Maashorst: 500 euro energietoeslag voor minima

Geplaatst op woensdag 25 januari 2023

Inwoners van Maashorst die in 2022 1300 euro energietoeslag hebben gekregen, krijgen in februari nog eens een aanvulling van 500 euro voor de energiekosten. Hiermee is de energietoeslag voor 2022 in totaal € 1800 euro. Inwoners die vorig jaar de energietoeslag hebben ontvangen, hoeven daarvoor niets te doen, zij ontvangen de toeslag automatisch.

Ook dit jaar stelt het Rijk een energietoeslag beschikbaar, uitkering daarvan is pas later dit jaar mogelijk omdat de wet die dit regelt waarschijnlijk pas in juni of juli in werking treedt. In 2023 kan bovendien, net als vorig jaar, bijzondere bijstand aangevraagd worden voor energiekosten door gezinnen die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag van de rijksoverheid. Dat gaat via maatwerk, waarbij elke aanvraag apart wordt beoordeeld.

Afrekening

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Ondanks het prijsplafond dat is ingesteld, zijn de kosten voor onze inwoners fors omhoog gegaan. De mensen die hun jaarlijkse afrekening binnenkort krijgen, hebben deze toeslag waarschijnlijk hard nodig. Het is fijn dat we hier als gemeente rijksmiddelen voor beschikbaar hebben. Daarnaast hebben we ook geld gereserveerd voor de bijzondere bijstand, voor de groep die niet in aanmerking komt voor de energietoeslag, maar het wel heel zwaar heeft. Daar wordt per aanvraag bekeken wat nodig is. Zo weten we zeker dat het geld op de goede plek terecht komt. In ons bestuursakkoord zeggen we dat we schulden willen voorkomen, en dit helpt daarbij.”

Stijging

De energielasten zijn voor huishoudens sinds een jaar ongekend hoog, door de stijging van de energieprijzen. Het Rijk compenseert huishoudens met een laag inkomen met een energietoeslag. Dit wordt uitgevoerd door gemeenten, die hiervoor worden gecompenseerd door het Rijk.

Meer nieuws

 • Industrielaan gefaseerd afgesloten 1 juni t/m 28 juli

  1 jun 2023 - Donderdag 1 juni is aannemer Hurkmans gestart met de geplande werkzaamheden aan de Industrielaan tussen de Rondweg en de Lippstadtsingel/N264.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  1 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

 • Uitnodiging Inspreekavond Kadernota 2024

  1 jun 2023 - De gemeenteraad wil jou als inwoner van Maashorst graag betrekken bij het bepalen van de koers voor de komende jaren; waar willen we ons gemeentegeld voor 2024 aan besteden.

 • Samenwerking in natuurgebied De Maashorst krijgt nieuwe vorm

  31 mei 2023 - In natuurgebied De Maashorst werken de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss samen met Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas aan de ontwikkeling en het beheer van het gebied. Zij doen gezamenlijk wat samen moet en pakken zaken zelfstandig op waar dat kan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?