Preventie Team Jeugd aan de slag in Maashorst

Geplaatst op woensdag 26 april 2023

De leden van het Preventie Team Jeugd van de gemeente Maashorst zijn herkenbare aanspreekpunten voor jongeren en hun ouders in Maashorst. Zij zijn aanwezig in de directe omgeving om opvoed- en opgroeivragen te kunnen stellen. Op die manier werken zij er allemaal samen aan mee, ieder vanuit de eigen deskundigheid, om vraagstukken, uitdagingen en eventuele problemen op te pakken wanneer ze nog makkelijk op te lossen zijn. Is er gespecialiseerde inzet nodig dan dragen zij over naar de gemeentelijke toegang, die daarvoor verantwoordelijk is. Het preventieteam is onlangs gestart.

In het team zitten vertegenwoordigers vanuit drie verschillende disciplines: Compass, GGD en ONS welzijn. Alle teamleden werken aan hetzelfde gezamenlijke doel. Daarbij maakt het dus niet uit namens welke organisatie zij in het team zitten. Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Opgroeien en opvoeden gaat altijd met vallen en opstaan. Het is dan fijn als er iemand in de buurt is die naar je luistert en ondersteuning en advies kan geven. Met het Preventie Team Jeugd kunnen we hulpvragen snel en dichtbij huis oppakken.”

Aanjagen

Het Preventie Team Jeugd gaat zich ook bezighouden met het aanjagen van initiatieven van mensen. Zoals het organiseren van een bijeenkomst om kennis te maken en verbinding te leggen met anderen uit de LHBTIQ+ community, of bijeenkomsten voor jongeren die zich eenzaam voelen. Ook preventie staat op de agenda, in de vorm van bijvoorbeeld kennisbijeenkomsten.

Om dicht bij jongeren aanwezig te zijn is een lid van het team ‘aansluitfunctionaris’ op het Udens College. Hij is aanwezig op school, geeft informatie en advies aan leerlingen en hun ouders/verzorgers en de samenwerkingspartners van de school. Ook sluit hij aan bij (zorg) overleg op school. Als het nodig is, zijn individuele gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers ook mogelijk.

Praktijkondersteuner jeugd

Vanaf juni wordt een praktijkondersteuner jeugd (POJ) aan het team toegevoegd. De huisartsenpraktijken ‘Medipark’, 'Hoevense Veld’, ‘Fonkelzorg Uden’ en Volkel kunnen jeugdigen doorverwijzen naar de POJ. De praktijkondersteuner jeugd is een alternatief voor lichte GGZ-vragen. De POJ beoordeelt aan de voorkant de hulpvraag, biedt passende ondersteuning waardoor de jongere sneller is geholpen. Als dat nodig is, wordt doorverwezen. Dat is niet alleen prettig voor de jongere, maar het moet leiden tot minder doorverwijzing naar specialistische GGZ en daarmee ook tot kortere wachtlijsten en minder kosten.

Wethouder Sour: “Op deze manier hebben we heel laagdrempelig, in de directe omgeving van mensen, een deskundig team dat snel kan handelen en zo kan zorgen dat veel vragen snel worden beantwoord. En als het nodig is, helpen zij ook met het inschakelen van gespecialiseerde zorg."

Meer nieuws

 • Vele regen vertraagt groenonderhoud

  10 jun 2024 - Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen. We kunnen het groenonderhoud om die reden niet overal uitvoeren zoals gebruikelijk.

 • Informatieavond Omklap N605 Volkel

  7 jun 2024 - Maashorst en provincie Noord-Brabant werken samen aan de Omklap N605 Volkel. Het ontwerp krijgt steeds meer vorm. Tijdens een inloopavond op maandag 17 juni 2024 kun je de tekeningen zien en geven we uitleg over de plannen.

 • Bereikbaarheid in de regio

  7 jun 2024 - Een goede bereikbaarheid in onze regio is belangrijk. Daarom willen we graag weten welk vervoer onze inwoners gebruiken en welke problemen ze daarbij mogelijk tegenkomen. Ook horen we graag jouw wensen en ideeën. Vul jij de vragenlijst in?

 • De mobiele milieustraat is onderweg

  7 jun 2024 - Lever je klein grof huishoudelijk afval gratis in en help mee afval scheiden. We maken het je graag makkelijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?