Overlast door bedrijf

Heeft u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door een geluid, stank, vervuiling van de bodem of lucht?

Bij de Milieuklachtencentrale (Deze link gaat naar een andere website) kunt u terecht met milieuklachten over lokale bedrijven.

Na het ontvangen van een klacht controleert de omgevingsdienst of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?