Subsidies voor gebruik Markant Theater Maashorst

Amateurkunstverenigingen, scholen en instellingen die zich bezighouden met kunsteducatie kunnen subsidie aanvragen om gebruik te kunnen maken van Markant Theater Maashorst. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de huurkosten van de theaterzaal, voor organisaties uit Uden, Volkel of Odiliapeel. De regeling geldt niet voor de evenementenhal van Markant.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

Ieder jaar wordt voor deze regeling een subsidieplafond vastgesteld. Dat is het maximale bedrag dat voor dat jaar beschikbaar is. Voor 2023 is dat € 27.272,-. Gebruik van deze regeling sluit het gebruik van de volksculturele subsidie bij Markant Theater Maashorst uit.

Wat is de volksculturele subsidie?

Naast de gemeentelijke Subsidieregeling gebruik Theater Markant worden amateurgezelschappen en non-profit organisaties ook op een andere manier ondersteund in het benutten van het theater voor hun culturele activiteiten. Jaarlijks ontvangt het theater van de gemeente Maashorst € 50.000,- (excl. index) om lokale volksculturele activiteiten financieel te ondersteunen. Volksculturele subsidie wordt verstrekt door Markant Theater Maashorst zelf, onder bepaalde voorwaarden.
Wilt u bekijken voor welke subsidie uw culturele activiteit mogelijk in aanmerking komt? Doorloop dan dit stroomschema (PDF, 42.6 kB). Hierin vindt u ook kort de voorwaarden van de bijbehorende subsidies.

Aanvragen

Wilt u een subsidie voor het gebruik van Markant Theater Maashorst aanvragen, vul dan het Aanvraagformulier Subsidieregeling gebruik Theater Markant (PDF, 79.1 kB)in. De aanvraag moet minimaal acht weken voor de datum van de activiteit, schriftelijk worden ingediend bij de gemeente. Bij het volledig ingevulde aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd:

Onderaan het formulier staat hoe u de aanvraag kunt indienen.

Drie maanden na het evenement moet een inhoudelijk en financieel verslag worden ingediend. Op basis hiervan én op basis van de rekening van theater Markant wordt de subsidie definitief vastgesteld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers via admoSD@gemeentemaashorst.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?