Informatie

Klimaatatlas

De gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss werken samen met Brabant Water en waterschap Aa en Maas aan water en klimaatadaptatie. Samen ontwikkelden we een Klimaatatlas, bekijk de atlas op de website As50 (Deze link gaat naar een andere website), het samenwerkingsverband. In deze atlas bieden wij u een uitgebreide set aan informatie over mogelijke klimaateffecten in de regio. Dit heet ook wel een 'klimaatstresstest'. Het gaat hierbij om hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit is nu al merkbaar en voelbaar. We noemen enkele voorbeelden. Hevige neerslag kan leiden tot schade aan woningen in steden en dorpen. Langdurige droogte leidt tot schade aan landbouwgewassen en natuur. Extreme hitte kan leiden tot gezondheidsproblemen voor de ouderen in de regio. En overstromingen door dijkdoorbraken vormen langs de Maas een risico.

Huisje Boompje Beter

De website Huisje Boompje Beter (Deze link gaat naar een andere website) inspireert en helpt om tuinen te vergroenen en klimaatveerkrachtig in te richten.

Kennisportaal Klimaatadaptatie

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie (Deze link gaat naar een andere website) is dé informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Je vindt hier praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes. Samen maken we Nederland klimaatbestendig.

Duurzame Doelenagenda's

In deze agenda's (PDF, 2.4 MB) vind je een vertaling van de bestaande lokale, regionale, landelijke en globale doelen naar doelen voor onze gemeente. We proberen de doelen zo integraal mogelijk te behalen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?