Klimaatadaptatie

Goed bezig met klimaatadaptatieOnze ambitie is om de gemeente de komende jaren klimaatveerkrachtig en zo waterrobuust mogelijk in te richten, zowel bij nieuwe werken als in bestaand gebied. Dit vraagt ook inzet op particulier terrein, zowel bij nieuwe ontwikkelingen als in bestaande gebieden. 

Hier vindt u interessante informatiebronnen over klimaatadaptatie, waaronder een klimaatatlas om de effecten van een veranderend klimaat op uw perceel kunt bekijken. Ook vindt u informatie over maatregelen die u zelf kunt nemen op uw terrein, die bijdragen aan een klimaatveerkrachtige omgeving.