Bezwaar maken

Heeft de gemeente een besluit genomen waar jij nadelige gevolgen van krijgt? Dan kun je als belanghebbende daartegen bezwaar aantekenen. Je moet dit doen binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Bezwaar indienen (DigiD)

Wil je bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente over jouw uitkering (Participatiewet), schuldhulpverlening, jouw aanvraag voor een jeugdhulpvoorziening of jouw Wmo-aanvraag? Je kunt dan een bezwaar Sociaal Domein indienen.

Bezwaar indienen Sociaal Domein (DigiD) (Deze link gaat naar een andere website)

Schriftelijk bezwaar indienen

Je kunt jouw bezwaar ook schriftelijk indienen. Stuur dan een brief naar Gemeente Maashorst, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Vermeld in het bezwaarschrift jouw naam, jouw contactgegevens en de datum van jouw bezwaarschrift. Geef ook aan tegen welk besluit je bezwaar maakt en waarom je bezwaar maakt. Tot slot moet je de brief ondertekenen.

Kosten

Het indienen van een bezwaar is gratis.

Procedure

Als jouw bezwaarschrift aan alle eisen voldoet, neemt een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie je bezwaarschrift in behandeling. Deze commissie adviseert de gemeente over de te nemen beslissing op jouw bezwaarschrift. Het is mogelijk dat de commissie, voordat hij advies uitbrengt, een hoorzitting houdt. Gaat jouw besluit over leges, dan geldt een andere procedure.

Let op: als je bezwaar gemaakt hebt, geldt het besluit nog steeds. Als je wilt dat het besluit geschorst wordt, kun je aanvullend een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Hiervoor moet je wel griffierecht betalen.

Beroep

Ben je het niet eens met de beslissing op jouw bezwaarschrift? Dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. Je moet hiervoor griffierecht betalen.

Zienswijze indienen

Soms heeft de gemeente een plan of gaat zij een besluit nemen waar jij het niet mee eens bent. Je kunt dan jouw mening geven. Dit noemen we het indienen van een zienswijze. Op de pagina Zienswijze indienen lees je alle informatie.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?