Uit de Raad Commissievergadering Samenleving en Bestuur 25 mei 2023

Geplaatst op woensdag 17 mei 2023

Op donderdag 25 mei om 19.30 uur is de volgende commissievergadering van de commissie Samenleving en Bestuur.

 • Vaststellen regionale kaders Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2024-2028

 • Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

 • Handhavingsverordening Participatiewet 2023

 • Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2023

 • Zienswijze beleidsplan 2024-2027 en begroting 2024 GGD Hart voor

 • Zienswijze programmabegroting 2024 en resultaatbestemming bij jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

 • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

 • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en Jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (WVS-NB)

 • Zienswijze begroting 2024 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (KCV)

 • Zienswijze conceptbegroting 2024 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

 • Zienswijze conceptbegroting Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

De volledige agenda van de vergadering, toelichtingen en stukken zijn te raadplegen via maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website) of de gratis iBabs Pro app. De commissievergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van gemeente Maashorst, Markt 145 in Uden. Je kunt gebruikmaken van ingang West (aan de Nieuwe Markt). De vergadering is live te volgen of na afloop terug te kijken via maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website)/ (klik door naar de vergadering).

Als je gebruik wilt maken van het spreekrecht vragen wij je dit uiterlijk woensdag 24 mei om 12.00 uur te melden bij de griffie: telefoonnummer 0413 - 28 10 33 of griffie@gemeentemaashorst.nl

Meer nieuws

 • Militaire oefening 19 t/m 23 juni 2023

  2 jun 2023 - Van 19 t/m 23 juni 2023 houdt de Koninklijke Landmacht een oefening binnen onze gemeente.

 • 14 Juni fietsbeugels rond Markt niet beschikbaar!

  2 jun 2023 - Woensdagavond 14 juni organiseert de Tros het Muziekfeest op het plein op de Markt in Uden. De Markt wordt die dag ingericht als evenemententerrein. Als gevolg zijn de fietsbeugels rond de Markt de gehele dag (tijdens de opbouw én tijdens het feest) niet te gebruiken.

 • Industrielaan gefaseerd afgesloten 1 juni t/m 28 juli

  1 jun 2023 - Donderdag 1 juni is aannemer Hurkmans gestart met de geplande werkzaamheden aan de Industrielaan tussen de Rondweg en de Lippstadtsingel/N264.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  1 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?