Nieuwjaarsboodschap waarnemend burgemeester Paul Rüpp

Geplaatst op vrijdag 7 januari 2022

De nieuwe gemeente Maashorst is formeel op 1 januari 2022 van start gegaan. Afgelopen maandag zijn de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college beëdigd en geïnstalleerd. We kunnen van start om te gaan bouwen aan een toekomstbestendige gemeente. Een gemeente die denkt in kansen en mogelijkheden, die verantwoordelijkheid neemt en toont. Die een gemeente wil zijn ván de inwoners en vóór de inwoners en dat tot stand wil brengen mét de inwoners. Niet voor niets is de titel van het bestuursakkoord: Samen bouwen we Maashorst.

Het proces om te komen tot deze nieuwe gemeente is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doorlopen. Een lang proces dat de nodige emoties en discussies met zich heeft meegebracht. De Tweede Kamer heeft dit jaar ingestemd met de herindeling van gemeente Uden en gemeente Landerd en daaraan toegevoegd dat binnen drie jaar het functioneren van de nieuwe gemeente dient te worden geëvalueerd. Wij geloven in de kracht van onze inwoners om er samen een mooie gemeente van te maken. De uitdaging om de zes kernen met behoud van hun eigen identiteit tot een gemeentelijke eenheid te smeden ligt dus vol op tafel.

Maar het is één van de vele uitdagingen. We hebben nog steeds te kampen met het coronavirus, dat voorlopig ook nog niet weg is. Dat legt een zware hypotheek op de veerkracht van al onze burgers en onze lokale economie. Ik denk dan niet alleen aan kwetsbare ouderen, maar ook aan de vitale jeugd die juist in een periode waarin zij zich volop wil en kan ontplooien langdurig met allerlei beperkende maatregelen wordt geconfronteerd. En natuurlijk ondernemers in de horeca, evenementenbranche, sport en cultuur en zoveel andere sectoren die het zwaar hebben en het water tot aan de lippen staat. Als er één wens in dit nieuwe jaar met uitroeptekens uitgesproken mag worden, is het wel dat we weer een gezonde samenleving hopen te krijgen waarin we de varianten van het Covid-virus onder controle hebben en de samenleving weer helemaal open kunnen gooien.

Covid is ook de reden dat we nu geen nieuwjaarsbijeenkomst kunnen organiseren. Maar ik kom samen met het nieuwe college zo snel mogelijk naar u toe, als het weer kan. We bezoeken de zes kernen van Maashorst en hopen u daar te ontmoeten om te horen wat u van uw gemeente verwacht en om te vertellen wat de gemeente de komende vier jaar van plan is. Voor nu wens ik u een gelukkig en vooral gezond 2022!

Paul Rüpp, burgemeester gemeente Maashorst

Meer nieuws

 • Informatie over Mega Kermis Uden

  30 jun 2022 - De Mega Kermis Uden vindt dit jaar plaats van 15 t/m 24 juli. Er staan ruim 100 attracties verspreid over diverse pleinen in het centrum van Uden en in het Bevrijdingspark staat de grootste kinder- en familiekermis van Nederland.

 • Ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden 2022 ligt ter inzage

  30 jun 2022 - Vanaf donderdag 30 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Woongebieden Kom Uden 2022’ ter inzage.

 • Rookmelders vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht

  30 jun 2022 - Rookmelders redden levens. Daarom geldt vanaf 1 juli 2022 een nieuwe wet: minimaal één rookmelder op iedere verdieping.

 • 13 juli Workshop opzetten zonnepark

  27 jun 2022 - Hoe ontwikkelt u een zonnepark in lokaal eigendom? De gemeente Maashorst vindt dat projecten voor duurzame energie met en voor de lokale samenleving moeten worden ontwikkeld. Daarom willen we onze inwoners betrekken bij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van zonneparken in lokaal eigendom. Eerder organiseerden we al een informatieavond en een excursie naar een zonnepark. Op 13 juli organiseren we een workshop. Bent u erbij?

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?