Overlast door bedrijf

Heb je overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door een geluid, stank, vervuiling van de bodem of lucht?

Bij de Milieuklachtencentrale (Deze link gaat naar een andere website) kun je terecht met milieuklachten over lokale bedrijven.

Na het ontvangen van een klacht controleert de omgevingsdienst of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?