Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Aanpak A50 naar een nieuwe fase

Geplaatst op donderdag 22 december 2022

De A50 is voor Noordoost-Brabant een belangrijke mobiliteitsader. Deze ader slibt echter steeds meer dicht door het toenemende verkeer. In een langjarige aanpak pakken het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeenten langs de A50 en het bedrijfsleven samen de files op de A50 tussen Eindhoven en Nijmegen aan.

Eerste fase afgerond

Een van de onderdelen van deze aanpak is de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. MIRT staat voor een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De eerste fase is afgerond met het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met vijf mogelijke oplossingen om de doorstroming op de weg te bevorderen. Deze verkenning gaat nu een volgende fase in.

Vaart maken

Wethouder Harold van den Broek en bestuurlijk trekker A50: “De aanpak van de A50 is een belangrijk speerpunt van de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van RNOB. Ik ben blij dat de verkenning een nieuwe fase in gaat en dat stikstof en verkeersveiligheid belangrijke punten zijn voor de alternatieven. Hopelijk kunnen we ook snel vaart gaan maken met de Samenwerkingsagenda A50”.

Lees hier (Deze link gaat naar een andere website) het hele artikel over de 'Aanpak A50 naar een nieuwe fase'.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?