Verzekering voor vrijwilligers, schadeformulier

De gemeente Maashorst vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn. Tijdens het vrijwilligerswerk kan er altijd iets gebeuren. Voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Maashorst heeft de gemeente bij Vrijwilligersnet Nederland een vrijwilligersverzekering afgesloten. De kosten worden gedragen door de gemeente.

Secundaire dekking

De vrijwilligersverzekering heeft een secundaire dekking. Dat betekent dat de schade ook op de privéverzekering van de vrijwilliger gemeld moet worden. Als de schade niet (of niet helemaal) op de privéverzekering gedekt is, dan wordt de schademelding in behandeling genomen door vrijwilligersnet Nederland. Let op: Bij sommige onderdelen is een eigen risico (ER) van € 250 van toepassing.

Onderdelen vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering bestaat uit:

Wie vallen onder de verzekering?

Iedere vrijwilliger die via een organisatie onverplicht en onbetaald werkt voor anderen en/of de samenleving, met een maatschappelijk belang, is verzekerd. Hieronder vallen ook mantelzorgers, die langdurig en onbetaald zorgen voor hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen enzovoorts en maatschappelijke stagiairs. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor de vrijwilligersverzekering.

Aanmelding vrijwilligersverzekering niet nodig

Registratie of aanmelding voor de vrijwilligersverzekering is niet nodig. Alle vrijwilligers en alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente zijn automatisch onder de vrijwilligerspolis verzekerd. Meer informatie leest u op de website van Vrijwilligersnet Nederland.

Schade melden

Vrijwilligers die tijdens werkzaamheden voor uw vrijwilligersorganisatie schade toebrengen aan derden of zelf schade lijden, moeten deze schade melden bij het bestuur van de vrijwilligersorganisatie. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie moet de schade vervolgens zo snel mogelijk melden bij de Vrijwilligerspolis via het schadeformulier.

De vrijwilliger zelf meldt de schade ook op zijn privéverzekering (Let op! Bij de privéverzekering moet vermeld worden dat de schade ook op de Vrijwilligerspolis van de gemeente Maashorst wordt gemeld).

Vragen over de polis?

Neem contact op met het Vrijwilligersnet Nederland op 088 - 000 71 80 of via info@vrijwilligersnetnederland.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?