Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Verplaatsing bushaltes Hoevenseweg naar Bergmaas

Geplaatst op vrijdag 15 april 2022

De bushaltes van Arriva aan de Hoevenseweg in Uden worden verplaatst naar de Bergmaas, nabij de Industrielaan. De werkzaamheden starten op dinsdag 19 april.

De huidige halteplaatsen van Arriva aan de Hoevenseweg worden gedeeltelijk verwijderd, maar blijven wel nog even in gebruik. De vrijgekomen materialen worden hergebruikt bij de nieuwe bushaltes aan de Bergmaas (Rondweg/hoek Industrielaan). De aanleg daarvan start in de week van 25 april.

In een tweede fase, vanaf 18 mei, wordt de situatie aan de Hoevenseweg weer in oude staat hersteld. 

De nieuwe bushaltes aan de Bergmaas worden naar verwachting in de tweede week van juni 2022 in gebruik genomen.

Gedurende de werkzaamheden blijven zowel de Hoevenseweg als de Bergmaas open voor het verkeer. Het verkeer kan dan ook hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?