Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Preventie Team Jeugd aan de slag in Maashorst

Geplaatst op woensdag 26 april 2023

De leden van het Preventie Team Jeugd van de gemeente Maashorst zijn herkenbare aanspreekpunten voor jongeren en hun ouders in Maashorst. Zij zijn aanwezig in de directe omgeving om opvoed- en opgroeivragen te kunnen stellen. Op die manier werken zij er allemaal samen aan mee, ieder vanuit de eigen deskundigheid, om vraagstukken, uitdagingen en eventuele problemen op te pakken wanneer ze nog makkelijk op te lossen zijn. Is er gespecialiseerde inzet nodig dan dragen zij over naar de gemeentelijke toegang, die daarvoor verantwoordelijk is. Het preventieteam is onlangs gestart.

In het team zitten vertegenwoordigers vanuit drie verschillende disciplines: Compass, GGD en ONS welzijn. Alle teamleden werken aan hetzelfde gezamenlijke doel. Daarbij maakt het dus niet uit namens welke organisatie zij in het team zitten. Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Opgroeien en opvoeden gaat altijd met vallen en opstaan. Het is dan fijn als er iemand in de buurt is die naar je luistert en ondersteuning en advies kan geven. Met het Preventie Team Jeugd kunnen we hulpvragen snel en dichtbij huis oppakken.”

Aanjagen

Het Preventie Team Jeugd gaat zich ook bezighouden met het aanjagen van initiatieven van mensen. Zoals het organiseren van een bijeenkomst om kennis te maken en verbinding te leggen met anderen uit de LHBTIQ+ community, of bijeenkomsten voor jongeren die zich eenzaam voelen. Ook preventie staat op de agenda, in de vorm van bijvoorbeeld kennisbijeenkomsten.

Om dicht bij jongeren aanwezig te zijn is een lid van het team ‘aansluitfunctionaris’ op het Udens College. Hij is aanwezig op school, geeft informatie en advies aan leerlingen en hun ouders/verzorgers en de samenwerkingspartners van de school. Ook sluit hij aan bij (zorg) overleg op school. Als het nodig is, zijn individuele gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers ook mogelijk.

Praktijkondersteuner jeugd

Vanaf juni wordt een praktijkondersteuner jeugd (POJ) aan het team toegevoegd. De huisartsenpraktijken ‘Medipark’, 'Hoevense Veld’, ‘Fonkelzorg Uden’ en Volkel kunnen jeugdigen doorverwijzen naar de POJ. De praktijkondersteuner jeugd is een alternatief voor lichte GGZ-vragen. De POJ beoordeelt aan de voorkant de hulpvraag, biedt passende ondersteuning waardoor de jongere sneller is geholpen. Als dat nodig is, wordt doorverwezen. Dat is niet alleen prettig voor de jongere, maar het moet leiden tot minder doorverwijzing naar specialistische GGZ en daarmee ook tot kortere wachtlijsten en minder kosten.

Wethouder Sour: “Op deze manier hebben we heel laagdrempelig, in de directe omgeving van mensen, een deskundig team dat snel kan handelen en zo kan zorgen dat veel vragen snel worden beantwoord. En als het nodig is, helpen zij ook met het inschakelen van gespecialiseerde zorg."

Meer nieuws

 • Samen denken, samen doen - concept participatiebeleid

  28 feb 2024 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat het concept Participatiebeleid gemeente Maashorst met ingang van donderdag 29 februari 2024 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage ligt.

 • Politiekids officieel van start met beëdiging

  27 feb 2024 - Met het uitspreken van een officiële eed zijn 13 leerlingen van kindcentrum Aventurijn, Kindcentrum Speleon en Kindplein ‘t Centrum woensdagmiddag 21 februari in het bijzijn van familie officieel beëdigd als Politiekids.

 • Eerste editie van ‘Ontmoeting natuurgebied De Maashorst’ op 14 maart

  27 feb 2024 - Donderdagavond 14 maart vindt in Nistelrode de eerste editie plaats van een nieuwe, brede informatie- en participatiebijeenkomst: Ontmoeting natuurgebied De Maashorst.

 • Concept participatiebeleid gemeente Maashorst

  27 feb 2024 - Het concept Participatiebeleid van de gemeente Maashorst ligt met ingang van donderdag 29 februari 2024 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?