Bezwaar maken

Heeft de gemeente een besluit genomen waar u nadelige gevolgen van krijgt? Dan kunt u als belanghebbende daartegen bezwaar aantekenen. U moet dit doen binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt

Bezwaar indienen (DigiD)

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente over uw uitkering (Participatiewet), schuldhulpverlening, uw aanvraag voor een jeugdhulpvoorziening of uw Wmo-aanvraag? U kunt dan een bezwaar Sociaal Domein indienen.

Bezwaar indienen Sociaal Domein (DigiD) (Deze link gaat naar een andere website)

Schriftelijk bezwaar indienen

U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen. Stuur dan een brief naar Gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Vermeld in het bezwaarschrift uw naam, uw contactgegevens en de datum van uw bezwaarschrift. Geef ook aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Tot slot moet de brief door u ondertekend zijn.

Kosten

Het indienen van een bezwaar is gratis.

Procedure

Als uw bezwaarschrift aan alle eisen voldoet, wordt het in behandeling genomen door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie adviseert de gemeente over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. Het is mogelijk dat de commissie, voordat hij advies uitbrengt, een hoorzitting houdt. Gaat uw besluit over leges, dan geldt een andere procedure.

Let op: als u bezwaar gemaakt heeft, geldt het besluit nog steeds. Als u wilt dat het besluit geschorst wordt, kunt u aanvullend een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. U moet hiervoor griffierecht betalen.

Beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. U moet hiervoor griffierecht betalen.

Zienswijze indienen

Soms heeft de gemeente een plan of gaat zij een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Dit noemen we het indienen van een zienswijze. Op de pagina Zienswijze indienen leest u alle informatie. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?