Let op! Op dit moment zijn onze digitale formulieren niet beschikbaar. Er wordt aan een oplossing gewerkt. 

Renovatie Oude Maasstraat

Geplaatst op donderdag 28 april 2022

Bron: Domein Ruimte

De gemeente Maashorst gaat groot onderhoud uitvoeren in de Oude Maasstraat in Uden. We gaan een nieuw vuilwaterriool én een regenwaterriool aanleggen. En we vervangen het asfalt door betonstraatstenen.

Werkzaamheden

Vanaf maandag 16 mei 2022 gaat Brabant Water al op enkele plaatsen de waterleidingen vervangen die in de weg liggen. Hiervoor wordt telkens de straat afgesloten en ondervindt u daarvan minimaal overlast.

Vanaf maandag 30 mei 2022 wordt vanaf Hulstheuvel gestart met het vervangen van het vuilwaterriool en de aanleg van het regenwaterriool. Om de overlast voor de aanwonenden zoveel mogelijk te beperken wordt het werk in fases uitgevoerd, eerst vanaf Hulstheuvel tot aan Hoog Zoggel en daarna in het zijstraatje tot aan de Velmolenweg.

Zodra per fase de rioleringswerkzaamheden gereed zijn, wordt de straat voorzien van betonstraatstenen en worden daarna de voetpaden van nieuwe tegels voorzien.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Witlox Wegenbouw&Groentechniek en gaan duren tot begin december 2022.

Deze werkzaamheden kunnen helaas niet verlopen zonder overlast voor de aanwonenden. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Informatiebijeenkomst

Voordat we daadwerkelijk starten met de renovatie organiseren we een informatiebijeenkomst over de fasering van de werkzaamheden. Aanwonenden krijgen hiervoor binnenkort per brief een uitnodiging.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij projectleider Theo de Haas via e-mail theo.dehaas@gemeentemaashorst.nl.

Meer nieuws

 • Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

  18 mei 2022 - Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

 • Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

  17 mei 2022 - In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidreducerende maatregelen te treffen.

 • Fietstunnel Oude Maasstraat vanaf 30 mei tijdelijk gesloten

  17 mei 2022 - Op maandag 30 mei starten de rioleringswerkzaamheden in de Oude Maasstraat. Hiervoor moet de fietstunnel enkele weken worden afgesloten en het fietsverkeer wordt daarbij omgeleid.

 • Help mee de Japanse duizendknoop te bestrijden

  17 mei 2022 - De Japanse duizendknoop groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarnaast overwoekert de plant alle andere planten en struiken. De gemeente Maashorst wil daarom de plant bestrijden en heeft daarbij uw hulp nodig!

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?