Rechten van betrokkene

De gemeente Maashorst gebruikt voor veel verschillende taken uw persoonsgegevens. Gebruikt de gemeente uw persoonsgegevens, dan heeft u verschillende rechten. Deze staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina staan deze rechten die u heeft. Veel van deze rechten bestaan uit verzoeken die u kunt doen. Vandaar dat de gemeente deze rechten ook wel een AVG-verzoek noemt. 

Ik wil inzage in mijn persoonsgegevens

Met dit recht kunt u uw persoonsgegevens die de gemeente van u gebruikt inzien. Hierdoor weet u of en welke gegevens van u worden gebruikt. Daarnaast krijgt u ook informatie over het doel van het gebruik, aan wie de gegevens zijn gestuurd en waar de gegevens vandaan komen. U krijgt alleen inzage in de gegevens die over uzelf gaan.

Voorwaarden verzoek

Wilt u inzage, geef in uw verzoek tot inzage aan om welke gegevens het gaat. Bijvoorbeeld uw Wmo-dossier of een vergunningaanvraag. Hierdoor kunnen we gericht voor u aan de slag.

Ik wil mijn persoonsgegevens laten corrigeren

Vind u onjuistheden in uw persoonsgegevens? U kunt vragen om uw gegevens aan te passen. Hierbij kunt u ook vragen om uw gegevens tijdelijk af te schermen. Ook kunt u vragen om gegevens aan te vullen als deze niet compleet zijn. De gemeente zorgt ervoor dat foute of niet complete gegevens verwijderd, aangevuld of veranderd worden als deze inderdaad fout of niet compleet zijn. Het recht op aanpassing geldt niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers. Zoals in de basisregistratie personen (BRP). Ook geldt dit recht niet om professionele indrukken, meningen of conclusies van medewerkers aan te laten passen.

Hebben wij uw gegevens aangepast? Dan zijn wij ook verplicht om dit door te geven aan de organisaties met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. Behalve als het informeren geen optie is of als dit buitenproportioneel qua tijd en moeite blijkt.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek tot correctie duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Geef ook aan waarom het aangepast of aangevuld moet worden. Hierdoor kunnen we gericht voor u aan de slag.

Ik wil mijn persoonsgegevens laten verwijderen

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De gemeente verwijdert uw gegevens als blijkt dat de gegevens: 

Bij verwijdering van uw gegevens geeft de gemeente dit door aan andere organisaties als die uw gegevens ontvangen. In samenwerkingen betekent dit dat de gegevens ook worden aangepast bij de andere partners. Behalve als het informeren geen optie is of als dit buitenproportioneel qua tijd en moeite blijkt.

Het recht op verwijdering geldt niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers. Zoals de basisregistratie personen (BRP). Ook worden gegevens niet verwijderd als de wet zegt dat we deze moeten bewaren. Bijvoorbeeld omdat in de Archiefwet staat dat de gemeente aanvragen voor een uitkering of subsidie moeten bewaren voor een vastgelegde tijd.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek tot verwijdering duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat en waar ze voor worden gebruikt. Geef ook aan waarom deze verwijderd moeten worden. Als de gemeente besluit om de persoonsgegevens te verwijderen, dan wordt de verwijdering zo snel mogelijk uitgevoerd.

Ik wil het gebruik van mijn persoonsgegevens laten beperken

Soms kunt u vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel bewaren, maar dat we ze niet verder gebruiken voor een specifiek doel. Gaat de gemeente hiermee akkoord, dan worden uw gegevens niet meer gebruikt voor dat specifieke doel. Dit kan alleen:

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek tot beperking van de verwerking aan om welke persoonsgegevens het gaat, waar uw gegevens voor worden gebruikt en waarom de beperking nodig is. Gaat de gemeente akkoord, dan wordt de beperking zo snel mogelijk uitgevoerd.

Ik wil graag mijn persoonsgegevens meenemen (dataportabiliteit)

Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Het gaat om gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven of omdat we een contract met u hebben afgesloten. Bij de gemeente komt dit niet vaak voor. Hierdoor wordt een verzoek voor dataportabiliteit vaak afgewezen.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek tot dataportabiliteit aan of u deze persoonsgegevens zelf wilt ontvangen. Het is ook mogelijk dat deze direct aan een andere organisatie wordt verstuurd. Geef de organisatie en de contactpersoon dan duidelijk aan. Geef ook aan waar uw gegevens voor worden gebruikt. Bij dit recht gaat het alleen om digitale gegevens en dus niet om papieren dossiers.

Ik wil bezwaar maken tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen bij een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Ook heeft u het recht om niet afhankelijk van geautomatiseerde besluitvorming te zijn. Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die niet door een mens is gedaan. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens dan maken wij als gemeente een afweging. Dit is een afweging tussen de belangen van de gemeente en uw rechten/belangen.

Voorwaarden verzoek

Geef in uw verzoek van bezwaar tegen verwerking aan tegen welk gebruik u bezwaar maakt. Geef hierbij ook aan waarom u bezwaren heeft. Bij een toekenning van een bezwaar wordt het gebruik zo snel mogelijk aangepast of gestopt.

Hoe doe ik een verzoek?

U kunt uw verzoek tot inzage, verzoek tot correctie, verzoek tot verwijdering, verzoek tot beperking van de verwerking, verzoek tot dataportabiliteit of verzoek tot bezwaar tegen verwerking doen door gebruik te maken van het digitale formulier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Deze link gaat naar een andere website). U kunt ook een ondertekende brief sturen naar Gemeente Maashorst, afdeling Publiekszaken, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?