Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Woonbehoefteonderzoek afgerond

Geplaatst op dinsdag 5 september 2023

Het aantal huishoudens in de gemeente Maashorst gaat nog fors groeien. Tot 2033 komen er tot 3.600 huishoudens bij, zo is de verwachting. Dat is gebleken uit het woonbehoefteonderzoek dat Maashorst onlangs heeft afgerond. Met deze rapportage is een belangrijke stap gezet om voor iedere kern van Maashorst tot een goed woningbouwprogramma te komen.

In opdracht van de gemeente Maashorst en in samenwerking met de woningcorporaties Area en Mooiland heeft STEC-groep eind 2022/begin 2023 een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek brengt in beeld aan welke woningen (type, prijzen, eigendomsvorm) behoefte is. Het onderzoeksrapport geeft onder andere inzicht in de huidige en de toekomstige omvang en samenstelling van doelgroepen. Denk daarbij aan starters en senioren, huishoudens met zorgbehoefte en verschillende huishouden- en inkomensgroepen. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de behoefte aan aantallen woningen en aan welke eisen die moeten voldoen. Daar is naar gekeken voor de korte (2033) en (middel)lange termijn (2043).

Aantal huishoudens groeit tot 3.600 in 2033

Het onderzoek laat de verwachting zien dat het aantal huishoudens tot 2033 groeit met 2.210. Na 2033 groeit dat aantal tot 2043 naar verwachting nog met 1.130 huishoudens. Het totaal aantal huishoudens groeit de aankomende dus 20 jaar met ongeveer 3.340 huishoudens (basis). Rekening houdend met een hogere instroom door (buitenlandse) migratie en het inlopen van het huidige woningtekort is de groei van het aantal huishoudens tot 2033 mogelijk zelfs tot 3.600 huishoudens (hoog).

Verschillende scenario’s

In het onderzoek zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Daaruit komt naar voor dat er met name behoefte is aan appartementen en gelijkvloerse woningen in verschillende prijssegmenten. Daarnaast is er een behoefte aan grondgebonden sociale huurwoningen en grondgebonden koopwoningen.

Vervolg

In het onderzoeksrapport worden adviezen en aanbevelingen gedaan. Die zijn gebaseerd op de conclusies en analyses uit het onderzoek. Enkele adviezen zijn zorgen voor versnelling met voldoende plannen voor de komende vijf tot 10 jaar. En daarbij rekening houden met het Rijksbeleid: twee derde betaalbare woningen en minimaal 30 procent sociale huur. Het onderzoek maakt echter geen keuzes. Wethouder Franko van Lankvelt (Wonen) laat weten dat de gemeente het woningbehoefteonderzoek nu eerst naar een Woonprogramma voor de gemeente Maashorst en voor de kernen vertaalt. Het Woonprogramma ligt eind 2023 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?