Vrijwilligerswerk en verzekering voor vrijwilligers

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je inzetten voor iets dat jij belangrijk vindt? Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Vrijwilligerspunt

Wil je als vrijwilliger aan de slag? Dan kun je terecht bij ONS welzijn (Deze link gaat naar een andere website) en voor jeugd- en jongerenwerk bij Stichting Compass Uden (Deze link gaat naar een andere website) of Cultuurpodium De Pul (Deze link gaat naar een andere website). Zij helpen jou graag bij het vinden van leuk en zinvol vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Maashorst vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn. Tijdens het vrijwilligerswerk kan er altijd iets gebeuren. Voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Maashorst heeft de gemeente bij Vrijwilligersnet Nederland een vrijwilligersverzekering afgesloten. De gemeente betaalt voor deze verzekering.

Secundaire dekking

De vrijwilligersverzekering heeft een secundaire dekking. Dat betekent dat de schade ook op de privéverzekering van de vrijwilliger gemeld moet worden. Als de schade niet (of niet helemaal) op de privéverzekering gedekt is, dan wordt de schademelding in behandeling genomen door vrijwilligersnet Nederland. Let op: Bij sommige onderdelen is een eigen risico (ER) van € 250,- van toepassing.

Onderdelen vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering bestaat uit:

Wie vallen onder de verzekering?

Iedere vrijwilliger die via een organisatie onverplicht en onbetaald werkt voor anderen en/of de samenleving, met een maatschappelijk belang, is verzekerd. Hieronder vallen ook mantelzorgers, die langdurig en onbetaald zorgen voor hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen enzovoorts en maatschappelijke stagiairs. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor de vrijwilligersverzekering.

Aanmelding vrijwilligersverzekering niet nodig

Registratie of aanmelding voor de vrijwilligersverzekering is niet nodig. Alle vrijwilligers en alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente zijn automatisch onder de vrijwilligerspolis verzekerd. Meer informatie lees je op de website van Vrijwilligersnet Nederland (Deze link gaat naar een andere website).

Schade melden

Vrijwilligers die tijdens werkzaamheden voor jouw vrijwilligersorganisatie schade toebrengen aan derden of zelf schade lijden, moeten deze schade melden bij het bestuur van de vrijwilligersorganisatie. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie moet de schade vervolgens zo snel mogelijk melden bij de Vrijwilligerspolis via het schadeformulier (Deze link gaat naar een andere website).

De vrijwilliger zelf meldt de schade ook op zijn privéverzekering (let op! Bij de privéverzekering moet je vermelden dat de schade ook op de Vrijwilligerspolis van de gemeente Maashorst wordt gemeld).

Vragen over de polis?

Neem contact op met het Vrijwilligersnet Nederland op 088 - 000 71 80 of via info@vrijwilligersnetnederland.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?