Meer mogelijk dan alleen wonen én werken Reek-Zuid

Geplaatst op woensdag 21 december 2022

Maashorst wil in Reek-Zuid meer mogelijk maken dan alleen werken in combinatie met wonen. Het bestemmingsplan wordt daarom aangepast. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Daarmee kunnen we gewenste ontwikkelingen beter faciliteren.”


Reek-Zuid heeft volgens het huidige bestemmingsplan een woonwerkfunctie. Met het nieuwe bestemmingplan wil Maashorst een wat bredere invulling mogelijk maken. Daar ligt nu een concreet plan voor. Het gaat om 25 ondernemerswoningen op het noordelijke deel van Reek-Zuid en vier reguliere woningen aan de Monseigneur Borretstraat. En in het zuidelijk deel van het gebied een kleinschalige bedrijfsontwikkeling en de realisatie van een kantoorpand.


Goede balans wonen en werken


“We willen de kleinschalige bedrijvigheid goed aan laten sluiten bij de woonwerkfunctie in Reek-Zuid. Want het is belangrijk dat de functies wonen en werken niet met elkaar in conflict komen”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Daarom is in de plannen veel aandacht voor het borgen van de kleinschaligheid van de bedrijven.” Dat betekent dat er alleen ruimte is voor bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw, een kantoorpand, of een bedrijf dat handelt in zonnepanelen. Verder is gekozen voor een duidelijke opbouw van functies in het gebied. In het noorden ligt het zwaartepunt bij wonen - met verplicht werken. In het zuidelijk deel ligt het accent meer op werken. Franko van Lankvelt: “Bij alle lopende bedrijfsinitiatieven is wonen dan geen optie meer. Met deze indeling verwachten we een gezonde balans in de functies wonen en werken te hebben gevonden.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 2 januari 2023 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. De gemeenteraad beslist te zijner tijd over het definitieve bestemmingsplan. 

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?