Klacht over een medewerker

De gemeente Maashorst probeert haar taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kun je ontevreden zijn over de manier waarop je in een bepaalde situatie door een medewerker of bestuurder bent behandeld. Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen. Dit biedt de gemeente de kans daar wat van te leren.

Klacht indienen (Deze link gaat naar een andere website)

Het indienen van een klacht kan ook via telefoon of per post.

Wat moet je minimaal bij jouw klacht vermelden?

Dien je jouw klacht per post in, zorg er dan voor dat je brief ondertekend is.

Procedure

Jouw klacht wordt behandeld volgens de procedure van klachtbehandeling die in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen.

Let op: deze procedure is alleen bedoeld voor klachten die gaan over het gedrag van medewerkers of bestuurders, die persoonlijk tegen jou verricht zijn. Denk daarbij aan het niet reageren op e-mails, of het verstrekken van verkeerde informatie. Heb je bijvoorbeeld een klacht over een los liggende stoeptegel? Doe dan een melding openbare ruimte.

Ik ben het niet eens met de klachtafhandeling. Wat kan ik doen?

Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Dan kun je binnen 1 jaar na de afhandeling van de klacht contact opnemen met de Nationale Ombudsman (Deze link gaat naar een andere website).

Meer informatie?

Voor meer informatie bel je 0413 - 28 19 11 en vraag je naar de klachtencoördinator binnen het team HR & Juridische Zaken van de gemeente Maashorst. 

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?