Concept saneringsprogramma geluid 138 woningen in de voormalige gemeente Landerd

Geplaatst op dinsdag 17 mei 2022

Bekendmaking Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeer, aangemerkt worden als een saneringssituatie. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidsreducerende maatregelen te treffen.

In de gemeente Maashorst liggen in Reek, Schaijk en Zeeland 138 woningen die als saneringssituatie zijn aangemerkt. Ingevolge artikel 89, eerste lid, van de Wet geluidhinder hebben burgemeester en wethouders een programma van maatregelen (saneringsprogramma) opgesteld. Het saneringsprogramma geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen die in aanmerking komen om de geluidbelasting, veroorzaakt door wegverkeerslawaai, op de gevels van de saneringswoningen zoveel mogelijk te beperken.

Stukken inzien

Het concept saneringsprogramma ligt vanaf maandag 23 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in het gemeentehuis aan de Markt 145 in Uden. Voor het inzien van het concept saneringsprogramma kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (team Groene Leefomgeving).

Zienswijze geven

Eenieder kan tijdens de ter inzageperiode een zienswijze (reactie) indienen. Uw zienswijze kunt u schriftelijk richten aan:
Gemeente Maashorst
t.a.v. Jos Cranen
Postbus 83
5400 AB  UDEN

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan Paul Smits van de Omgevingsdienst Brabant Noord via 088 - 74 30 000 of jsmits@odbn.nl.

Meer nieuws

 • 13 juli Workshop opzetten zonnepark

  27 jun 2022 - Hoe ontwikkelt u een zonnepark in lokaal eigendom? De gemeente Maashorst vindt dat projecten voor duurzame energie met en voor de lokale samenleving moeten worden ontwikkeld. Daarom willen we onze inwoners betrekken bij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van zonneparken in lokaal eigendom. Eerder organiseerden we al een informatieavond en een excursie naar een zonnepark. Op 13 juli organiseren we een workshop. Bent u erbij?

 • Maashorst partner van het JOGG werknet

  24 jun 2022 - Gemeente Maashorst zet zich in voor een positieve gezondheid van alle inwoners. Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’ en daarom kiest Maashorst ervoor in te zetten op preventie. De gemeente is daarom vanaf heden partner van het JOGG werknet.

 • Tijdelijke afsluiting N264

  24 jun 2022 - In verband met wegwerkzaamheden (herstellen asfalt) is de N264 gedeeltelijk afgesloten vanaf vrijdag 24 juni 19.00 uur t/m maandag 27 juni 05.00 uur. De afsluiting is ter hoogte van Volkel, tussen hectometerpalen 26.8 en 30.1. Het verkeer wordt omgeleid.

 • Duurzaamheidsmarkt in Schaijk op zaterdag 25 juni

  22 jun 2022 - Onder de paraplu van Natuurlijk Schaijk organiseert een groepje duurzame enthousiastelingen een Duurzaamheidsmarkt in Schaijk. Veel mensen willen hun huis verduurzamen om zo bij te dragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. En tegelijkertijd de sterk stijgende energierekening laag houden. Maar waar begin je? Wat kun je doen?

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?