Woo-verzoek om openbaarmaking

Via de Wet open overheid kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van de publieke informatie uit documenten die bij het gemeentebestuur aanwezig zijn.

De gemeente Maashorst verstrekt al veel informatie via deze website op Beleid en regelgeving | Gemeente Maashorst, via Overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) en op www.officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Maar misschien wilt u nog iets anders weten over het beleid of de dienstverlening van de gemeente? U kunt dan op basis van de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 is ingegaan een verzoek doen tot openbaarmaking. Dit heet een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek volgens de Wet openbaarheid van bestuur die met de ingang van de Woo is vervallen).

U kunt een Woo-verzoek op deze manieren indienen:

Wanneer geen Woo-verzoek?

U voorkomt onnodige vertraging bij het verkrijgen van de door u gewenste informatie als u uw verzoek via de juiste route aanvraagt.
U kunt geen Woo-verzoek indienen, als de gewenste informatie:

Voorwaarden

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Procedure Woo-verzoek

Uiteraard kunt u als eerste telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met uw vraag of de door u gewenste documenten beschikbaar en raadpleegbaar zijn. Want misschien kunt u de informatie zelf al ergens vinden. Ook kan het zijn dat de Woo de openbaarmaking niet toestaat. Bijvoorbeeld als de gevraagde informatie de veiligheid van de staat schaadt of de privacy van personen te zeer aantast.

Dient u een Woo-verzoek in, dan geeft de Woo de gemeente in de meeste gevallen 4 weken voor het nemen van een beslissing op uw verzoek. Die termijn kan verlengd of opgeschort worden. Wordt uw verzoek toegewezen, dan kunt u de informatie op verschillende manieren krijgen. Dat kan een kopie van een document, samenvatting of uittreksel zijn, of een uitnodiging om de documenten te komen inzien. Als u kopieën vraagt, brengt de gemeente hiervoor kosten in rekening.

Rechtsbescherming

Krijgt u met het besluit op uw verzoek niet alle informatie volgens uw Woo-verzoek, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Besluit de gemeente niet op tijd, de termijn van verlenging en opschorting daarbij meegerekend, dan kunt u ons in gebreke stellen. De gemeente moet dan alsnog binnen twee weken een beslissing nemen. De dwangsom is hierbij echter niet van toepassing.

Informatie geopenbaard na Woo-verzoek

Voor informatie die is geopenbaard na een Woo-verzoek kunt u terecht op de pagina Openbaarmaking.

Meer informatie?

Voor meer informatie belt u (0413) 28 19 11. Als uw verzoek om openbaarmaking gaat over specifieke documenten, dan zal afhankelijk van het onderwerp de informatie-contactpersoon van Dienstverlening, Ruimte of Sociaal Domein uw vragen beantwoorden.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?