Afkoppelen

Op veel plekken in de openbare ruimte wordt de riolering aangepast zodat het regenwater via de bodem kan infiltreren of via een regenwaterriool wordt afgevoerd naar sloten en vijvers. Dit doen we op het moment dat er meerdere werkzaamheden zijn. 

We onderzoeken de mogelijkheden om vuil water en regenwater te scheiden. De locaties met de hoogste urgentie krijgen hierbij voorrang. De gemeente koppelt de openbare ruimte af wanneer dit doelmatig blijkt. 

Wat kunt u zelf doen?

U kunt er ook zelf voor kiezen om het regenwater van uw woning of verhardingen af te koppelen. Dit is vaak eenvoudiger en goedkoper dan u denkt. We geven u hier graag advies over hoe u dit kunt aanpakken. Voor het afkoppelen op particulier terrein wordt momenteel subsidie verstrekt in samenwerking met Waterschap Aa & Maas. Meer informatie over deze subsidie vindt u op de pagina Subsidie klimaatbestendige maatregelen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?