP voor derden.

Meer informatie

Heb je vragen? Bel dan 0413-281 911 en vraag naar een medewerker Burgerzaken.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?