Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Prijs

Wat moet u meenemen? 

Online aanvragen

Digitaal aanvragen kan ook, maar alleen onder bepaalde voorwaarden en alleen via www.justis.nl.

Vraagt iemand anders voor u de VOG aan?

Dan moet die persoon meenemen: