Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een andere website). Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Maashorst.

Op de pagina Openbaarmaking vindt u de documenten die ter inzage liggen als dat in de bekendmaking staat.

Berichten over uw buurt ontvangen?

Per 1 juli 2021 bestaat de Wet elektronische publicaties (Wep), om inwoners op de hoogte te houden van besluiten in hun buurt. Hiervoor zijn twee soorten digitale diensten: ‘Berichten over uw buurt’ van Mijnoverheid.nl en de e-maildienst van Overheid.nl: 

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
8 feb 2024 Nadere regels voor het plaatsen van reclameborden, sandwichborden en driehoeksborden gemeente Maashorst 2023
29 dec 2023 Uitvoeringsregels aanwijzing parkeerbelastingen gemeente Maashorst 2023
29 dec 2023 Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst
29 dec 2023 Uitvoeringsregels belanghebbendenparkeren gemeente Maashorst 2023
28 dec 2023 Tarievenregeling afvalinzameling
28 dec 2023 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maashorst per 1 januari 2024
27 dec 2023 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Maashorst
27 dec 2023 Nadere regels begraafplaatsverordening gemeente Maashorst
27 dec 2023 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Maashorst 2022
27 dec 2023 Uitvoeringsregels bomen gemeente Maashorst
27 dec 2023 Bomenverordening gemeente Maashorst
27 dec 2023 Verordening nadeelcompensatie Maashorst
27 dec 2023 Begraafplaatsverordening gemeente Maashorst
22 dec 2023 Kermisverordening van de gemeente Maashorst
22 dec 2023 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Maashorst
22 dec 2023 Afvalstoffenverordening gemeente Maashorst
21 dec 2023 Subsidieregeling evenementen gemeente Maashorst 2024
21 dec 2023 Uitvoeringsregel voor kleinschalige zonne-energie installaties, windwokkels en kleinschalige windturbines
20 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2024
20 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2024
20 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2024
20 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2024
20 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2024
20 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2024
20 dec 2023 Verordening marktgelden en standplaatsen 2024
20 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2024
20 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2024
20 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2024
20 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024
19 dec 2023 Doelgroepenverordening Maashorst
11 dec 2023 Lijst van aangewezen gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij de gemeenteraad als adviseur wordt aangewezen
8 dec 2023 Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst
7 dec 2023 Subsidieregeling gebruik Theater Markant 2024
7 dec 2023 Subsidieregeling overige culturele vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024
7 dec 2023 Subsidieregeling Cultuurfonds gemeente Maashorst 2024
7 dec 2023 Subsidieregeling muziekkorpsen gemeente Maashorst 2024
4 dec 2023 Uitvoeringsregel beoordeling splitsen woningen en percelen binnen de bebouwde kom
4 dec 2023 Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst
1 dec 2023 Uitvoeringsregels parkeernormen Gemeente Maashorst 2023
29 nov 2023 Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Maashorst
27 nov 2023 Re-integratieverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ Maashorst 2023

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
16 feb 2024 Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Domein I en Domein II gemeente Maashorst
16 feb 2024 Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf
29 dec 2023 Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord, inhoudende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Brabant Noord.
27 dec 2023 Bebouwingscontouren houtkap
27 dec 2023 Veegbesluit harmonisatie College Maashorst
27 dec 2023 Veegbesluit harmonisatie Raad Maashorst
27 dec 2023 Lijst en kaarten beschermde houtopstand gemeente Maashorst 2023
27 dec 2023 Besluit Algemeen Belang Mededingingswet
22 dec 2023 Kermisregeling gemeente Maashorst
21 dec 2023 Aanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten 2024
21 dec 2023 Aanwijzingsbesluit cameratoezicht december 2023
20 dec 2023 Intrekking Beleidsregel vrijstelling leges (Landerd) en Beleidsregel heffing en invordering van de toeristenbelasting
19 dec 2023 Subsidieplafonds en verdeelmaatstaven
13 dec 2023 Besluit tot intrekking van het ‘Hooibergenbeleid gemeente Landerd actualisatie, oktober 2012’
8 dec 2023 Gedoogbeslissing ‘tijdelijke opvang Maashorst voor asielzoekers’
29 nov 2023 Intrekking Destructieverordening gemeente Landerd en de Beleidsregel acceptatie van deskundigen voor het keuren van mestbassins inclusief afdekking
28 nov 2023 Uitvoeringsregels parkeren grote voertuigen gemeente Maashorst 2023

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
21 dec 2023 Ontwerpbesluit Maatwerkvoorschriften – Bronkhorstsingel 4, Uden
6 dec 2023 BENOEMING LID VAN de raad van de gemeente Maashorst

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
23 feb 2024 Acceptatie Sloopmelding, Marktstraat 35, 5401 GG Uden
14 feb 2024 Ontvangen Bodemenergie, Veghelsedijk 6, 5406 TE Uden
6 feb 2024 Ontvangen Bodemenergie, Strengen 8, 5406 CV Uden
5 feb 2024 Ontvangen melding Bodemenergie, Dorshout 5A, 5406 ND Uden
5 feb 2024 Ontvangen melding Bodemenergie, Zeelandsedijk 34A, 5408 SM Volkel
22 jan 2024 Ontvangen Bodemenergie, Maasstraat 12, 5404 ND Uden
19 jan 2024 Ontvangen melding Bodemenergie, Zeelandsedreef 26B, 5374 RR Schaijk
17 jan 2024 Ontvangen Bodemenergie, Boekelsedijk 4, 5411 NW Zeeland
17 jan 2024 Ontvangen Bodemenergie, Lage Randweg sectie P 967 (rechts) 5406 NN Uden
17 jan 2024 Ontvangen Bodemenergie, Strengen kavel 18 5406 CV Uden
17 jan 2024 Ontvangen Bodemenergie, Lage Randweg sectie P 967 (links) 5406 NN Uden
17 jan 2024 Ontvangen Bodemenergie, Strengen 4, 5406 CV Uden
15 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, dokter Langendijklaan 3, 5374 RM Schaijk
8 dec 2023 Ontvangen melding Bodemenergie, Mariniersstraat 4, 5405 BG Uden
1 dec 2023 Ontvangen melding Lozing bronneringswater, Kerkstraat 84, 5411 BD Zeeland

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
7 feb 2024 Toestemming voor de weekmarkten voor 2024 t/m 2038 in Uden en Schaijk
24 jan 2024 Verleende vergunning aan Walravenstraat 15 te Uden
24 jan 2024 Ontwerpbesluit voor de uitoefening van het horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon aan Pastoor Van Winkelstraat 11 te Schaijk
17 jan 2024 Verleende vergunning aan Walravenstraat 7 te Uden
17 jan 2024 Verleende vergunning aan Elisabethstraat 52 te Uden
17 jan 2024 Verleende vergunning aan Valkenburgstraat 15 te Uden
17 jan 2024 Verleende vergunning aan Valkenburgstraat 11 te Uden
17 jan 2024 Verleende vergunning aan Aert Willemsstraat 17A te Volkel
17 jan 2024 Toestemming voor een alcoholvergunning en vrijstelling van een horeca-exploitatievergunning aan Pastoor Van Winkelstraat 4 te Schaijk
17 jan 2024 Verleende vergunning aan Elisabethstraat 48 te Uden
17 jan 2024 Verleende vergunning aan Elisabethstraat 40 te Uden
17 jan 2024 Verleende vergunnig aan Elisabethstraat 46 te Uden
17 jan 2024 Veleende vergunning aan Walravenstraat 13 te Uden
17 jan 2024 vergunning verleend aan Elisabethstraat 42 te Uden
17 jan 2024 Verleende vergunning aan Walravenstraat 11 te Uden
10 jan 2024 Toestemming voor het aanwezig hebben van 1 speelautomaat in het horecabedrijf aan Markt 7 te Uden
28 dec 2023 Toestemming voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken bij de Duifhelse Plak op 30 december 2023 aan Duifhuisstraat 5 te Schaijk
27 dec 2023 Toestemming voor het aanwezig hebben van 2 speelautomaten in het horecabedrijf aan Oranjestraat 23 te Uden
27 dec 2023 Toestemming voor de uitoefening van het horecabedrijf en de vrijstelling voor het exploiteren van een openbare inrichting zonder exploitatievergunning aan Oranjestraat 23 te Uden
20 dec 2023 Toestemming voor een loterij op 13 december 2023 aan Pastoor Van Winkelstraat 33 te Schaijk
13 dec 2023 Toestemming voor de verkoop van oliebollen ten bate van het KWF van 29 december 2023 tot en met 31 december 2023 op parkeerterrein Kindcentrum De Morgenzon aan Kerkstraat 57-59 te Zeeland
6 dec 2023 Toestemming voor het aanwezig hebben van 1 speelautomaat in 2024 in het horecabedrijf aan Markt 9-11 te Uden

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
31 jan 2024 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro
28 dec 2023 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro
28 dec 2023 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro
20 dec 2023 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro Marktstraat 11-13 te Uden
20 dec 2023 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro Bovenste Trent 9, 9.a en 11 te Zeeland
20 dec 2023 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro Rootstraat ongenummerd te Zeeland
13 dec 2023 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro
6 dec 2023 Anterieure overeenkomst over grondexploitatie aan Broksteeg 7 te Schaijk
6 dec 2023 Bekendmaking voorgenomen verkoop van grond aan Awood Holding B.V.
6 dec 2023 Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro Sonhofweg 5-7 te Uden
29 nov 2023 Bekendmaking voorgenomen grondruiling grond gemeente Maashorst
29 nov 2023 Anterieure overeenkomst over grondexploitatie aan Elsstraat 3 te Schaijk
29 nov 2023 Anterieure overeenkomst over grondexploitatie aan Hoekstraat ongenummerd te Schaijk kadastraal bekend sectie C nummer(s) 2643 gedeeltelijk en 3537 gedeeltelijk

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
31 jan 2024 Kind en Kans Maashorst 2023 - 2026
9 jan 2024 Evenementenbeleidsregels Gemeente Maashorst
5 jan 2024 Rectificatie: Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Maashorst
3 jan 2024 Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Maashorst
3 jan 2024 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Maashorst
29 dec 2023 Uitvoeringsregels recreatieve en aanvullende bewegwijzering gemeente Maashorst 2023
29 dec 2023 Beleidsregels aanpak woonoverlast Maashorst
28 dec 2023 Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Maashorst
27 dec 2023 Nota Archeologie gemeente Maashorst 2023
27 dec 2023 Geharmoniseerde Richtlijn Maashorst 2024
27 dec 2023 Beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen 2024 van de gemeente Maashorst
27 dec 2023 Richtlijnen gemeente Maashorst (niet geharmoniseerd)
27 dec 2023 Welstandsnota gemeente Maashorst 2023
22 dec 2023 Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 gemeente Maashorst
22 dec 2023 Beleidsregels Commerciële huurprijs; inkomsten uit verhuur en kostgeld; verlaging norm als gevolg van weinig of geen woonkosten; overbruggingsuitkering Participatiewet Maashorst 2024
22 dec 2023 Beleidsnota uitgifte groen- en reststroken gemeente Maashorst 2024
22 dec 2023 Uitvoeringsregel kwaliteitsverbetering landschap gemeente Maashorst
21 dec 2023 Alcohol- en horecasanctiebeleid gemeente Maashorst
13 dec 2023 Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Maashorst 2023
8 dec 2023 Beleidsregels Re-integratie Participatiewet/IOAW/IOAZ Maashorst 2023
6 dec 2023 Marktreglement gemeente Maashorst
29 nov 2023 Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen gemeente Maashorst
29 nov 2023 Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
11 dec 2023 Delegeren onderdelen omgevingsplan

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
20 feb 2024 Besluit evenementenvergunning
19 feb 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Voor-Oventje 17 5411NR Zeeland
16 feb 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Vluchtoord 5406XP Uden
16 feb 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Markt Uden
14 feb 2024 Jaarontheffing voor het hebben van kampvuren en het overnachten op Kampterrein Maashorst aan Inkaweg 1 te Zeeland
9 feb 2024 RECTIFICATIE Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Munpad, 5374NX Schaijk
7 feb 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Markt Uden
6 feb 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Markt Uden
6 feb 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Markt Uden
6 feb 2024 Besluit evenementenvergunning Markt Uden
6 feb 2024 Besluit evenementenvergunning Pastoor van Winkelstraat 2 5374BJ Schaijk
6 feb 2024 Besluit evenementenvergunning Markt Uden
6 feb 2024 Besluit evenementenvergunning Heikantsepad 2A 5408PX Volkel
6 feb 2024 Besluit evenementenvergunning Markt Uden
6 feb 2024 Besluit evenementenvergunning Pastoor van Winkelstraat Schaijk
6 feb 2024 Besluit evenementenvergunning Markt Uden
1 feb 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Violierstraat Uden
29 jan 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Pastoor van Winkelstraat 5374BG Schaijk
29 jan 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Antoniusstraat 6 5408AN Volkel
29 jan 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Markt 5401EJ Uden
19 jan 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Wolfstraat 25 5409AP Odiliapeel
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Munpad 1 5374NX Schaijk
15 dec 2023 Besluit evenementenvergunning Wislaan 20 5406AD Uden
15 dec 2023 Besluit evenementenvergunning Pastoor van Winkelstraat 11a 5374BG Schaijk
14 dec 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Markt Uden
7 dec 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Bevrijdingspark Violierstraat 5402LA Uden
7 dec 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Nabbegat 9 5411RM Zeeland
6 dec 2023 Besluit evenementenvergunning Bedafseweg 22 5406TM Uden
6 dec 2023 Besluit evenementenvergunning Udensedreef 14b Schaijk
4 dec 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Markt Uden
30 nov 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Reekseweg 5411RB Zeeland

Exploitatievergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Exploitatievergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
17 jan 2024 Toestemming voor de exploitatie van het horecabedrijf aan Mondriaanplein 1b te Uden
3 jan 2024 Toestemming voor het gebruik van een alcoholvergunning en horeca-exploitatievergunning aan Oude Udenseweg 10 te Uden
13 dec 2023 Toestemming voor het gebruik van een expoitatievergunning en een aanwezigheidsvergunning van speelautomaten van 2024 t/m 2028 aan Markt 18-20a te Uden

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
23 feb 2024 Acceptatie Sloopmelding, Trompetstraat 17, 5402 HB Uden
21 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Rijksweg 33 Schaijk
21 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Egelweg 1 Uden
20 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Duifhuisstraat 1, Schaijk
13 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Prior van Milstraat 107 Uden
12 feb 2024 Ontvangen Brandveiliggebruik, Rondweg 2, 5406 NK Uden
7 feb 2024 Ontvangen melding Brandveiliggebruik, Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk
1 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Bosdreef 1 Uden
29 jan 2024 Acceptatie Sloopmelding, Mandolinestraat 26, 5402 CZ Uden
25 jan 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – De Kuipersweg 7 Zeeland
24 jan 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Nieuwedijk 15 Odiliapeel
24 jan 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Belgenlaan 9 Uden
23 jan 2024 Ontvangen melding Brandveiliggebruik, Udensedreef 17, 5374 RL Schaijk
22 jan 2024 Acceptatie Sloopmelding, Markt 22, 5401 GP Uden
22 jan 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Boekelsedijk 6a Uden
16 jan 2024 Acceptatie Sloopmelding, Burgemeester Wientjensstraat 6, 5375 BD Reek
16 jan 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Elisabethstraat 23 Uden
15 jan 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Heijtmorgen 1 Reek
12 jan 2024 Ontvangen Melding brandveilig gebruik, Bossestraat 8, 5374 HT Schaijk
8 jan 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Hoogstraat 8 Uden
8 jan 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Hoogslabroekseweg 2 Uden
29 dec 2023 Acceptatie sloopmelding, Melkpad 191 5411GG Zeeland
27 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Pianostraat 5, 5402 DJ Uden
27 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Zevenhuis 10, 5411 RN Zeeland
22 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Zadelmakerstraat Uden
20 dec 2023 Acceptatie sloopmelding, Achter-Oventje 23a, 5411NM Zeeland
15 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Pastoor van Winkelstraat 41, 5374 BG Schaijk
15 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Dokter Langendijklaan 3 te Schaijk
15 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Rijksweg 56, 5374 RB Schaijk
14 dec 2023 Ontvangen Melding brandveilig gebruik, Rijksweg 46, 5374 RB Schaijk
13 dec 2023 Ontvangen melding brandveilig gebruik, Oudedijk 55, 5409AB Odiliapeel
12 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Rondweg 2, Uden
8 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Beatrixhof 258, 5401 CN Uden
6 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Jagersveld 25, Uden
4 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Duifhuizerweg 8, Uden
1 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Rijksweg 33, Schaijk
1 dec 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Radmakerstraat 34 en 36, Reek
30 nov 2023 Melding mobiel breken Everardusweg 2 en 2A Schaijk
29 nov 2023 Acceptatie Sloopmelding, Lage Baan 1a, 5374 NM Schaijk
29 nov 2023 Acceptatie Sloopmelding, Noordveld 32, 5411 TS Zeeland
28 nov 2023 Acceptatie Sloopmelding, Voederheil 7, 5411 RJ Zeeland
28 nov 2023 Acceptatie Sloopmelding, Bitswijk 14A, 5401 JB Uden

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
23 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Beukenlaan 58A, 5409 SX Odiliapeel
23 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Brouwerspad 28, 5411 BG Zeeland
23 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerstraat 12, 5405 BS Uden
22 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Patersweg 7, 5406 XJ Uden
22 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hertstraat 4, 5408 XL Volkel
22 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409 SX Odiliapeel
22 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Marktstraat 34, 5401 GH Uden
22 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Steenakker 31, 5411 BN Zeeland
22 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerstraat 12, 5405 BS Uden
22 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Brabantstraat 13, 5408 PS Volkel
21 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Waterstraat 7, 5374 KB Schaijk
21 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Jagersveld 7, 5405 BW Uden
21 feb 2024 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Venstraat, 5408 RN Volkel
21 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Knokerdweg 16, 5406 NR Uden
20 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Harpstraat ongenummerd, 5402 DG Uden
20 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Violierstraat 31, 5402 LA Uden
20 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Noordhoek 21, 5375 AR Reek
20 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Belgenlaan 11, 5406 XN Uden
19 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 47, 5411 EA in Zeeland
19 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Brabantstraat 13, 5408 PS Volkel
19 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Noordhoekstraat 1a, 5374 SC Schaijk
19 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Industrielaan 10, 5405AB Uden
19 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Venstraat 3, 5408 RN Volkel
19 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Industrielaan 10, 5405AB Uden
19 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Nistelrodeseweg 13, 5406 PT Uden buiten behandeling stellen
19 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Leidsel 19 t/m 23 (oneven) en 20 t/m 26 (even), 5406 CW Uden en Strengen 15 t/m 21 (oneven), 5406 CV Uden
16 feb 2024 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 26, 5406 VG Uden
16 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Nistelrodeseweg ongenummerd, 5406 VB Uden
16 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Eeuwsels 21, 5408 AJ Volkel
15 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Hoogslabroekseweg 3, 5406 VP Uden
15 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Kromstraat 2C, 5408 SK Volkel
15 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Biesthoekstraat 14, 5408 PT Volkel
15 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Domineeshoef 6 + 8, 5374NK Schaijk
14 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Reekseweg 10b, 5411RB Zeeland
14 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Volkelseweg 22A, 5405NA Uden
14 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Logtschedijk 4, 5411 LM Zeeland
14 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Steeuwichtweg 12 5406PP Uden
14 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Jagersveld 2, 5405 BW Uden
14 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nieuweweg 10, 5411NC Zeeland
14 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Markt 25, 5401GN Uden
13 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Pastoor van Winkelstraat 59a, 5374 BH Schaijk
13 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Voederheil 10a en 10b, 5411 RK Zeeland
13 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409 SX Odiliapeel
13 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Oudedijk 67 en 69, 5409 AB Odiliapeel
13 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oostwijk 33, 5406 XT Uden buiten behandeling stellen
13 feb 2024 Maatwerkvoorschriften aangevraagd – Rijksweg 33 Schaijk
13 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409 SX Odiliapeel
13 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409 SX Odiliapeel
13 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hoge Randweg 24A, 5408 NB Volkel
13 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Langenboomseweg 13, 5411 AS Zeeland
12 feb 2024 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Rondweg 2, 5406 NK Uden
12 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Hoogstraat 2, 5406TH Uden
12 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Langgevel 20, 5406 CJ Uden
9 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Linie 27, 5405 AR Uden
9 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Nieuwstraat 33, 5408 RK Volkel
9 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Grootgaalseweg 1, 5374 LC Schaijk
9 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Strengen 7, 5406 CV Uden
9 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Leidsel, 5406 CW Uden en Strengen, 5406 CV Uden
9 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Langenboomseweg 13, 5411 AS Zeeland
9 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Steeuwichtweg 12, 5406 PP Uden
8 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Nieuwstraat 33, 5408 RK Volkel
8 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Hoefslag 12, 5411 LS Zeeland
8 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Nieuwstraat 31, 5408 RK Volkel
8 feb 2024 Intrekking omgevingsvergunning ontwerpbesluit – Bergmaas 2, Zeeland
7 feb 2024 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Heibloemstraat 2, Schaijk
7 feb 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Duifhuizerweg 20, 5406 TB Uden
6 feb 2024 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Wientjensstraat 6, 5375 BD Reek
6 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Kuipersweg 7, 5411 RC Zeeland
5 feb 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Strengen ongenummerd, 5406 CV Uden
5 feb 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Reigerweg 7, 5409 TD Odiliapeel
1 feb 2024 Intrekking omgevingsvergunning aangevraagd – Provincialeweg Zuid 1 Reek
31 jan 2024 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Brand 54C, 5411 PC Zeeland
30 jan 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Bitswijk 10A en 14a, 5401 JB Uden
30 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nistelrodeseweg ongenummerd, 5406 VB Uden
30 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heijtmorgen sectie L 1025 5375 AL Reek
30 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bruinsteeg 2, 5374 HP Schaijk
29 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Rusven 9, 5411 RZ Zeeland
29 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 11A, 5406 VG Uden
29 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Smidse 24, 5374 AJ Schaijk
29 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Wientjensstraat 6, 5375 BD Reek
26 jan 2024 Ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Elsstraat 3 + 3A, 5374LA Schaijk
25 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hertstraat 4, 5408XL Volkel
25 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Strengen 22, 5406 CV Uden
25 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Duifhuisstraat 1, 5374 SB Schaijk
25 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Strengen 18, 5406 CV Uden
24 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Birgittinessenstraat 3, 5401CA Uden
24 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerstraat 12, 5405BS Uden
24 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Damaststraat 26, 5411 AM Zeeland buiten behandeling stellen
23 jan 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409 SX Odiliapeel
23 jan 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning 't Diepe 3, 5404 KA Uden
23 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Neutronenlaan 1, 5405 NG Uden
23 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Galerij 43, 5401 GC Uden
22 jan 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Hoge Randweg 13, 5408 NB Volkel
22 jan 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Hoge Randweg 13, 5408 NB Volkel
22 jan 2024 Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder reguliere procedure Zandstraat 31A, 5374 NA Schaijk
22 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Steenakker 31, 5411 BN Zeeland
22 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Biesthoekstraat 14, 5408 PT Volkel buiten behandeling stellen
22 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Wislaan 88, 5406 AD Uden
22 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Achter-Oventje perceel E 3421, 5411 NM Zeeland
22 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Donk 12, 5374 HA Schaijk
22 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Zandstraat 31A, 5374 NA Schaijk
22 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Landweer 5, 7, 9 en 11, 5411 LV Zeeland
19 jan 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Karlingerweg 1, 5406 VR Uden
19 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Brand 3, 5411 PA Zeeland
19 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Venstraat, 5408 RN Volkel
19 jan 2024 Reguliere omgevingsvergunning verleend - Beukenlaan 61, Odiliapeel
18 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rusven 9, 5411 RZ Zeeland
18 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Haffel 12, 5406 AR Uden
18 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Galerij 5, 5401 GC Uden en Mondriaanplein 10, 5401 HX Uden
18 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Puttelaar 37, 5411 AA Zeeland
18 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Graspeel 2, 5411 LC Zeeland
18 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 61, 5408 BB Volkel
17 jan 2024 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Puttelaar 1, 5411BE Zeeland
17 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Canadasweg 13A 5406TS Uden
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Nieuburgstraat 25, 5401 AD Uden buiten behandeling stellen
16 jan 2024 Acceptatie Sloopmelding, Graspeel 30, 5411 LC Zeeland
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oranjestraat 15, 5401 CB Uden buiten behandeling stellen
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oosterensepad 3, 5408 RB Volkel
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Strengen 18, 5406 CV Uden
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bossestraat sectie C 5876 nabij nr. 2 en 21, 5374 HS Schaijk
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Nistelrodeseweg sectie B 111 (nabij nr.1) 5406 VB Uden buiten behandeling stellen
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Graveur 4, 5406 BP Uden
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Narcisstraat 4, 5402 XM Uden
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Aert Willemsstraat 6, 5408 AL Volkel
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Berkendonk sectie F 5874, 5405 AV Uden
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Strengen 20, 5406 CV Uden
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Protonenlaan 3, 5405 NJ Uden
16 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Lage Randweg 31, 5406 NN Uden
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Langenboomseweg 13, 5411 AS Zeeland
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Stoffels 329 5403NG Uden
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Winkelstraat 83, 5374 BH Schaijk
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Reekseweg sectie K 1203, 5411 RB Zeeland
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oosterheidestraat 31, 5409 SK Odiliapeel
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Langenboomseweg 13, 5411 AS Zeeland
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Eikenheuvelweg 17, 5406 NA Uden
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Prior van Milstraat 105, 5402 GR Uden
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bernestraat 1, 5374 PE Schaijk
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Trentsedijk 3, 5411 ND Zeeland
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Achter-Oventje 23a, 5411 NM Zeeland
15 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Staartjespeelweg 8, 5409 TP Odiliapeel
12 jan 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Oranjestraat 22A, 5401 CB Uden
12 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nistelrodeseweg, 5406 VB Uden
12 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Knokerdweg 16, 5406 NR Uden
12 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Brand 54C, 5411 PC Zeeland
12 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Brouwerspad 28, 5411 BG Zeeland
12 jan 2024 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Loopkantstraat 14, 14A, 14B en 14C, 5405 NB Uden
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Monseigneur Borretstraat 54a, 5375 AC Reek
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nistelrooise Baan 17, 5374 RE Schaijk
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning President Kennedylaan 22A, 5402 KD Uden
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Zandstraat 37a, 5374 NA Schaijk
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Waterstraat 7, 5374 KB Schaijk
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nieuweweg 1, 5411 NC Zeeland
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 7A, 5406 TH Uden
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 46, 5411 BA Zeeland
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Logtschedijk 6, 5411 LM Zeeland
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 58A, 5409 SX Odiliapeel
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Patersweg 7, 5406 XJ Uden
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 5, 5374 RA Schaijk
11 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Slabroekseweg 7, 5406 VK Uden
10 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Langenboomseweg 13 en 13a, 5411 AS Zeeland
10 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Vlier sectie R 1017, tussen nr. 8 en 12, 5406 VJ Uden
10 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kempenlandstraat 1, 5375 AV Reek
10 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Logtschedijk 4, 5411 LM Zeeland
10 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kromstraat 2C, 5408 SK Volkel
10 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Violierstraat 31, 5402 LA Uden
10 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Frontstraat 1, 5405 AK Uden
10 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Wientjensstraat 6, 5375 BD Reek
10 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Udenseweg 22a, 5411 SC Zeeland
9 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Galerij 43, 5401 GC Uden
9 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Volkelseweg 22A, 5405 NA Uden
9 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Strengen ongenummerd, 5406 CV Uden
9 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk 67 - 69, 5409 AB Odiliapeel
8 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk 7A, 5409 AA Odiliapeel
8 jan 2024 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Kleuterweg 13A, 5406SC Uden
8 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Zeelandsedijk 34A, 5408 SM Volkel
8 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Markt 25 en 27, 5401 GN Uden
8 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Strengen ongenummerd, 5406 CV Uden
8 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nieuwstraat 33, 5408 RK Volkel
8 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Lage Randweg 31, 5406 NN Uden
8 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Graveur 4, 5406 BP Uden
8 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kruisweg, 5406 PB Uden
8 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409 SX Odiliapeel
8 jan 2024 Besluit van rechtswege aanvraag omgevingsvergunning Logtschedijk 4, 5411LM Zeeland
8 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Leidsel 5406CW Uden, Strengen 5406CV Uden
4 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Piusplein 113 + 115, 5402EA Uden
4 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 42, 5409AS Odiliapeel
4 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Verlengde Noordlaan, Odiliapeel
4 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Ontginningsweg 12, 5409TC Odiliapeel
4 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Winkelstraat 59a, 5374BH Schaijk
4 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Domineeshoef 4a, 5374 NK Schaijk
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bitswijk 9-11 5401 JA Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voortweg sectie R 1068, 5406 VG Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Biesthoekstraat 14, 5408 PT Volkel
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bruinsteeg 2, 5374 HP Schaijk
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Erenakkerstraat sectie R 974, 5406 VN Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Langenboomseweg 18, 5411 AV Zeeland
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hoogslabroekseweg 3, 5406 VP Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kerkweg 1, 5374 CS Schaijk
2 jan 2024 Omgevingsvergunning aangevraagd – Looweg 10b Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voortweg sectie R 1080, 5406 VG Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Linie 40, 5405 AN Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Heinsbergenstraat sectie B 4796, (naast nr. 30) 5402 ED Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Achter-Oventje sectie H 2409, 5411 NM Zeeland
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Jagersveld 2, 5405 BW Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Erphoevenweg sectie R 1081, 5406 VD Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nieuwstraat 33, 5408 RK Volkel
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Heijtmorgen 25 en 29, 5375 AL Reek
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voederheil 6a, 5411 RK Zeeland
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Steeuwichtweg 12, 5406 PP Uden
2 jan 2024 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bitswijk 25, 5401 JA Uden
2 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Nieuweweg 1, 5411NC Zeeland
2 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Beatrixhof 5401CK, Boekelsedijk 5404NK, Cimbaallaan 5402AX, Kruisweg 5406PB, Mandolinestraat 5402CW, Raamsingel 5403TZ en Zuster Theodardahof, 5405NW Uden en Voorpeel, 5409TX Odiliapeel
2 jan 2024 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heikantstraat 17, 5408PZ Volkel
29 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 56, 5374RB Schaijk
29 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409SX Odiliapeel
29 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kleuterweg, 5406SC Uden
29 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Brand 3, 5411PA Zeeland
29 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Looweg 10B, 5406PL Uden
29 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Munterweg 15, 5406TC Uden
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Brabantstraat 5408 PS Volkel, Kloosterstraat 5408 BA Volkel ( sectie O 1036 en 1037)
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Eikenheuvelweg 13A, 5406 NA Uden
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Linie 27, 5405 AR Uden
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bossestraat sectie C 5016, 5374 HR Schaijk
28 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Zevenhuis 10, 5411 RN Zeeland
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Lage Randweg sectie P 967 en 968, 5406 NN Uden
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hoge Randweg 2A, 5408 NA Volkel
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409 SX Odiliapeel
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Franse Baan 10, 5374 RS Schaijk
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Heijtmorgen sectie E 2364, naast nr. 12 5375 AL Reek
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Venstraat 3, 5408 RN Volkel
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Melkpad 191, 5411 GG Zeeland
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Broekmorgen 3, 5401 PJ Uden
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voederheil 10a en 10b, 5411 RK Zeeland
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Jagersveld kruising Kromstraat 5405 BW Uden
28 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Reekseweg 10b, 5411 RB Zeeland
28 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heikantstraat 17, 5408 PZ Volkel
28 dec 2023 Ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Hoge Randweg 13, 5408 NB Volkel
27 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Groenendal 14A 5405AT Uden
27 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Nieuwstraat 31, 5408 RK Volkel
27 dec 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning De Kuipersweg 7, 5411 RC Zeeland
27 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bosdreef 1, 5406 XB Uden buiten behandeling stellen
27 dec 2023 Ontwerp-beslissing aanvraag omgevingsvergunning Annaboulevard 6, 5406 PZ Uden
27 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Duifhuizerweg 8, 5406 TB Uden
22 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel
22 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kleuterweg 9, 5406 SC Uden
22 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 11, 5406 VG Uden
21 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 2, 5406TH Uden
21 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk 2C, 5409 AC Odiliapeel
21 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Stoffels 121, 5403NC Uden buiten behandeling stellen
21 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Puttelaar 37, 5411 AA Zeeland
21 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Vloetstraat 21, 5408 PH Volkel
21 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Smidse 24, 5374 AJ Schaijk
21 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Hoge Randweg 9, 5408 NA Volkel
21 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Burgemeester Wientjensstraat 6, 5375 BD Reek
21 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Rondweg 2, 5406NK Uden
21 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bovenkampweg 1, 5406TW Uden buiten behandeling stellen
21 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Lage Baan 1C, 5374NM Schaijk
20 dec 2023 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Strengen 5406CV Uden
20 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Haffel 12, 5406 AR Uden
20 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Bogerdstraat 45, 5401 ZH Uden
20 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oudedijk 84, 5409 SC Odiliapeel (sectie D 2183)
20 dec 2023 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Strengen 5406CV Uden
20 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Snoekstraat sectie F 5300 ( links naast nr. 6 ) 5408 AR Volkel
20 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Boekelsedijk 4 5411NW Zeeland
19 dec 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Strengen ongenummerd, 5406 CV Uden
19 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Willem-Alexanderhof 322, 5401 DE Uden
19 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Vunderke 16, 5404 PW Uden
19 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Zevenmorgenstraat 1, 5406 WC Uden
18 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hoefslag 12, 5411 LS Zeeland
18 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerstraat 12, 5405 BS Uden
18 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Brabantstraat 13, 5408 PS Volkel
18 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bovenste Trent 13, 5411 NE Zeeland
18 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Strengen 12, 5406 CV Uden
18 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Missielaan 2, 5401 BR Uden
18 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hobostraat 1E, 5402 CB Uden
15 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Meerhoek 302, 5403 AB Uden buiten behandeling stellen
15 dec 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Markt 10 en 10A, 5401 GP Uden
15 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Grootgaalseweg 1, 5374 LC Schaijk
15 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bossestraat, 5374 HS Schaijk
15 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bosdreef 1, 5406 XB Uden
15 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Berkendonk, 5405 AV Uden
15 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Helmteken 24, 5406 DK Uden
14 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oostwijk 33, 5406 XT Uden
14 dec 2023 Acceptatie sloopmelding, Lauwere 610 en 612, 5403 XL Uden
14 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Breestraat 1, 5408 RR Volkel
14 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning De Misse 137, 5401 HT Uden
14 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Krabbelaar 12, 5406 BM Uden
14 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Strengen 8, 5406 CV Uden
13 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Steeuwichtweg 12, 5406 PP Uden
13 dec 2023 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 61 5409SX Odiliapeel
13 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Neutronenlaan 1, 5405 NG Uden
13 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Grootgaalseweg 1, 5374LC Schaijk buiten behandeling stellen
13 dec 2023 Verlenging afhandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning Logtschedijk 4 + 4a, 5411LM Zeeland
13 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Voor-Oventje 33, 5411 NR Zeeland
13 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heinsbergenstraat 30, 5402EG Uden
12 dec 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Galerij 5, 5401 GC Uden en Mondriaanplein 10, 5401 HX Uden
12 dec 2023 Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Heihorst ongenummerd, 5411 LN Zeeland
12 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kraaienweg 1, 5406 VM Uden
12 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bijland 820, 5403 VM Uden
12 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Prior van Milstraat 20, 5402 GH Uden
11 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Ereprijsstraat 21 en 31, 5402GA Uden
11 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Aert Willemsstraat 6, 5408 AL Volkel
11 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Loopkantstraat 14, 14A, 14B en 14C, 5405 NB Uden
11 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Karperdijk, 5406 PH Uden
11 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hoekstraat 25, 5374 GA Schaijk
11 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Berkendonk ongenummerd, 5405 AV Uden
11 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerstraat 1, 5405 BS Uden
11 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Munstraat 10 en 10a, 5374 PG Schaijk
11 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Stoffels 301, 5403 NG Uden
11 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Sacramentsweg 4 en 24, 5401 GR Uden en Sacramentsweg 40, 5401 HZ Uden
11 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 11, 5406 VG Uden
8 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bitswijk 19, 5401 JA Uden
8 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kleuterweg 13A, 5406 SC Uden
8 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oosterensepad 3, 5408 RB Volkel
8 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Aalstweg 7, 5401 ZR Uden
8 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Oud Moleneind 22, 5401 PA Uden
8 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Udenseweg 22, 5411 SC Zeeland
7 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Bosveld 422, 5403 AM Uden buiten behandeling stellen
7 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Bitswijk 10A en 14A, 5401 JB Uden
7 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Karlingerweg 1, 5406 VR Uden
6 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Lambertusstraat 4, 5401 AC Uden
6 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Verlengde Noordlaan Odiliapeel
6 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Europaplein 8, 5374 BM Schaijk
6 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Waterstraat 7, 5374KB Schaijk, buiten behandeling stellen
6 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kortestraat sectie T nr.1927, 5408 RL Volkel
6 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunningRode Akker 10 tot en met 29, 5402 EM Uden, Rode Akker 30 t/m 59, 5402 EN Uden
5 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Heikantstraat 17, 5408 PZ Volkel
5 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Promenade 45, 5401 GM Uden
5 dec 2023 Acceptatie Sloopmelding, Vioolstraat 6, 5402 AV Uden
5 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Handwijzerstraat 10, 5406 PM Uden
5 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Industrielaan 6, 5405 AB Uden
5 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Vlasgaard 11, 5374 GN Schaijk
4 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Strengen ongenummerd, 5406 CV Uden
4 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Rondweg 2, 5406 NK Uden
4 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Hoge Randweg 24A, 5408 NB Volkel
4 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 61, 5409SX Odiliapeel
4 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Damaststraat 26, 5411AM Zeeland
4 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kapelstraat 17B, 5401EC Uden
4 dec 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 61, 5408BB Volkel
1 dec 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Duifhuizerweg 8, 5406 TB Uden
1 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hoogzoggel 80, 5404 LS Uden
1 dec 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 11, 5406 VG Uden
30 nov 2023 Acceptatie Sloopmelding, Wilhelminastraat 83, 5401 CD Uden
30 nov 2023 Verlenging afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning Artillerieweg 1, 5403 PB Uden
30 nov 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Boslaan 5, 5405 NX Uden
30 nov 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Prior van Milstraat 107, 5402 GR Uden
29 nov 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oud Moleneind 22, 5401 PA Uden
29 nov 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Puttelaar 1, 5411 BE Zeeland
29 nov 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Lage Baan 9a, 5374 NM Schaijk
29 nov 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning 't Diepe 3, 5404 KA Uden
29 nov 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Sacramentsweg 4-24-40, 5401 GR Uden,
29 nov 2023 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Molengraaf 1a-1b-3-3a-5-5b, 5374 AG Schaijk
29 nov 2023 Reguliere omgevingsvergunning verleend, Heihorst 4 Zeeland
28 nov 2023 Acceptatie Sloopmelding, Voortweg 27, 5406 VG Uden
27 nov 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Oranjestraat 22, 5401 CB Uden
27 nov 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Narcisstraat 4, 5402 XM Uden
27 nov 2023 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Beatrixhof, Cimbaallaan, Mandolinestraat, Zuster Theodardahof, Boekelsedijk, Raamsingel, Hurkpark, Voorpeel, Kruisweg, Uden en Odiliapeel

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
1 feb 2024 Beleidskader Armoede en Schulden gemeente Maashorst 2024 - 2028
20 dec 2023 Beleidsprogramma Wonen en Zorg 2024-2030

Participatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Participatie
Publicatiedatum Bekendmaking
10 jan 2024 Ontwerpbesluit gebiedsaanwijzing afkoppelen hemelwateraansluitingen
29 dec 2023 Nieuwe fase voor Omklap N605

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Vaststelling wijzigingsplan Verbindingsweg 16 te Zeeland, vaststelling besluit hogere waarde Wet geluidhinder en besluit omgevingsvergunning voor het splitsen van de woonboerderij (coördinatieregeling)
31 jan 2024 Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Handwijzerstraat 10, Uden
29 dec 2023 Ontwerpwijzigingsplan Voortweg 32a, Uden
29 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Voor Oventje 28 en 28a, Zeeland
29 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Graspeel 15, Zeeland
29 dec 2023 Rectificatie: Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan en besluit hogere waarde Park Maashorst Kamer 4
28 dec 2023 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oudedijk 67-69 Odiliapeel
28 dec 2023 Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan Goorkensweg 1, Uden
27 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Recreatieknooppunt Doelenweg, Uden
27 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan De Ruiter fase 2, ontwerpbesluit hogere waarde en concept-beeldkwaliteitplan
27 dec 2023 Kloosterstraat-Brabantstraat Volkel Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere waarde, ontwerpbeeldkwaliteitsplan
21 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Steeuwichtweg 7-9, Uden
21 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Duifhuizerweg 21, 24, 29 te Uden
21 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Erenakkerstraat 4, Uden
21 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Willibrordusweg 7, Schaijk
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Peka Kroef 2023, Beukenlaan 61 te Odiliapeel
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Rootstraat ong. Zeeland
20 dec 2023 Ontwerpwijzigingsplan Bedafseweg 16 te Uden
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Marktstraat 11-13 Uden
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Nabbegat 12, Zeeland
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Knokerdweg ongenummerd te Uden
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Goorkensweg 1, Uden
20 dec 2023 Ontwerpwijzigingsplan Bovenste Trent 9-11 Zeeland
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Vlier 5, 7 en 9, Uden
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Park Maashorst, Kamer 4, ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder en concept-beeldkwaliteitplan
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Duifhuizerweg 22 Uden
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Hoogveld-Zuid
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Oudedijk 11-13/Koolmeesstraat 8, Odiliapeel en ontwerpbesluit hogere waarde
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Zeeland, Udenseweg ong. (naast nr. 1) en ontwerpbesluit hogere waarde
19 dec 2023 Ontwerp-bestemmingsplan Speekstraat 3, Volkel
19 dec 2023 Ontwerp-wijzigingsplan Vogelstraat 6a te Odiliapeel
19 dec 2023 Ontwerp-bestemmingsplan Uden, Torenweg 3
19 dec 2023 Ontwerp-wijzigingsplan Voortweg 19, Uden
18 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Bitswijk 9-11, Uden
13 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Sport en Spel 2024, Mgr. Suijsstraat 35-37 Reek
13 dec 2023 Ontwerpwijzigingsplan Achter-Oventje 9 te Zeeland, ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder en ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning
13 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan De Kuipersweg Zeeland
13 dec 2023 Rectificatie: Niemeskant Volkel Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere waarde, ontwerpbeeldkwaliteitsplan
13 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Sonhofweg 5-7 Uden
13 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Zeelandsedreef 20, Schaijk
13 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Voederheil’, beeldkwaliteitsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit
13 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere waarde, ontwerpbeeldkwaliteitsplan
12 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Bedafsweg ong. Uden
12 dec 2023 Ontwerp-bestemmingsplan N264 deeltraject 1
11 dec 2023 Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Graspeel 49 te Zeeland
6 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Dierenparkje Volkel
6 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Oosterheidestraat 31 Odiliapeel
6 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘CHW Repelakker III Zeeland’, ontwerp besluit hogere waarde, m.e.r.-aanmeldnotitie en m.e.r.-beoordelingsbesluit
6 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerwinde 3 Schaijk’, beeldkwaliteitsplan, m.e.r.-aanmeldnotitie en m.e.r.-beoordelingsbesluit
29 nov 2023 Ontwerpbestemmingsplan Boekelsedijk 2, Uden
29 nov 2023 Ontwerpbestemmingsplan Graspeel 43 te Zeeland
28 nov 2023 Vaststelling wijzigingsplan Oudedijk 2c Odiliapeel
27 nov 2023 Ontwerpbestemmingsplan Jan de Jong huis Rijksweg 56 te Schaijk
27 nov 2023 Ontwerpbestemmingsplan Witte Huis Reekseweg 7 Zeeland
27 nov 2023 Ontwerpbestemmingsplan Graspeel 49 te Zeeland
27 nov 2023 Ontwerp bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Uden

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
21 feb 2024 Verkeersbesluit voor het intrekken van het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's aan de Muntmeester ter hoogte van Morgenweg 43 te Uden
12 feb 2024 Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod aan Steenovenstraat ter hoogte van Kindcentrum Marimba te Uden
9 jan 2024 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto’s aan de Meester van Coothstraat 41 te Uden
8 jan 2024 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Mondriaanplein te Uden
8 jan 2024 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan Artillerieweg 4 te Uden
8 jan 2024 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan Sint Janstraat 21 te Uden
29 dec 2023 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen elektrische auto’s op parkeerterrein Bernhoven bezoekersparkeerplaats Nistelrodeseweg 10 te Uden
27 dec 2023 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s aan Kleefsestraat 11 te Uden
27 dec 2023 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s in de Gulden aan Muntmeester 457 te Uden
27 dec 2023 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s in de Muntmeester aan Morgenweg 43 te Uden
13 dec 2023 Rectificatie: Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s aan Salmstraat 60 te Uden
12 dec 2023 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s aan Bultpad te Odiliapeel
12 dec 2023 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s aan Wislaan ter hoogte van Lentemorgen te Uden
28 nov 2023 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s aan Hockeyweg ter hoogte van gemeentewerf te Uden
28 nov 2023 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s aan Luitstraat 75 te Uden
27 nov 2023 Verkeersbesluit voor het wijzigen van de hoogtebeperking ter hoogte van het viaduct met de weg N264 tussen de kruising met Eeuwsels en de doodlopende weg ter hoogte van Nieuwstraat 24 en 26 te Uden

Bekendmakingen voormalige gemeenten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?