Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Maashorst: 500 euro energietoeslag voor minima

Geplaatst op woensdag 25 januari 2023

Inwoners van Maashorst die in 2022 1300 euro energietoeslag hebben gekregen, krijgen in februari nog eens een aanvulling van 500 euro voor de energiekosten. Hiermee is de energietoeslag voor 2022 in totaal € 1800 euro. Inwoners die vorig jaar de energietoeslag hebben ontvangen, hoeven daarvoor niets te doen, zij ontvangen de toeslag automatisch.

Ook dit jaar stelt het Rijk een energietoeslag beschikbaar, uitkering daarvan is pas later dit jaar mogelijk omdat de wet die dit regelt waarschijnlijk pas in juni of juli in werking treedt. In 2023 kan bovendien, net als vorig jaar, bijzondere bijstand aangevraagd worden voor energiekosten door gezinnen die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag van de rijksoverheid. Dat gaat via maatwerk, waarbij elke aanvraag apart wordt beoordeeld.

Afrekening

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Ondanks het prijsplafond dat is ingesteld, zijn de kosten voor onze inwoners fors omhoog gegaan. De mensen die hun jaarlijkse afrekening binnenkort krijgen, hebben deze toeslag waarschijnlijk hard nodig. Het is fijn dat we hier als gemeente rijksmiddelen voor beschikbaar hebben. Daarnaast hebben we ook geld gereserveerd voor de bijzondere bijstand, voor de groep die niet in aanmerking komt voor de energietoeslag, maar het wel heel zwaar heeft. Daar wordt per aanvraag bekeken wat nodig is. Zo weten we zeker dat het geld op de goede plek terecht komt. In ons bestuursakkoord zeggen we dat we schulden willen voorkomen, en dit helpt daarbij.”

Stijging

De energielasten zijn voor huishoudens sinds een jaar ongekend hoog, door de stijging van de energieprijzen. Het Rijk compenseert huishoudens met een laag inkomen met een energietoeslag. Dit wordt uitgevoerd door gemeenten, die hiervoor worden gecompenseerd door het Rijk.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?