Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een andere website). Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Maashorst.

Op de pagina Openbaarmaking vindt u de documenten die ter inzage liggen als dat in de bekendmaking staat.

Aanmelden e-mailservice Overheid.nl

Automatisch op de hoogte blijven over besluiten in uw buurt? Meld u aan voor de e-mailservice van Overheid.nl (onderaan op de pagina) (Deze link gaat naar een andere website).

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
16 jan 2023 Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Maashorst
2 jan 2023 Archiefverordening gemeente Maashorst 2022-2
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2023
28 dec 2022 Eerste wijziging Verordening riool- en waterzorgheffing Uden 2022
28 dec 2022 Eerste wijziging Verordening marktgelden Landerd 2022
28 dec 2022 Eenmalige subsidieregeling compensatie kosten accommodatiegebruik door hogere energielasten
28 dec 2022 Verordening parkeerbelastingen gemeente Maashorst 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2023
28 dec 2022 Eerste wijziging Verordening markt- en standplaatsen Uden 2022
28 dec 2022 Eerste wijziging Verordening riool- en waterzorgheffing Landerd 2022
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2023
28 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023
28 dec 2022 Eerste wijziging Verordening begrafenisrechten Uden 2022
28 dec 2022 Parkeerverordening voor de gemeente Maashorst
28 dec 2022 Eerste wijziging Verordening lijkbezorgingsrechten Landerd 2022
19 dec 2022 Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente Maashorst
14 dec 2022 Uitvoeringsregels Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2022
14 dec 2022 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2022
13 dec 2022 Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Gemeente Maashorst
7 dec 2022 Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB), tweede termijn
5 dec 2022 Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Maashorst

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
30 dec 2022 Representatieregeling voor inwoners, verenigingen en bedrijven gemeente Maashorst
21 dec 2022 Besluit subsidieplafonds en verdeelmaatstaven
13 dec 2022 Besluit van vervanging analoge archiefbescheiden gemeente Maashorst 2022

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
23 jan 2023 Besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften, Ontginningsweg 4, 5409 TC Odiliapeel
19 jan 2023 Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder reguliere procedure Oudedijk 45A, 5409 AB Odiliapeel.
14 dec 2022 Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder reguliere procedure Proeftuin 2 t/m 74 (even) (voorheen Veghelsedijk 2 5406TE) Uden

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
1 feb 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Kerkweg 2, 5374 CS Schaijk
1 feb 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Bedafseweg 22, 5406 TM Uden
1 feb 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Industrielaan 24, 5406 XC Uden
31 jan 2023 Ontvangen Bodemenergie, Erphoevenweg 11, 5406 VD Uden
27 jan 2023 Ontvangen melding Bodemenergie, Nieuwstraat 2, 5408 AH Volkel
26 jan 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Bronkhorstsingel 4, 5403 NA Uden
26 jan 2023 Ontvangen melding bodemenergie, Langstraat 4, 5375 KE Reek
23 jan 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Udensedreef, 5374 RK Schaijk
23 jan 2023 Ontvangen melding Bodemenergie, Hellebaard 11, 5406 DL Uden
20 jan 2023 Ontvangen melding bodemenergie, Langstraat 2, 5375 KE Reek
17 jan 2023 Ontvangen melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem, Rosmolen 15, 5375 BT Reek.
13 jan 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Brand 27, 5411 PA Zeeland
13 jan 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Weverstraat 14, 5405 BN Uden
12 jan 2023 Ontvangen melding Bodemenergie, Roskam Uden, Koetsier Uden
6 jan 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Hoogschaijksestraat 21, 5374 EC Schaijk
5 jan 2023 Ontvangen melding Bodemenergie, Leidsel, Koetsier Uden
2 jan 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Groenendal 7D 5405AS Uden
30 dec 2022 Ontvangen melding Bodemenergie, Spiraal 21, 5404 JJ Uden
29 dec 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Udensedreef 5a, 5374 RL Schaijk
29 dec 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Meerkensweg 5, 5408 PB Volkel
29 dec 2022 Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Ontginningsweg 5, 5409 TC Odiliapeel
23 dec 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Hemelrijkstraat 7, 5409 SP Odiliapeel
19 dec 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Patersweg 18 5406XJ Uden
14 dec 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Ontginningsweg 4, 5409 TC Odiliapeel
9 dec 2022 Ontvangen melding Bodemenergie, Schuttersweg 1, 5408 SP Volkel
7 dec 2022 Ontvangen melding Bodemenergie, Graspeel 15, 5411 LB Zeeland
7 dec 2022 Aanmeldingsnotitie M.E.R.-beoordeling, Nieuwedijk 18 5409SB Odiliapeel
5 dec 2022 Ontvangen Melding Activiteitenbesluit Wet milieubeheer, Domineeshoef 6 en 8, 5374 NK  Schaijk.
29 nov 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Landweer 18, 5411 LV Zeeland.
23 nov 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden
23 nov 2022 Ontvangen melding Bodemenergie, Jochem de Wildstraat 2, 5408 RT Volkel
23 nov 2022 Ontvangen melding Bodemenergie, Hellebaard 33, 5406 DL Uden
21 nov 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Heijtmorgen 36 5375AP Reek
21 nov 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Kleine Graspeel 19 5411LA Zeeland
18 nov 2022 Ontvangen melding brandveilig gebruik, Pastoor van Winkelstraat 4, 5374 BJ Schaijk
17 nov 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Frontstraat 18, 5405 AK Uden
17 nov 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Driehuizerweg 7, 5375 KN Reek
16 nov 2022 Ontvangen melding Bodemenergie, Spiraal 2, 5404 JJ Uden
14 nov 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Frontstraat 1, 5405 AK Uden
9 nov 2022 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Jochem de Wildstraat 7, 5408 RT Volkel

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
18 jan 2023 Alcoholvergunning en vrijstelling exploitatievergunning aan Birgittinessenstraat 1c te Uden
28 dec 2022 Toestemming voor het gebruik van een standplaatsvergunning op verschillende locaties in Schaijk, Reek en Zeeland te Maashorst
14 dec 2022 Toestemming voor een flessenactie in Schaijk op 28 februari 2023
25 nov 2022 Jaarontheffing voor overnachtingen en kampvuren op het Kampterrein Maashorst aan Inkaweg 1 te Zeeland
25 nov 2022 Toestemming voor de Nieuwjaarsloterij op 7 januari 2023 aan Mgr. Suijsstraat 35 te Reek
18 nov 2022 Toestemming voor de verkoop van oliebollen op 29 december 2022, 30 december 2022 en 31 december 2022 op het parkeerterrein bij Kindcentrum De Morgenzon aan Kerkstraat 57-59 te Zeeland

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
3 feb 2023 Bekendmaking voorgenomen verkoop grond gemeente Maashorst
27 jan 2023 Voorgenomen verkoop grond in plangebied De Ruiter te Uden aan Stichting Area, Combinatie Uden Zuid V.O.F., BPD Ontwikkeling B.V. en Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V.
25 jan 2023 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie aan Vliegeniersstraat 9 te Uden
28 dec 2022 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie aan Boekelsedijk-Vloetstraat-Leeuwstraat te Volkel
28 dec 2022 Bekendmaking voornemen tot tijdelijke verhuur van de Garf
27 dec 2022 Voornemen tot openbare verpachting van landbouwgrond 2023 in de gemeente Maashorst
27 dec 2022 Voornemen tot verpachting van landbouwgrond 2023 in de gemeente Maashorst
21 dec 2022 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro
30 nov 2022 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie aan Veghelsedijk 2, 2b t/m 2f te Uden
30 nov 2022 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie aan Oudedijk 2C te Odiliapeel
30 nov 2022 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie aan Hoekstraat 27 te Schaijk
9 nov 2022 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
7 nov 2022 Afwegingskader en voorwaarden transformeren van vakantieparken

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
10 nov 2022 Mandaatbesluit Aanwijzing gemeentelijke lijkschouwers

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
30 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, St. Annastraat Uden
30 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Oudedijk e.o. Odiliapeel
30 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Germenzeel Uden
30 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Scheltseweg 4a 5374EB Schaijk
26 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Oudedijk Odiliapeel
26 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Oudedijk Odiliapeel
26 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Wolfstraat Odiliapeel
24 jan 2023 CORRECTIE Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Reekseweg 5411RB Zeeland
16 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Straatsven 4 5411RS Zeeland
16 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Patronaat 11 5411BZ Zeeland
16 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Reekseweg 2 5411RB Zeeland
13 jan 2023 Besluit evenementenvergunning Bosweg 1 5411RT Zeeland
29 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Kerkstraat 59 5411EA Zeeland
27 dec 2022 Besluit (vergunningvrij) evenementenvergunning Markt 28 5401GP Uden
27 dec 2022 Besluit evenementenvergunning vanaf de Oudedijk 48 5409AD Odiliapeel
27 dec 2022 Besluit evenementenvergunning vanaf locatie Bedafseweg 22 5406TM Uden
27 dec 2022 Besluit evenementenvergunning vanaf locatie Schakelplein Volkel
27 dec 2022 Besluit evenementenvergunning start locatie Beukenlaan 2 5409AS Odiliapeel
23 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Markt 32 5401GP Uden
23 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Heikantsepad 2A 5408PX Volkel
23 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Aert Willemsstraat 8 5408AL Volkel
23 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Markt 28 5401GP Uden
23 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Schakelplein 9 5408AW Volkel
23 dec 2022 Besluit evenementenvergunning De Louwstraat 26 5374CG Schaijk
23 dec 2022 Besluit evenementenvergunning Markt 5401GN Uden
23 dec 2022 Besluit evenementenvergunning Markt Uden
23 dec 2022 Besluit evenementenvergunning Hertstraat 4 5408XL Volkel
22 dec 2022 Besluit evenementenvergunning Sesterpark Uden
14 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Pastoor van Winkelstraat 6 5374BJ Schaijk
14 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Kerkstraat 49a 5411EA Zeeland
12 dec 2022 Besluit evenementenvergunning Pastoor van Winkelstraat 2 5374BJ Schaijk
8 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Kapelanieplein 1 5374BX Schaijk
7 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Kapelanieplein 1 5374BX Schaijk
7 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Pastoor van Winkelstraat 2 5374BJ Schaijk
5 dec 2022 Besluit evenementenvergunning Heikantsepad 2A 5408PX Volkel
2 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Violierstraat (Bevrijdingspark) 5402LA Uden
2 dec 2022 Besluit evenementenvergunning Markt 1 5401GN Uden
1 dec 2022 Besluit evenementenvergunning Markt 5401GP Uden
30 nov 2022 Besluit evenementenvergunning Udensedreef 14 5374RK Schaijk
29 nov 2022 Besluit evenementenvergunning Markt Uden
25 nov 2022 Besluit evenementenvergunning Capellerhof 60K-212 5408BK Volkel
21 nov 2022 Besluit evenementenvergunning Scheiweg Volkel
17 nov 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, De Louwstraat 26 5374CG Schaijk
17 nov 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Markt Uden
17 nov 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Seterlaan/Wislaan/Lentemorgen 5406AD Uden
17 nov 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Bosweg 1 5411RT Zeeland
14 nov 2022 Besluit evenementenvergunning Veghelsedijk 25 5401PB Uden
11 nov 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Udensedreef 14 5374RK Schaijk
9 nov 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Schakelplein Volkel
9 nov 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Oudedijk 48 5409AD Odiliapeel
9 nov 2022 Besluit evenementenvergunning Puttelaar 37 5411AA Zeeland
7 nov 2022 Besluit evenementenvergunning Voor-Oventje, 5411NT Zeeland

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
3 feb 2023 Acceptatie Sloopmelding, Antilopestraat 24, 5408 XH Volkel
2 feb 2023 Acceptatie Sloopmelding, Dasstraat 15, 5408 XS Volkel.
30 jan 2023 Ontvangen Melding brandveilig gebruik, Scheltseweg 13, 5374 EB Schaijk.
26 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Monseigneur Suijsstraat 3, 5375 AE Reek.
23 jan 2023 Acceptatie Sloopmelding, Achter-Oventje 17, 5411 NM Zeeland.
23 jan 2023 Acceptatie Sloopmelding, Heinsbergenstraat 30, 5402 EG Uden.
12 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Breestraat 3, 5408 RR Volkel.
12 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Voortweg 25, 5406 VG Uden.
10 jan 2023 Acceptatie sloopmelding Rijksweg 46, 5374 RB Schaijk.
5 jan 2023 Acceptatie Sloopmelding, Wilhelminastraat 35, 5401 CC  Uden.
5 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Hoogstraat 11A, 5406 TH  Uden.
27 dec 2022 Acceptatie sloopmelding, Zwingelhof 19, 5374 HZ  Schaijk.
23 dec 2022 Acceptatie sloopmelding, Oudedijk 71, 5409 AB Odiliapeel
15 dec 2022 Acceptatie Sloopmelding, Brabantstraat 12 5408PS Volkel
15 dec 2022 Acceptatie Sloopmelding, Citerstraat 6 5402AH Uden
12 dec 2022 Acceptatie Sloopmelding, Melkpad 58 en 60, 5411 GB  Zeeland.
12 dec 2022 Acceptatie sloopmelding, Kievitlaan 1 5409 TJ  Odiliapeel.
9 dec 2022 Acceptatie sloopmelding, Schoolstraat 2, 5411 EE Zeeland
8 dec 2022 Acceptatie Sloopmelding, Hoekstraat 8A, 5374 GB Schaijk
8 dec 2022 Acceptatie Sloopmelding, Rijksweg 56, 5374 RB Schaijk
5 dec 2022 Acceptatie Sloopmelding, Nistelrodeseweg 4, 5406 PT Uden
30 nov 2022 Acceptatie sloopmelding, Ontginningsweg 5, 5409 TC Odiliapeel
30 nov 2022 Acceptatie sloopmelding, Bedafseweg 29, 5406 TM Uden
29 nov 2022 Acceptatie sloopmelding, De Korte Louwstraat 10, 5374 CB  Schaijk.
21 nov 2022 Acceptatie Sloopmelding, Wilhelminastraat 189 5401CG Uden
21 nov 2022 Acceptatie Sloopmelding, Schansweg 7 5406TP Uden

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
3 feb 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Winkelstraat 106c, 5374BL Schaijk
3 feb 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Loopkantstraat 25A, 5405 AC Uden
3 feb 2023 Acceptatie sloopmelding, Alardstraat 6, 5402 ZB Uden
3 feb 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Loopkantstraat 9A, 5405 NB Uden
2 feb 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning dokter Langendijklaan 4, 5374RM Schaijk
2 feb 2023 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Strengen, Uden
2 feb 2023 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Rogstraat 2 5409SV Odiliapeel
2 feb 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Weverstraat 11 en 13, 5405 BM Uden.
2 feb 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Langenboomseweg 79a en 81, 5411 AT Zeeland.
2 feb 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oude Udenseweg 10, 5405 PD Uden.
1 feb 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Wikkestraat 2A, 5409 AT Odiliapeel
1 feb 2023 Acceptatie sloopmelding, Veghelsedijk 6, 5406 TE Uden
1 feb 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Strengen, Uden
31 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Ontginningsweg 3, 5409 TC Odiliapeel.
31 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Maasstraat 15, 5404 ND Uden
30 jan 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Vaarzenhof 418, 5403 TC Uden.
30 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bosveld 422, 5403 AM Uden buiten behandeling stellen
30 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 2, 5411 CL Zeeland.
27 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Molenheiderweg 18, 5405 ND Uden
27 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bovenstraat 3, 5405 BD Uden
27 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Buntweg 3, 5411 LK Zeeland
27 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Molenheiderweg 18, 5405 ND Uden
26 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Markt 19, 5401 GN Uden
26 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Lage Baan 10 5374NN Schaijk
26 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Veilingstraat 4, 5404 NE Uden
25 jan 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Rijksweg 46 5374RB Schaijk
25 jan 2023 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Kleingaalseweg 2a 5374CV Schaijk
25 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Winkelstraat 23, 5374 BG Schaijk
25 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Heijtmorgen, 5375 AN Reek
25 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Veghelsedijk 6, 5406 TE Uden
25 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Landweer 36, 5411 LV Zeeland, Landweer 36a, 5411 LV Zeeland
25 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Leeuwstraat 7, 5408 PJ Volkel
25 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Orchideestraat 8 5402XN Uden
25 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Boekelsedijk 23 5411NX Zeeland
25 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heufkensweg 1 5403PJ Uden
25 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Groenendal 2, 5405 AT Uden
25 jan 2023 Ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Vliegeniersstraat Uden
24 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Watermunt, 5374 MK Schaijk
24 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Walterus Pijnenborghhof, 5401 XT Uden
24 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Voermanstraat Reek buiten behandeling stellen
24 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Zandstraat 31, 5374 NA Schaijk
24 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Breestraat 8, 10 en 12 in Volkel.
24 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Industrielaan (tussen Millsebaan en rotonde Mellesingel, zijde Raampark) in Uden.
23 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Sacramentsweg 83 en 85, 5401 HZ Uden
23 jan 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Rijksweg 56, 5374 RB Schaijk.
23 jan 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Weverstraat 11 en 13, 5405 BM Uden.
23 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Blazoenlaan 4, 4A, 4B, 4C, 4D, en 4E in Zeeland.
20 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Lambertusstraat 11, 5401 AC Uden
20 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Bossestraat 16, 5374 HT Schaijk
20 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Hooistraat 1, 5406 WB Uden
19 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Liessentstraat 5408SB Volkel, Kortestraat 5408RL Volkel
19 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk 86, 5409 SC Odiliapeel
19 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Abdijhof 54 5401NK Uden
19 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Everardusweg 2a 5374CZ Schaijk
19 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schansweg 12A, 5406 TP Uden
19 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Groesplak 4 5411NA Zeeland
19 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hemelrijk 5, 5411 SE Zeeland
19 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Markt 21B, 21E + 21G 5401GN Uden
19 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk 45A, 5409 AB Odiliapeel.
18 jan 2023 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 2 5411CL Zeeland
18 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Duifhuisstraat 5, 5374 SB Schaijk
18 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Groenendal 2, 5405 AT Uden
18 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Violierstraat, Uden
18 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk 86 5409SC Odiliapeel buiten behandeling stellen
18 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Langenboomseweg 103 5411AT Zeeland
18 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Nistelrodeseweg 17, 5406PT Uden
17 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 46, 5374 RB Schaijk.
16 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oosterheidestraat 27, 5409 SK Odiliapeel.
16 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 9, 5406 VG Uden
16 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Schepersweg 22, 5401 PD Uden.
16 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hellebaard 11, 5406 DL Uden.
13 jan 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Knokerdweg 5406NR Uden
13 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Bosschebaan 52, 5401 ZP Uden
13 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Pastoor van Winkelstraat 3, 5374 BG Schaijk
12 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Lochtenburgstraat 3, 5374 NZ Schaijk.
12 jan 2023 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Vliegeniersstraat 24 5405BH Uden
12 jan 2023 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Lorskensstraat 7 5374BC Schaijk
12 jan 2023 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Monseigneur Borretstraat 54a 5375AC Reek
12 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Breestraat 8, 10 + 12, Volkel
12 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Vliegeniersstraat 9B, 5405 BH Uden
12 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Noordhoek 17 5375AR Reek
11 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Heufkensweg 1, 5403 PJ Uden
11 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Vaarzenhof 405, 5403 TC Uden
10 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bosdreef 1, 5406 XB Uden.
10 jan 2023 Besluit tot buiten behandeling stelling aanvraag omgevingsvergunning Wislaan 127, 5406 AA Uden.
10 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Linnenstraat 13, 5411 AH Zeeland.
10 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schutsboomstraat 11, 5374 CA Schaijk.
9 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Noorderhof 12, 5401 JG Uden
9 jan 2023 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Keizershof 106, 5403 BA Uden.
9 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Mandolinestraat Uden, Rode Eiklaan Odiliapeel, Raam Uden, Klantstraat Uden, Gitaarstraat Uden, Leeuweriksweg Uden, Altstraat Uden
6 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Losplaats 2,  5404 NJ Uden
6 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Neringstraat-Oost 24, 5401 GM Uden
6 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Lage Randweg 22A, 5406 NN Uden buiten behandeling stellen
6 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Muziekplein 11, 5402 CR Uden
6 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Wachtendonk 501, 5403 VB Uden
5 jan 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Breestraat, Volkel
5 jan 2023 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Eikenwal 227, 5403 KG Uden
5 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Markt 21B, 21E en 21G, 5401 GN Uden
4 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Voortweg 9, 5406 VG Uden
4 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409 SX Odiliapeel buiten behandeling stellen
4 jan 2023 Acceptatie sloopmelding, Ganzenweg 4, 5409 TL Odiliapeel
4 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heiveldenstraat 2, 5408 PC Volkel
3 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Frontstraat 9 en 9A, 5405 AK  Uden.
3 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Monseigneur Borretstraat 54A, 5375 AC  Reek.
2 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oude Udenseweg 10 5405PD Uden
2 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 25 5406VG Uden
2 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Haagstraat 3 5374CT Schaijk
2 jan 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Landweer 1 t/m 11 (oneven), 5411 LV  Zeeland.
2 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Ontginningsweg 5, 5409 TC  Odiliapeel.
2 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Erphoevenweg 1, 5406 VD  Uden.
2 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Rondweg Uden.
2 jan 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Schaijksestraat 5375KC, Corridorweg 5375KT en Heijtmorgen 5375AN, Reek, Achter-Oventje 5411NM, Groesplak 5411NA en Hoefslag 5411LS, Zeeland
2 jan 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk 5409AC Odiliapeel, Verlengde Velmolen 5406NT, Velmolenweg 5404LC, Karrevracht 5406AG, Wilhelminastraat 5401CC Uden
30 dec 2022 Acceptatie sloopmelding, Schaijkseweg 3, 5411 RL Zeeland
30 dec 2022 Acceptatie sloopmelding, Brabantstraat 3, 5408 PS Volkel
29 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nijverheidsstraat 4A 5405AJ Uden
29 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Zeelandsedijk 10, 5408 SM  Volkel.
29 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schansweg 5 5406TP Uden
29 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Vlaskapel in Zeeland.
29 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schaijkseweg 3, 5411 RL Zeeland
29 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oosterheidestraat 27, 5409 SK Odiliapeel.
28 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Margrietstraat Uden.
28 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Germenzeel 900, 5403 XE  Uden.
28 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Karperdijk,  Rentmeestershoef en Boekelsedijk in Uden.
27 dec 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 32A, 5406 VG  Uden.
27 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bitswijk 10A, 5401 JB Uden
27 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Erphoevenweg in Uden.
27 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Graspeel 44a, 5411 LD Zeeland
27 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Erfstraat 19, 5405 BE Uden
27 dec 2022 Ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Handwijzerstraat 12, 5406 PM Uden
23 dec 2022 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Langenboomseweg 103, 5411 AT Zeeland
23 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Keizershof 106, 5403 BA Uden
23 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hofstukken 152, 5403 BW Uden
23 dec 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Brabantstraat 16, 5408 PS Volkel
23 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Zeelandsedijk 1, 5408 SL Volkel
23 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Margrietstraat 8, 5401 DH Uden
23 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Langstraat 1, 5375 KE Reek
22 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Germenzeel 900 5403XE Uden
22 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hellebaard 11 5406DL Uden
22 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Koetsier en Roskam, Uden (nabij Ruitersweg, 5406 NE Uden)
22 dec 2022 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Brabantstraat 3, 5408 PS  Volkel.
22 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Maasstraat 15, 5404ND Uden
22 dec 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Bedafseweg 22, 5406 TM Uden
22 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hoekstraat 8A, 5374 GB Schaijk
21 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nistelrodeseweg 5406PT Uden
21 dec 2022 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Loopkantstraat 9A, 5405 NB Uden
21 dec 2022 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Industrielaan 11, 5405 AA Uden
21 dec 2022 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Hyacintstraat 15, 5402 ZG Uden
21 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Broekmorgen 5401PJ, Salmstraat 5402KV, Leeuweriksweg 5402XD, Elisabethstraat 5402VD, Reinoldstraat 5402VC, Maatsestraat 5402VP Uden
21 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Voor-Oventje, 5411 Zeeland
21 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mottoen 54, 5406 BC Uden
21 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bossestraat 38, 5374 HT Schaijk
21 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bosschebaan, 5401 ZN Uden
21 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Groeneweg 39, 5401 AA Uden
21 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Snoekstraat, 5408 AR Volkel
20 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Winkelstraat 74, 5374 BK Schaijk
19 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nieuwedijk 18, 5409 SB Odiliapeel
19 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rogstraat 2, 5409 SV Odiliapeel
19 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 79, 5411 EC Zeeland
19 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Erphoevenweg 1, 5406 VD Uden
19 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Violierstraat,  Uden
19 dec 2022 Weigeringsbesluit aanvraag omgevingsvergunning Oude Udenseweg 10, 5405 PD  Uden.
19 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Dokter Langendijklaan 4, 5374 RM  Schaijk.
19 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oosterheidestraat in Volkel.
19 dec 2022 Ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Patersweg 18 5406XJ Uden
16 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Boekelsedijk 4, 5411 NW Zeeland
16 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Loopkantstraat 25A, 5405 AC Uden
16 dec 2022 Acceptatie sloopmelding, Bruinsteeg 6, 5374 HP Schaijk
16 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Canadasweg 15, 5406 TS Uden
16 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Zeelandsedijk 37 5408SL Volkel
15 dec 2022 Acceptatie sloopmelding, Vlasroot 35, 5411 AC Zeeland
15 dec 2022 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Noordhoek 17 5375AR Reek
15 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rietdekkerstraat 6, 5405 AX Uden
15 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hoogheistraat 4, 5374 NV Schaijk
15 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hop 5, 5375 BV Reek
15 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 58A, 5409 SX Odiliapeel
15 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Schansweg 2 5374NR Schaijk
15 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Voor-Oventje 30B, 30C, 30D + 32 5411NV Zeeland
15 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Anjelierstraat 7 5402LB Uden
15 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409SX Odiliapeel
14 dec 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Abdijlaan 303, 5404 NP Uden
14 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Markt 22, 5401 GP Uden
14 dec 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Vuurijzer 12, 5406 BD Uden
14 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Wikkestraat 2A, 5409 AT Odiliapeel
14 dec 2022 Acceptatie sloopmelding, President Kennedylaan 127, 5402 KC Uden
14 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Proeftuin 2 t/m 74 (even) (voorheen Veghelsedijk 2, 5406 TE), Uden
13 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 54, 5374 RB  Schaijk.
13 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schansweg 2, 5374 NR  Schaijk.
13 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 14, 5374 RB  Schaijk.
13 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Loopkantstraat 9, 5405 NB  Uden.
13 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Lorskensstraat 3, 5374 BC Schaijk
13 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Rogstraat 6, 5409 SV  Odiliapeel.
13 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Udenseweg 2, 5405 PA Uden
12 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 61 5409SX Odiliapeel
12 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Udensedreef 5, 5374 RL  Schaijk.
12 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Radmakerstraat, 5375 CC  Reek.
12 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Schakelplein 16, 5408 AW Volkel
12 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mgr. Bosstraat 8B, 5401 EB  Uden.
9 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rondweg, 5406 NK Uden
9 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 32A, 5406 VG Uden
8 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Vliegeniersstraat 9B, 5405 BH  Uden.
8 dec 2022 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Steeuwichtweg 20 5406PP Uden
8 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bosveld 422, 5403 AM  Uden.
8 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Snoekstraat in Volkel.
8 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Monseigneur Suijsstraat 35, 5375 AE  Reek.
8 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Palmstraat 7 5374PC Schaijk
8 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Gezwat 4 + 6 5406CG Uden, Wislaan 219 + 221, 5406AC Uden
8 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kamille 5 5406VZ Uden
7 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Eikenwal 227, 5403 KG Uden
7 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Heufkensweg 1, 5403 PJ Uden
7 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Raamsingel 88 5403TZ Uden
7 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bijland 501 5403VK Uden
6 dec 2022 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Voor-Oventje 33, 5411 NR Zeeland
6 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Vaarzenhof 418, 5403 TC Uden
6 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 46, 5374 RB Schaijk
6 dec 2022 Ontwerp-weigeringsbesluit aanvraag omgevingsvergunning Schaijkseweg 13, 5411 RL  Zeeland.
5 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Verlengde Velmolen 5406NT Uden, Velmolenweg 5404LC Uden
5 dec 2022 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Langenboomseweg 103, 5411 AT Zeeland.
5 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 56 5374RB Schaijk
5 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bosschebaan 5401ZN Uden
5 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Karperdijk 5406PH Uden, Rentmeestershoef 5403EL Uden, Boekelsedijk 5404NK Uden
5 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Corridorweg 5375KT Reek, Heijtmorgen 5375AN Reek, Schaijkseweg 5411RL Zeeland, Achter-Oventje 5411NM Zeeland, Groesplak 5411NA Zeeland, Hoefslag 5411LS Zeeland
5 dec 2022 Besluit intrekking omgevingsvergunning Brand 27, 5411 PA Zeeland
5 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Nabbegat 3, 5411 RM  Zeeland.
2 dec 2022 Ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Pannebakkerstraat 14 5405BP Uden
1 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kleingaalseweg 2a, 5374 CV  Schaijk.
1 dec 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Orchideestraat 8, 5402 XN  Uden.
1 dec 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 9, 5406 VG  Uden.
1 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Schakelplein 16, 5408 AW  Volkel.
1 dec 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Eikenlaan 4, 5374 PB  Schaijk.
30 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Anjelierstraat 7, 5402 LB Uden
30 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Abdijlaan 303, 5404 NP Uden
30 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk 45, 5409 AB Odiliapeel, Oudedijk 45A, 5409 AB Odiliapeel, Oudedijk 45B, 5409 AB Odiliapeel, Oudedijk 45C, 5409 AB Odiliapeel
30 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Nieuwedijk 18 5409SB Odiliapeel
29 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Mottoen 54, 5406 BC Uden
29 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Eikenheuvelweg 24, 5406 NA Uden.
29 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Veilingstraat 3, 5404 NE Uden.
29 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hurk 207, 5403 LC  Uden.
28 nov 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Industrielaan Uden.
28 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Drossaard 14 5403ET Uden
25 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Raamsingel 88, 5403 TZ Uden
25 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Palmstraat 7, 5374 PC Schaijk
25 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Industrielaan,  5405 AA Uden
25 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Steeuwichtweg 12, 5406 PP Uden
25 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning  Rietdekkerstraat 1, 5405 AX Uden
24 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat, 5408 XM Volkel
24 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Wislaan 127, 5406 AA Uden
24 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Lorskensstraat 7, 5374 BC Schaijk
24 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 9, 5406 VG Uden
24 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 56, 5374 RB  Schaijk.
24 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Peelweg Odiliapeel.
24 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Van de Venlaan en Achter 't Ven in Schaijk.
24 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerstraat 29, 5405 BS Uden.
24 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Helstraat 11 5375KG Reek
24 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Udensedreef 14, 5374 RK  Schaijk.
23 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Knokerdweg, 5406 NR Uden
23 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Klantstraat 21 5403PD Uden
23 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bijland 501, 5403 VK Uden
23 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 100a 5411BD Zeeland
23 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heijtmorgen 7 5375AL Reek
22 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Brabantstraat 12, 5408 PS Volkel
22 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 46, 5374 RB Schaijk
22 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Nistelrodeseweg 13, 5406 PT Uden
21 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schaijkseweg 3, 5411 RL  Zeeland.
21 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Brabantstraat 16, 5408 PS  Volkel.
21 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk.
21 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Margrietstraat 8 en 10, 5401 DH Uden.
21 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Schansweg 2, 5374 NR Schaijk.
21 nov 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 56B 5374RB Schaijk
21 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Schutsboomstraat 11, 5374 CA Schaijk.
21 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Langspoor 3, 5404 JC Uden.
18 nov 2022 Acceptatie Sloopmelding, Achter-Oventje 9 5411NM Zeeland
18 nov 2022 Acceptatie Sloopmelding, Cimbaallaan 14 5402AZ Uden
18 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Molenaarstraat 1B, 5374 GG Schaijk
18 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Trentsedijk 10, 5411 ND Zeeland
17 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Veilingstraat 4, 5404 NE Uden
17 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voorpeel 5, 5409 TX Odiliapeel
17 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Landweer 1, 3, 5, 7, 9 en 11, 5411 LV Zeeland
17 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Trentsedijk 10 5411ND Zeeland
16 nov 2022 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 56 5374RB Schaijk
16 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Dennenlaan 1, 5375 KV Reek
16 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voermanstraat, 5375 CA Reek
16 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Udensedreef 14, 5374 RK Schaijk
16 nov 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Hemelrijk 3, 5411 SE Zeeland
16 nov 2022 Acceptatie sloopmelding, Langenboomseweg 103, 5411 AT Zeeland
16 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Groeneweg 39, 5401 AA Uden
16 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Markt 145 5401EJ Uden
15 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Breestraat, Volkel
15 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Langenboomseweg 103, 5411 AT Zeeland
14 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Voor-Oventje 28 en 28A Zeeland
14 nov 2022 Ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Broksteeg 7, 5374 BE Schaijk
14 nov 2022 Besluit tot buiten behandeling stelling aanvraag omgevingsvergunning Maatseheistraat 35, 5408 PA  Volkel.
14 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Verlengde Noordlaan, Odiliapeel
11 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerstraat 29, 5405 BS Uden
11 nov 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Zeelandsedijk 10 5408SM Volkel
11 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bitswijk 10A, 5401 JB Uden
11 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hurk 207, 5403 LC Uden
11 nov 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Duifhuizerweg 29, 5406 TB Uden
11 nov 2022 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Pastoor van Winkelstraat 64, 5374 BK Schaijk
11 nov 2022 Acceptatie sloopmelding, Kreitsberg 6, 5411 RH Zeeland
10 nov 2022 Acceptatie Sloopmelding, Udenseweg 23 5411SB Zeeland
10 nov 2022 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Duifhuizerweg 29 5406TB Uden
10 nov 2022 Acceptatie Sloopmelding, Voor-Oventje 23 5411NR Zeeland
10 nov 2022 Acceptatie Sloopmelding, Moleneindstraat 3 5406PC Uden
10 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Boekelsedijk 23, 5411 NX Zeeland
10 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk, 5409SC en Beukenlaan 5409SX, Odiliapeel, Klantstraat 5403PD Uden, Dwarsfluitstraat 5402HV, Eikenwal 5403KB, Voortweg 5406VG, Breukrand 5403LH, Lauwere 5403XL Uden
10 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Maasstraat 15 5404ND Uden
10 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Zeelandsedijk Volkel
10 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Runstraat Schaijk
10 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Korenmijt 39 en 41, 5406 AN Uden
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Achter 't Ven, Schaijk en van de Venlaan, 5374 GH Schaijk
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Lorskensstraat 3, 5374 BC Schaijk
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Brabantstraat 3 5408PS Volkel
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Zeelandsedijk 37, 5408 SL Volkel
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Graspeel 44a,  5411 LD Zeeland
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Veilingstraat 3, 5404 NE Uden
9 nov 2022 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Voor-Oventje Zeeland
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Achter-Oventje 9, 5411 NM Zeeland
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Lage Randweg, 5406 NN Uden
9 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kerkpad, Kerkakkerstraat, 5401AX Uden
9 nov 2022 Rectificatie ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Blazoenlaan Zeeland i.v.m. aanpassing van de ter inzage termijn.
9 nov 2022 Ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Brand 56 5411PC Zeeland
8 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Steeuwichtweg 12 5406PP Uden
8 nov 2022 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Hoogslabroekseweg 3, 5406 VP Uden.
8 nov 2022 Acceptatie sloopmelding Langenboomseweg 103, 5411 AT  Zeeland.
8 nov 2022 Acceptatie sloopmelding Vlasroot 35A, 5411 AC  Zeeland.
8 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Frontstraat 4, 5405 AK  Uden.
8 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Volkelseweg 2, 5405 NA Uden
8 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Zevenhuis 23, 5411 RN Zeeland
7 nov 2022 Acceptatie sloopmelding, Verbindingsweg 16, 5411 NP Zeeland.
7 nov 2022 Besluit tot buiten behandeling stelling van een aanvraag omgevingsvergunning Boekelsedijk 34, 5411 NX  Zeeland.
7 nov 2022 Ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Blazoenlaan, Zeeland
4 nov 2022 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hoekstraat 8a, 5374 GB Schaijk
4 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Merketon 9, 5401 LR Uden
4 nov 2022 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Xylofoonstraat 22, 5402 HG Uden

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
15 dec 2022 Handboek van Vervanging gemeente Maashorst 2022
14 dec 2022 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro
14 dec 2022 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro
14 dec 2022 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro
17 nov 2022 Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Maashorst 2022
17 nov 2022 Gedragscode integriteit raads- en commissieleden gemeente Maashorst 2022
17 nov 2022 Procesafspraken handhaving integriteit van het gemeentebestuur van Maashorst 2022

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
1 feb 2023 Bekendmaking terinzagelegging van Ontwerpbestemmingsplan Karperdijk 16, Uden
1 feb 2023 Ontwerpbestemmingsplan Hoekstraat 2, Schaijk
28 dec 2022 Ontwerpbestemmingsplan Reek-Zuid 2022
27 dec 2022 Ontwerp bestemmingsplan Hoogstraat 11-11A en Lage Randweg (naast 26), Uden
27 dec 2022 Ontwerp bestemmingsplan Voortweg 25, Uden
12 dec 2022 Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan Oud Moleneind 11b en 11c
24 nov 2022 Ontwerpwijzigingsplan Duifhuizerweg 20, Uden
9 nov 2022 Ontwerpwijzigingsplan Brand 56, Zeeland en ontwerpbesluit omgevingsvergunning splitsen woonboerderij (coördinatieregeling)
9 nov 2022 Ontwerp bestemmingsplan ‘Oudedijk 84, Odiliapeel’

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
31 jan 2023 Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerplaats voor bussen en vrachtwagens tussen Vluchtoord 2 en 4 te Uden
16 jan 2023 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor hulpdiensten op het parkeerterrein aan Nieuwe Markt te Uden
28 dec 2022 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Broekmorgen 83 te Uden
27 dec 2022 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Muntmeester 164 te Uden
23 dec 2022 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan Gulden ter hoogte van Muntmeester 457 te Uden
14 dec 2022 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in het parkeerhofje ter hoogte van Repellaan 1a te Schaijk
14 dec 2022 Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in het parkeerhofje in Blazoenlaan naast Handboogstraat 22 te Zeeland
18 nov 2022 Verkeersbesluit voor het opheffen van het bushaltepaar aan Hoevenseweg ter hoogte van de splitsing met Den Brier-Krijten te Uden
9 nov 2022 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's op 13 locaties te Maashorst
4 nov 2022 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's op 29 locaties te Maashorst

Bekendmakingen voormalige gemeenten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?