Klacht over een medewerker

De gemeente Maashorst probeert haar taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over de manier waarop u in een bepaalde situatie door een medewerker of bestuurder bent behandeld. U heeft dan het recht om een klacht in te dienen. Dit biedt de gemeente de kans daar wat van te leren.

Klacht indienen (DigiD) (Deze link gaat naar een andere website)

Het indienen van een klacht kan ook:

Wat moet u minimaal bij uw klacht vermelden?

Als u per post de klacht indient, moet de brief tot slot door u ondertekend zijn.

Procedure

Uw klacht wordt behandeld volgens de procedure van klachtbehandeling die in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen.

Let op: deze procedure is alleen bedoeld voor klachten die gaan over het gedrag van medewerkers of bestuurders, die persoonlijk tegen u verricht zijn. Denk daarbij aan het niet reageren op e-mails, of het verstrekken van verkeerde informatie. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over een los liggende stoeptegel? Doe dan een melding openbare ruimte.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman (Deze link gaat naar een andere website).

Ideeënbus

Heeft u een goed idee om uw leefomgeving te verbeteren? Of u heeft een tip om onze dienstverlening nog beter te maken? 

Meer informatie?

Voor meer informatie belt u 0413 - 28 19 11 en vraagt u naar de algemeen juridisch adviseur van de gemeente Maashorst.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?