Nieuw woonwagenbeleid voor Maashorst

Geplaatst op woensdag 8 maart 2023

Gemeente Maashorst gaat nieuw woonwagen- en standplaatsenbeleid maken. Er zijn op dit moment namelijk niet genoeg standplaatsen voor (sociale huur)woonwagens binnen de gemeente. Terwijl die behoefte er wel is.

Gemeenten zijn verplicht om aan de woonbehoefte van woonwagenbewoners te voldoen. Leven in een woonwagen is namelijk een erkend mensenrecht. Gemeenten en woningcorporaties zijn dan ook verplicht om de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en te voorzien in standplaatsen en sociale huurwoonwagens. Het wonen in familieverband is bijvoorbeeld een belangrijk cultureel kenmerk. Het nieuwe woonwagenbeleid houdt hier straks rekening mee.

Woonwagenonderzoek

In 2022 heeft Maashorst een woonbehoefte-onderzoek gehouden onder woonwagenbewoners. Medewerkers van de gemeente bezochten de bestaande woonwagenlocaties. Ook zijn er gesprekken geweest met spijtoptanten. Eerder is het aantal standplaatsen namelijk teruggebracht. Nu wonen voormalige woonwagenbewoners soms in een gewone huurwoning. Maar ze voelen zich daar niet gelukkig en zouden graag terug willen naar een woonwagen. Uit het onderzoek kwam dan ook duidelijk naar voor dat er behoefte is aan meer standplaatsen met sociale huurwoonwagens. Het nieuwe woonwagen- en standplaatsenbeleid moet daarbij gaan helpen.

“Samen met de wooncorporaties moeten we waar mogelijk voldoen aan de huisvestingsopgave voor woonwagenbewoners”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Wonen). “De komende tijd gaan we weer in gesprek met bewoners, spijtoptanten en de raad om te komen tot nieuw beleid. Op basis van de behoefte willen we mogelijkheden creëren. Met het nieuwe woonwagenbeleid gaat Maashorst daaraan voldoen, want we zorgen voor woongelegenheid voor alle doelgroepen.”

Meer nieuws

 • Raadsvergadering 23 maart 2023

  22 mrt 2023 - Op donderdag 23 maart om 19.30 uur is de volgende raadsvergadering.

 • Wip zoveel mogelijk tegels en maak Maashorst groener

  22 mrt 2023 - Het jaarlijkse NK Tegelwippen is weer van start. Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 gaat Maashorst de strijd aan met een recordaantal van ruim 150 Nederlandse gemeenten om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen.

 • Voorgenomen verpachting Uden

  22 mrt 2023 - De Gemeente Maashorst heeft het voornemen om een gedeelte van het perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Uden,

 • Landelijke compostdagen 25 maart en 1 april 2023

  22 mrt 2023 - Inwoners van Maashorst kunnen op zaterdag 25 maart en zaterdag 1 april 2023 tussen 9.00 en 14.00 eenmalig gratis 1 m3 compost ophalen bij Van Berkel Biomassa & Bodemproducten aan de Mariniersstraat 4 in Uden.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?