Gemeente Maashorst gaat kar natuurgebied trekken

Geplaatst op woensdag 1 december 2021

De gemeente Maashorst neemt vanaf volgend jaar de lead in de governance voor natuurgebied de Maashorst. De samenwerking met de andere Maashorstgemeenten blijft. Over de invulling van een adviesraad is de toekomstige gemeente nog in overleg met gebruikers en belangengroepen.

In september 2020 hebben de colleges van de vier Maashorstgemeenten ingestemd met het uitwerken van een nieuwe governance voor het natuurgebied De Maashorst. Die uitwerking hebben de colleges van Landerd en Uden vanmorgen vastgesteld. De gemeente Maashorst gaat de kar trekken voor wat betreft de ontwikkeling, het beheer en de promotie van natuurgebied De Maashorst. De nieuwe gemeente blijft daarin echter wel samen met de andere maashorstgemeenten optrekken. Die samenwerking wordt vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten. Ook de nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en het waterschap blijft. Franko van Lankvelt, voorzitter van het Bestuurlijk RegieTeam: “De gemeente Maashorst heeft straks dan wel de regie, maar we maken ons evengoed samen sterk voor de ontwikkeling van dit prachtige natuurgebied.”

Cluster Maashorst

Stichting Maashorst in Uitvoering, die tot dusver aan de lat stond voor beheer en promotie, wordt opgeheven. In plaats daarvan wordt bovenop de formatie voor het team Groene leefomgeving van de gemeente Maashorst een nieuw te vormen Cluster Maashorst ingezet. “Hiermee ontstaat er een vast team dat toegewijd is aan één taak: uitvoering geven aan de werkzaamheden in het kader van natuurgebied De Maashorst”, zegt Franko van Lankvelt. Het Cluster Maashorst maakt samen met partners en betrokkenen strategische plannen voor de toekomst van de Maashorst en voert die plannen uit. Het stemt die plannen ook af met en creëert draagvlak bij gebruikers en belanghebbenden. Verder draagt het cluster Maashorst zorg voor communicatie en branding van het natuurgebied. Tijdens een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen de vijf grote terreineigenaren en het waterschap worden de grote gezamenlijke thema’s, de voorgenomen ontwikkelingen en het jaarverslag en de jaarrekening besproken.

Samenwerking met belangengroepen

Voor de afstemming met belangengroepen en gebruikers wil de gemeente Maashorst graag de Raad van Advies behouden. De Raad van Advies kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei zaken, van beleid tot uitvoering, die het natuurgebied De Maashorst aangaan. Over hoe aan die adviesrol invulling gegeven kan worden is de gemeente nog in overleg met de gebruikers en belangengroepen. Van Lankvelt: “Participatie vinden we heel belangrijk. We blijven gebruikers en belanghebbenden dan ook graag betrekken bij de ontwikkelingen.”

Belangrijke rol

“Gezien de belangrijke rol die het natuurgebied voor haar vervult is het een logische stap dat de nieuwe gemeente deze kar gaat trekken”, zegt Franko van Lankvelt. “Uiteraard is het van groot belang om daarin samen op te blijven trekken met de partners. Behoud en ontwikkeling van dit unieke stuk natuur in onze directe leefomgeving staat voor allemaal voorop. Ik heb dan ook alle vertrouwen in een goede samenwerking. Ook met gebruikers en belanghebbenden. Samen maken we de Maashorst. Daarom is het goed dat we aan de slag gaan met een duidelijk en herkenbaar team, dat goed benaderbaar is voor partners, inwoners en belanghebbenden.”

Meer nieuws

 • Installatie burgemeester Rüpp geannuleerd

  19 sep 2022 - De geplande installatie van Paul Rüpp tot burgemeester van Maashorst op dinsdag 27 september aanstaande gaat niet door. De burgemeester heeft onverwacht slecht nieuws gekregen over zijn gezondheid. In afwachting van nader onderzoek en een mogelijk behandelplan, is besloten de installatie te annuleren.

 • Koninklijke erepenning voor Scouting Uotha Uden

  19 sep 2022 - Zondag 18 september reikte locoburgemeester Harold van den Broek de Koninklijke erepenning uit aan Scouting Uotha.

 • Onthulling markeringen Liberation Route

  19 sep 2022 - Zondagmiddag 18 september 2022 onthulden burgemeester Rüpp en Heleen Huisjes, bestuurslid LRE Foundation, de Vectors of Memory in de gemeente Maashorst.

 • Draaginsigne voor veteraan Ton van Hooff

  19 sep 2022 - De heer Ton van Hooff heeft tijdens de lokale veteranendag Maashorst het Draaginsigne Gewonden (DIG) ontvangen. H

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?