Start verkoop 23 zelfbouwkavels De Ruiter

Geplaatst op vrijdag 2 september 2022

In september start de gemeente met de verkoop van 23 bouwkavels in plangebied De Ruiter in Uden-Zuid. De verkoop verloopt via inschrijving. Als er meer mensen inschrijven voor dezelfde kavel, vindt verloting plaats. De inschrijftermijn loopt van 19 september tot en met 16 oktober 2022. Vooruitlopend op de verkoop organiseren we op 17 september a.s. een informatiemarkt.

Het plan De Ruiter is de laatste fase in de ontwikkeling van de woonwijk Hoenderbos in Uden-Zuid. Van de 23 particuliere zelfbouwkavels die de gemeente in het gebied gaat uitgeven, zijn 19 kavels bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen en de overige kavels voor de bouw van twee-onder-een kapwoningen.
De 23 kavels maken deel uit van een groter woningbouwplan waar later ook Area, BPD Gebiedsontwikkeling, Bouwcombinatie Uden-Zuid (Hendriks Coppelmans) en Van Wanrooij Projectontwikkeling huur- en koopwoningen gaan bouwen. 

Wethouder Franko van Lankvelt: “We zien dat er veel belangstelling is voor dit gedeelte van Uden-Zuid. Daarom heeft het college besloten om deze zelfbouwkavels uit te geven via inschrijving en verloting. Als er meer gegadigden zijn voor eenzelfde kavel, wordt via verloting bepaald aan wie dat kavel als eerste wordt aangeboden. Zo creëren we gelijke kansen voor mensen om voor een kavel in aanmerking te komen.” 

Inschrijven

Vanaf 19 september tot en met 16 oktober 2022 kunnen belangstellenden zich inschrijven voor een bouwkavel. Inschrijving gaat via een digitaal kavelkeuzeformulier. Dit formulier is vanaf 19 september te vinden op de website van de kavelwinkel (www.woneningemeentemaashorst.nl/projecten/uden/uden-de-ruiter).

Kavels waarvoor slechts één inschrijver zich meldt, worden direct toegewezen. Kavels waar meerdere gegadigden voor zijn, zullen medio november onder toezicht van een notaris worden verloot. Meer informatie over de inschrijfprocedure en de verlotingsmethode is te vinden op www.woneningemeentemaashorst.nl/goed-om-te-weten.

Informatiemarkt (vrije inloop)

Voorafgaand aan de start van de inschrijftermijn organiseren we op 17 september a.s. een informatiemarkt waarvoor u zich niet hoeft aan te melden.

Locatie: gemeentehuis, Markt 145 Uden
Tijdstip: 9.30 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 16.00 uur

Tijdens deze markt kunnen geïnteresseerden in gesprek gaan met deskundigen van de gemeente, bijvoorbeeld over de bouw- en stedenbouwkundige voorwaarden, de inrichting van het gebied en het verkoopproces van de kavels.

Duurzame groene wijk

Het plangebied De Ruiter wordt een groene duurzame wijk, waar ruimte is voor een landelijke, natuurlijke sfeer met veel variatie in woonbuurtjes en groenplekken. Robuuste groenstructuren dooraderen de wijk en verbinden de omringende gebieden. De ligging van de woningen aan hofjes, erven en bebouwingslinten draagt bij aan het dorpse karakter.

Meer informatie

Op www.wonenindegemeentemaashorst.nl (projectpagina De Ruiter) staan alle bouwkavels die voor zelfbouw beschikbaar komen. De oppervlakte, verkoopprijs en bouwmogelijkheden staan per kavel aangegeven. In de kavelpaspoorten staat de belangrijkste informatie  opgesomd.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?