Raad van State: ‘Aldi Bitswijk moet dicht’

Geplaatst op woensdag 16 februari 2022

De Aldi aan de Bitswijk 10a in Uden moet sluiten. Gemeente Uden verleende de supermarkt in 2017 vergunning voor vestiging op die plek. Het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de Raad van State, besliste op 9 februari jl. echter anders.

De gemeente Uden verleende in 2017 vergunning voor vestiging van de supermarkt aan de Bitswijk. Tegen die vergunning werd bezwaar aangetekend bij de gemeente. Ook werd een verzoek tot handhaving ingediend. De gemeente bleef echter bij haar besluit.

Uiteindelijk heeft de Rechtbank begin 2021 bepaald dat de vergunning niet terecht was verleend, omdat een supermarkt op die plek niet is toegestaan. Ook moest de gemeente Uden alsnog handhaven. Zowel aan de eigenaar van het pand als de exploitant van de supermarkt zou een last onder dwangsom moeten worden opgelegd. De gemeente Uden heeft die uitspraak van de rechter gerespecteerd. Dat betekent dat de supermarkt zou moeten sluiten, en beide een dwangsom moeten betalen als dat niet gebeurt.

Ondanks de uitspraak van de rechter was de gemeente Uden echter nog steeds overtuigd van de juistheid van haar besluit. Ze tekende daarom hoger beroep aan bij de Raad van State. In de handhavingsbesluiten heeft de gemeente om die reden ook opgenomen dat de winkel pas gesloten hoefde te worden binnen vier weken nadat op dit hoger beroep was beslist.

De hoogste rechter heeft nu beslist dat de vergunning niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan en heeft het hoger beroep van de gemeente ongegrond verklaard. Dat betekent dat de opgelegde lasten onder dwangsom nu onherroepelijk zijn en de supermarkt nog vier weken open mag blijven.

“Uiteraard accepteren en respecteren wij de uitspraak van ons hoogste rechtsorgaan”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “En dat is dan ook ons vertrekpunt voor het vervolg in de komende weken.”

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?