Subsidie afkoppelen en vergroenen

Groen helpt niet alleen te ontspannen, maar zorgt ook voor de nodige verkoeling. Dat is fijn als het weer zo’n hete zomer wordt in de zomer van 2019 en 2020.

Vergroenen wordt nu, in combinatie met waterberging, nóg aantrekkelijker met een speciale bijdrage van het Waterschap Aa en Maas en de AS50+ gemeenten (Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss). Een bijdrage die kan oplopen tot maar liefst € 7500,-. 

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie voor klimaatbestendige maatregelen aan bij het e-loket van Waterschap Aa en Maas.

Wanneer krijgt u een bijdrage?

U heeft recht op een bijdrage als aan tenminste onderstaande voorwaarden wordt voldaan. De volledige spelregels en voorwaarden leest u op de website van waterschap Aa en Maas.

Een voorbeeld: Het afkoppelen van regenwater verbetert de watervoorziening, maar komt niet ten goede aan het groen. De maatregel komt daarom niet aanmerking voor een bijdrage. Wordt er een groen dak aangelegd én wordt het regenwater afgekoppeld? Dan wordt voldaan aan zowel water als groen en kan er een bijdrage aangevraagd worden.

Hoe hoog is de bijdrage?

Alle inwoners in het verzorgingsgebied van Waterschap Aa en Maas komen in aanmerking voor een bijdrage, maar de gemeenten in het samenwerkingsverband AS50+ doen daar een schepje bovenop. Voor inwoners van de gemeente Maashorst geldt dat ze kunnen rekenen op een bijdrage van maar liefst 45% van de kosten met een maximum van € 7500,-.

Voorschot en betaling

Wordt uw aanvraag met offerte of kostenraming goedgekeurd? Dan ontvangt u binnen 10 weken bericht en een voorschot. Na het ontvangen van het voorschot heeft u 6 maanden de tijd om het project af te ronden.

Vaststellen definitieve bijdrage

Na afronding van uw project zet u de facturen, bankafschrift en foto’s in uw digitale dossier in ‘Mijn AA en Maas’. Wij bekijken de stukken en stellen de definitieve bijdrage vast.

Gratis tuinontwerp

Naast een fikse bijdrage leveren we graag ook inspiratie. Wilt u uw tuin flink vergroenen? Dan is een gratis tuinontwerp wellicht wat voor u. Handig met een compleet boodschappenlijstje aan planten! Planten die ook nog eens tegen een stootje kunnen en weinig onderhoud vragen. Download hier het tuinontwerp (PDF, 5.7 MB).