Veiligheidsmaatregelen begrazingsgebied De Maashorst klaar voor uitvoering

Geplaatst op dinsdag 8 maart 2022

Het gehele Slingerpad, een extra stuk Karlingerweg, een groter deel van de Vijverweg en van de Udense Dreef komen buiten het begrazingsgebied te liggen. Dit zijn populaire paden in het Udense deel van natuurgebied De Maashorst. Bezoekers die zich minder veilig voelen in het begrazingsgebied kunnen er zo gemakkelijker buiten blijven. De werkzaamheden gaan 7 maart van start. Naar verwachting zal het nieuwe raster inclusief toegangspoorten, na enkele weken klaar zijn. De maatregelen zijn een uitvloeisel van de uitkomsten van de vorig jaar afgeronde Evaluatie Grote Grazers in De Maashorst.

Grote grazers zorgen voor een belangrijke verbetering van de ecologie en vormen het boegbeeld van De Maashorst. Uit de enquête die in 2020 is gehouden bleek dat ongeveer de helft van de deelnemers een positieve tot neutrale mening heeft over de grazers. De andere helft gaf aan zich niet zo veilig te voelen in het begrazingsgebied. Om die reden is daarna struikgewas langs onoverzichtelijke paden weggehaald. Verder werden de belangrijkste gedragsregels duidelijker op borden en op het wegdek aangegeven. Daarnaast is bekeken hoe het begrazingsgebied aangepast kan worden om deze groep tegemoet te komen. De eerste aanpassing is nu klaar voor uitvoering.

Buiten het begrazingsgebied

Door deze aanpassing komen het Slingerpad in zijn geheel, een extra stuk Karlingerweg, een groter deel van de Vijverweg en van de Udense Dreef buiten het begrazingsgebied te liggen. Dat is prettig voor de mensen die liever geen grote grazers tegenkomen. Daarnaast is het vaak druk in dit deel van de Maashorst, omdat meerdere paden hier dicht bij elkaar in de buurt komen. “Dus we verbeteren tegelijk het gevoel van veiligheid voor bezoekers door de grote grazers hier weg te houden”, aldus wethouder Jeroen van den Heuvel.

Tijdelijk raster

Op 7 maart start de aannemer eerst met het vrijmaken van het nieuwe tracé. Op het moment dat het nodig is zullen de grote grazers door middel van een tijdelijk raster worden weggehouden bij de plek van de werkzaamheden. De aanpassing komt tot stand in samenspraak met de natuurorganisaties in de Maashorst, ARK Natuurontwikkeling, gemeente Maashorst, Staatsbosbeheer, FREE Nature, Stichting Tauros en provincie Noord-Brabant.

Overzichtskaart

Op de overzichtskaart (PDF, 3.5 MB) is de verandering van het tracé van het raster te zien. Ook is te zien dat het verplaatsen van het raster meteen wordt benut om het wisentgebied een stukje uit te breiden. Zo wordt de verkleining van het begrazingsgebied voor een deel gecompenseerd, zoals ook gewenst door de Natuurverenigingen. Daarvoor wordt de wandelknooppuntroute verlegd naar de Udense Dreef.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?