Helaas is de gemeente Maashorst tijdelijk niet bereikbaar per telefoon. Excuus voor het ongemak en hopelijk is het probleem snel verholpen.

Lokaal eigendom bij grootschalige opwek energie

Geplaatst op woensdag 18 mei 2022

Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden. Besparen op energie is een eerste stap. Naast besparing en kleinschalige opwek van duurzame energie, is er ook een rol weggelegd voor de opwek van grootschalige zonne- en/of windenergie. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

Het Nederlandse Klimaatakkoord heeft als doel om klimaatneutraal te zijn in 2050, met als tussendoel 55 procent vermindering van uitstoot in 2030. Gemeente Maashorst is al goed op weg, een deel van onze energie wordt duurzaam opgewekt. Maar om de landelijke opgave te behalen is, naast meer zonnepanelen op daken, ook grootschalige opwek nodig. Dat betekent meer zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en agrarische gebouwen en de aanleg van nieuwe zonneparken en windmolens. Samen met de lokale omgeving willen we de opwek van schone energie versterken en versnellen.

Wat betekent lokaal eigendom?

De omgeving van nieuwe zon-of windprojecten moet de mogelijkheid krijgen om (mede-)eigenaar te worden van deze projecten, waarbij gestreefd wordt naar minimaal 50 procent lokaal eigendom. Als gemeente kunnen we lokaal eigendom niet verplicht stellen. Met het addendum op de beleidsnotitie Grootschalige opwekking zonne- en windenergie Maashorst dat het college van B&W vandaag heeft vastgesteld, stelt de gemeente echter duidelijke kaders en randvoorwaarden om 50 procent lokaal eigendom mogelijk te maken. Een lokale coöperatie kan bijvoorbeeld samen met een commerciële marktpartij het eigendom van een energieproject verdelen. Zo ontstaat er een evenwichtige verdeling tussen de omgeving en marktpartijen.

Wethouder duurzaamheid Jeroen van den Heuvel: “We vinden het erg belangrijk om onze inwoners en bedrijven te betrekken bij de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten en ook om hen te laten meeprofiteren. Door in te zetten op (minimaal) 50 procent lokaal eigendom, ontstaat er een grotere binding tussen de lokale samenleving en de energieprojecten. Zo kunnen inwoners en bedrijven meepraten en invloed uitoefenen op de plannen en de uitvoering van projecten én delen in de opbrengsten.”

Participatie

De gemeente Maashorst wil haar inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van zonne- en/of windparken met lokaal eigendom. Op 24 januari vond er voor alle inwoners een digitale informatieavond plaats over dit onderwerp. Deze avond is terug te kijken via de gemeentelijke website onder duurzaamheid.

Op maandag 9 mei organiseerden we een excursie naar het collectieve zonnepark Zonnemaatje in Haaren. Belangstellenden konden hier kennismaken met een praktijkvoorbeeld van lokaal eigendom van energieparken. Dit zonnepark, een lokaal initiatief met 180 participanten en 1900 zonnepanelen, is goed voor 520.000 kWh per jaar en wekt energie op voor ruim 180 huishoudens.
Er volgt vóór de zomer nog een derde informatiesessie in de vorm van een workshop over het opzetten van een project met 50 procent lokaal eigendom.

Regionale Energiestrategie

Het realiseren van grootschalige zon- en windprojecten op land is een onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt in Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant. In onze regio is met zestien gemeenten samengewerkt. Gemeenten hebben zich in hun regionale energiestrategie geconformeerd aan o.a. het produceren van een bepaalde hoeveelheid duurzame energie in 2030.

Het addendum wordt op 23 juni behandeld door de gemeenteraad.

Meer nieuws

 • Gemeente Maashorst telefonisch niet bereikbaar

  29 jun 2022 - Helaas is de gemeente Maashorst tijdelijk niet bereikbaar per telefoon. Excuus voor de overlast en hopelijk is het probleem snel verholpen.

 • 13 juli Workshop opzetten zonnepark

  27 jun 2022 - Hoe ontwikkelt u een zonnepark in lokaal eigendom? De gemeente Maashorst vindt dat projecten voor duurzame energie met en voor de lokale samenleving moeten worden ontwikkeld. Daarom willen we onze inwoners betrekken bij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van zonneparken in lokaal eigendom. Eerder organiseerden we al een informatieavond en een excursie naar een zonnepark. Op 13 juli organiseren we een workshop. Bent u erbij?

 • Maashorst partner van het JOGG werknet

  24 jun 2022 - Gemeente Maashorst zet zich in voor een positieve gezondheid van alle inwoners. Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’ en daarom kiest Maashorst ervoor in te zetten op preventie. De gemeente is daarom vanaf heden partner van het JOGG werknet.

 • Tijdelijke afsluiting N264

  24 jun 2022 - In verband met wegwerkzaamheden (herstellen asfalt) is de N264 gedeeltelijk afgesloten vanaf vrijdag 24 juni 19.00 uur t/m maandag 27 juni 05.00 uur. De afsluiting is ter hoogte van Volkel, tussen hectometerpalen 26.8 en 30.1. Het verkeer wordt omgeleid.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?