Voornemen tot openbare verpachting van landbouwgrond 2023 in de gemeente Maashorst

Geplaatst op zaterdag 24 december 2022

De gemeente Maashorst heeft landbouwgrond in eigendom welke tijdelijk verpacht wordt totdat de grond wordt ingezet voor het beoogde einddoel.

Wat wordt er verpacht?

De gemeente gaat ter uitoefening van de landbouw ± 19.19.72 hectare grasland en bouwland, verdeeld in 13 pachtpercelen, verpachten.

Op welke wijze wordt er verpacht?

De pachtgronden worden openbaar en transparant verpacht. De gemeente hecht waarde aan goed landbouwkundig en duurzaam gebruik van de grond. Een agrarisch ondernemer komt in aanmerking om maximaal 1 pachtperceel te pachten. Met uitzondering van situaties waarbij er geen andere gegadigden zijn.

Voor welke periode wordt er verpacht?

De pachtgronden worden voor 1 seizoen verpacht. De pachtovereenkomst zal ingaan op 1 maart 2023 eindigen op 31 december 2023.

Wat zijn de minimumeisen om voor verpachting in aanmerking te komen?

Alleen agrarische ondernemers met een geldige Kamer van Koophandel inschrijving komen in aanmerking. Het glyfosaatverbod op de pachtpercelen moet na worden geleefd. De minimale pachtprijs bedraagt € 850,- per hectare.

Wat zijn de selectiecriteria?

Om niet alleen pachtgronden toe te wijzen op basis van de hoogste pachtprijs worden er bij de toewijzing punten toegekend op de onderdelen:

  • pachtprijs,
  • aanleg bufferstrook bloemen/kruiden;
  • afstand.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

Vanaf 3 januari 2023 om 12.00 uur tot 24 januari 2023 om 12.00 uur kan op de verschillende pachtpercelen ingeschreven worden via het online platform Pachtportaal: www.pachtportaal.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?