Te late beslissing gemeente Maashorst

De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt. Als dit niet lukt, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom).

Vergoeding aanvragen

Schriftelijk kunt u een vergoeding aanvragen met het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (Deze link gaat naar een andere website) van de website van Rijksoverheid.

Vul het formulier in en stuur het naar Gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB Uden. Als u uw ingebrekestelling per post indient, moet de brief tot slot door u ondertekend zijn.

Procedure

Uiteraard kunt u eerst telefonisch contact met ons opnemen om na te gaan of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. De gemeente heeft na het ontvangen van uw brief twee weken de tijd om een beslissing te nemen.

Heeft u na twee weken nog steeds geen beslissing ontvangen? Dan moeten wij u een ‘dwangsom’ betalen voor iedere dag dat we geen besluit hebben genomen. Daarnaast kunt u vanaf dat moment ook beroep instellen bij de rechter.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?