Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Overige meldingen en kennisgevingen

Voornemen adresonderzoek

Het College van burgemeester en wethouders van Gemeente Maashorst maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Land Onbekend’. Met de reden dat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Besluitdatum 17-04-2024

Besluitdatum 04-04-2024

Besluitdatum 03-04-2024

Besluitdatum 12-03-2024

Een eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Wij verzoeken daarom iedereen die op de hoogte is van het huidige adres van een bovengenoemd persoon, de gemeente Maashorst hiervan op de hoogte te stellen. Dat kunt u via onze contactgegevens.

Besluiten adresonderzoek

Het College van burgemeester en wethouders van Gemeente Maashorst maakt bekend dat zij heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats.

Besluitdatum 15-04-2024

Besluitdatum 12-04-2024

Besluitdatum 04-04-2024

Besluitdatum 25-03-2024

Besluitdatum 22-03-2024

Besluitdatum 21-03-2024

Besluitdatum 13-03-2024

Besluitdatum 12-03-2024

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen 6 weken na besluitdatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400 AB Uden. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?