BeweegBaas: het nieuwe leerlingvolgsysteem in het bewegingsonderwijs

Geplaatst op donderdag 24 februari 2022

Bron: Buurtsportcoaches

Voor de basisscholen in Schaijk, Zeeland en Reek

De scholen in het voormalig Landerd, de Fysiotherapie praktijken en de buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO hebben de handen ineengeslagen om ook voor het bewegingsonderwijs een leerlingvolgsysteem te implementeren. Ze gingen op 1 februari van start met het volgsysteem BeweegBaas. Deze samenwerking kwam tot stand in het kader van het Lokaal Sportakkoord, van de voormalige gemeente Landerd, binnen het thema Jong vaardig in bewegen.

Na een periode van onderzoek, is gekozen voor het leerlingvolgsysteem BeweegBaas. Dit is een overzichtelijk volgsysteem om motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. De doelen zijn positief, concreet en kindgericht geformuleerd. Geen normering, maar een overzicht van wat je als leerling kan en wat je volgende uitdaging is. Leuk voor de leerlingen en inzichtelijker voor ouders en docenten.

Doel

Het volgen van de motorische ontwikkeling in een tijd waarin kinderen steeds minder bewegen (digitale tijdperk) is van essentieel belang. Een leerlingvolgsysteem dat de motorische vaardigheden van de individuele leerling, maar ook van de groep volgt, zorgt ervoor dat op het gebied van bewegingsonderwijs het aanbod wordt afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Dit zal in elk geval leiden tot een kwaliteitsimpuls en het zal leerlingen verder helpen in hun motorische ontwikkeling. Ook kan dit systeem een bijdrage leveren aan het signaleren van eventuele zorgleerlingen.

Veel samenwerkingspartners zetten zich in voor dit leerlingvolgsysteem. Zo gaan de betrokken fysiotherapeuten de zorgleerlingen helpen en adviseren hoe ze zich zo breed mogelijk motorisch kunnen ontwikkelen. Uiteraard zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de werkwijze rondom de privacy van leerlingen. Alle buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO gingen vanaf 1 februari enthousiast aan de slag met de implementatie tijdens de gymlessen. Wie weet ziet u binnenkort ook een BeweegBaas-rapport van uw zoon of dochter!

Vragen over BeweegBaas?

Heeft u nog een vraag over BeweegBaas? Dan kunt u het beste contact opnemen met een van de buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO. Ga voor de juiste contactgegevens naar www.ssnb.nl/landerd.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?