PreventieTeam Jeugd aan de slag in Maashorst

Geplaatst op woensdag 26 april 2023

De leden van het PreventieTeam Jeugd van de gemeente Maashorst zijn herkenbare aanspreekpunten voor jongeren en hun ouders in Maashorst. Zij zijn aanwezig in de directe omgeving om opvoed- en opgroeivragen te kunnen stellen. Op die manier werken zij er allemaal samen aan mee, ieder vanuit de eigen deskundigheid, om vraagstukken, uitdagingen en eventuele problemen op te pakken wanneer ze nog makkelijk op te lossen zijn. Is er gespecialiseerde inzet nodig dan dragen zij over naar de gemeentelijke toegang, die daarvoor verantwoordelijk is. Het preventieteam is onlangs gestart.

In het team zitten vertegenwoordigers vanuit drie verschillende disciplines: Compass, GGD en ONS welzijn. Alle teamleden werken aan hetzelfde gezamenlijke doel. Daarbij maakt het dus niet uit namens welke organisatie zij in het team zitten. Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Opgroeien en opvoeden gaat altijd met vallen en opstaan. Het is dan fijn als er iemand in de buurt is die naar je luistert en ondersteuning en advies kan geven. Met het preventieteam Jeugd kunnen hulpvragen snel en dichtbij huis opgepakt worden.”

Aanjagen

Het Preventie Team jeugd gaat zich ook bezighouden met het aanjagen van initiatieven van mensen. Zoals het organiseren van een bijeenkomst om kennis te maken en verbinding te leggen met anderen uit de LHBTIQ+ community, of bijeenkomsten voor jongeren die zich eenzaam voelen. Ook preventie staat op de agenda, in de vorm van bijvoorbeeld kennisbijeenkomsten.

Om dicht bij jongeren aanwezig te zijn is een lid van het team ‘aansluit-functionaris’ op het Udens College. Hij is aanwezig op school, geeft informatie en advies aan leerlingen en hun ouders/verzorgers en de samenwerkingspartners van de school. Ook sluit hij aan bij (zorg) overleg op school. Als het nodig is kunnen ook individuele gesprekken worden gevoerd met leerlingen en ouders/verzorgers.

Praktijkondersteuner jeugd

Vanaf juni wordt een praktijkondersteuner jeugd (POJ) aan het team toegevoegd. De huisartsenpraktijken ‘Medipark’, 'Hoevense Veld’, ‘Fonkelzorg Uden’ en Volkel kunnen jeugdige doorverwijzen naar de POJ. De praktijkondersteuner jeugd is een alternatief voor lichte GGZ vragen. De POJ beoordeelt aan de voorkant de hulpvraag, biedt passende ondersteuning waardoor de jongere sneller is geholpen. Als dat nodig is wordt doorverwezen. Dat is niet alleen prettig voor de jongere, maar het moet leiden tot minder doorverwijzing naar specialistische GGZ en daarmee ook tot kortere wachtlijsten en minder kosten.

Wethouder Sour: “Op deze manier hebben we heel laagdrempelig, in de directe omgeving van mensen, een deskundig team dat snel kan handelen en zo kan zorgen dat veel vragen snel worden beantwoord. En als het nodig is, helpen zij ook met het inschakelen van gespecialiseerde zorg.

Meer nieuws

 • Militaire oefening 19 t/m 23 juni 2023

  2 jun 2023 - Van 19 t/m 23 juni 2023 houdt de Koninklijke Landmacht een oefening binnen onze gemeente.

 • 14 Juni fietsbeugels rond Markt niet beschikbaar!

  2 jun 2023 - Woensdagavond 14 juni organiseert de Tros het Muziekfeest op het plein op de Markt in Uden. De Markt wordt die dag ingericht als evenemententerrein. Als gevolg zijn de fietsbeugels rond de Markt de gehele dag (tijdens de opbouw én tijdens het feest) niet te gebruiken.

 • Industrielaan gefaseerd afgesloten 1 juni t/m 28 juli

  1 jun 2023 - Donderdag 1 juni is aannemer Hurkmans gestart met de geplande werkzaamheden aan de Industrielaan tussen de Rondweg en de Lippstadtsingel/N264.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  1 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?