Te late beslissing gemeente Maashorst

De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente jou op tijd een beslissing stuurt. Als dit niet lukt, dan heb je in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom).

Vergoeding aanvragen

Schriftelijk kun je een vergoeding aanvragen met het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (Deze link gaat naar een andere website) van de website van Rijksoverheid.

Vul het formulier in en stuur het naar Gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB Uden. Als je jouw ingebrekestelling per post indient, moet je de brief wel ondertekenen.

Procedure

Uiteraard kun je eerst telefonisch contact met ons opnemen om na te gaan of jouw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. De gemeente heeft na het ontvangen van jouw brief twee weken de tijd om een beslissing te nemen.

Heb je na twee weken nog steeds geen beslissing ontvangen? Dan moeten wij jou een ‘dwangsom’ betalen voor iedere dag dat we geen besluit hebben genomen. Daarnaast kun je vanaf dat moment ook beroep instellen bij de rechter.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?