Inschrijven zonneparken gestart - niets staat vast

Geplaatst op dinsdag 24 oktober 2023

Maashorst staat open voor de aanleg zonneparken. Binnen de gemeente wordt straks in totaal 30 hectare vergund. Initiatiefnemers kunnen zich sinds vorige week inschrijven voor een tender. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, klimaat en energie): “We gaan voor zonneparken met de hoogste kwaliteit.”

Initiatiefnemers zijn inmiddels al volop in gesprek met grondeigenaren en omwonenden, zo hebben we vernomen. Het is echter nog niet gezegd dat op die plek dan ook echt een zonnepark komt. De inschrijving sluit in februari 2024. Daarna gaat een onafhankelijk deskundigenpanel de ingediende plannen toetsen aan de gestelde eisen. Uiteindelijk zullen er twee of hooguit drie initiatieven uitkomen die een vergunning mogen aanvragen. Dat vergunningentraject verloopt dan weer volgens de gebruikelijke procedures. Belanghebbenden kunnen dan nog een zienswijze of bezwaar indienen. Uiteindelijk wordt dan pas beslist of een zonnepark op de betreffende plek kan landen.

Eisen aan zonneparken

Zonneparken zijn nodig om te kunnen voorzien in de toekomstige energiebehoefte. “We stellen ook eisen aan de zonne-energieparken”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. “Ze moeten zorgvuldig worden ingepast in het landschap.” Daarom zijn gebieden aangewezen waar de zonneparken bij voorkeur worden aangelegd. Het eerste voorkeursgebied is zo’n 1800 hectare groot. Daarbinnen zou dan een totaal van 30 hectare (met een maximum van 20 hectare) mogen worden aangelegd. Belangrijk is ook dat de omgeving kan meeprofiteren. Daarom willen we dat de parken voor minimaal vijftig procent in lokaal eigendom zijn. Verder zetten we maximaal in op de maatschappelijke meerwaarde van een zonnepark. De ruimte op meer manieren kunnen gebruiken en koppelkansen met bijvoorbeeld de landbouwtransitie, natuurontwikkeling, goed waterbeheer en klimaatadaptie hebben een duidelijke voorkeur. “We kiezen voor de projecten met de beste kwaliteit.”

Meer informatie

Meer informatie en een kaartje met de voorkeursgebieden staat op de projectpagina zonneparken.

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?