Maashorst zet vervolgstap naar uniforme afvalinzameling

Geplaatst op woensdag 23 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om met ingang van 1 januari 2025 in de hele gemeente Maashorst op dezelfde manier het huishoudelijk afval in te zamelen. Voor wat betreft de milieustraat is het voorstel dat inwoners uit Reek en Zeeland per 1 januari 2024 overgaan van het Duurzaamheidsplein in Oss naar de Milieustraat in Uden, voor inwoners van Schaijk is dat per 1 januari 2026. De gemeenteraad bespreekt dit op 22 december.

Wettelijke plicht tot harmonisatie

Na een gemeentelijke herindeling heeft de nieuwe gemeente twee jaar de tijd om de verschillende beleidsregels van de oude gemeenten gelijk te trekken. Voor de afvalinzameling betekent dit dat per 1 januari 2025 één systeem in Maashorst geldt. De tussentijd is nodig om lopende contracten af te ronden, een inzamelmethode voor heel Maashorst te kiezen, de invoering voor te bereiden en inwoners te informeren. De overgang naar de Milieustraat in Uden verdelen we in twee fasen. Inwoners uit Reek en Zeeland gaan in 2024 over, inwoners van Schaijk kunnen tot 2026 terecht in Oss. We willen zo de inwoners van Schaijk meer ruimte bieden om te wennen aan de toekomstige situatie.

Wethouder Jeroen van den Heuvel: “Minder restafval en meer hergebruik, daarvoor staan we samen aan de lat als gemeente en inwoners. We gaan kiezen voor een inzamelsysteem dat onze inwoners helpt bij het scheiden van hun afval. In de grijze containers zit gewoon nog veel te veel materiaal dat gerecycled kan en moet worden.”

Vervolg

Inwoners van Maashorst hebben via een vragenlijst kunnen meedenken over het nieuwe afvalbeleid. Daarnaast hebben we gesproken met afvalinzamelaars over mogelijkheden om afval meer en kwalitatief beter te scheiden. Ook hebben we gekeken naar gemeenten met goede resultaten met afvalinzameling en naar onze eigen resultaten. Dit alles, samen met de landelijke ontwikkelingen die op ons afkomen, vormt de input voor een duurzame methode van afval inzamelen, waarbij materialen niet verloren mogen gaan, maar maximaal worden hergebruikt.

Als eenmaal duidelijk is op welke wijze we in Maashorst het afval gaan scheiden en inzamelen, starten we in de loop van 2023 de voorbereidingen om de afvalinzameling, daar waar nodig, te wijzigen.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?