Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Om een VOG aan te vragen op het gemeentehuis moet u altijd eerst een afspraak maken.

Maak een afspraak om een VOG aan te vragen (Deze link gaat naar een andere website)

Prijs

Wat moet u meenemen? 

Online aanvragen

Digitaal aanvragen kan ook, maar alleen onder bepaalde voorwaarden en alleen via www.justis.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Vraagt iemand anders voor u de VOG aan?

Dan moet die persoon meenemen: 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?