Inschrijven zonneparken gestart - niets staat vast

Geplaatst op dinsdag 24 oktober 2023

Maashorst staat open voor de aanleg zonneparken. Binnen de gemeente wordt straks in totaal 30 hectare vergund. Initiatiefnemers kunnen zich sinds vorige week inschrijven voor een tender. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, klimaat en energie): “We gaan voor zonneparken met de hoogste kwaliteit.”

Initiatiefnemers zijn inmiddels al volop in gesprek met grondeigenaren en omwonenden, zo hebben we vernomen. Het is echter nog niet gezegd dat op die plek dan ook echt een zonnepark komt. De inschrijving sluit in februari 2024. Daarna gaat een onafhankelijk deskundigenpanel de ingediende plannen toetsen aan de gestelde eisen. Uiteindelijk zullen er twee of hooguit drie initiatieven uitkomen die een vergunning mogen aanvragen. Dat vergunningentraject verloopt dan weer volgens de gebruikelijke procedures. Belanghebbenden kunnen dan nog een zienswijze of bezwaar indienen. Uiteindelijk wordt dan pas beslist of een zonnepark op de betreffende plek kan landen.

Eisen aan zonneparken

Zonneparken zijn nodig om te kunnen voorzien in de toekomstige energiebehoefte. “We stellen ook eisen aan de zonne-energieparken”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. “Ze moeten zorgvuldig worden ingepast in het landschap.” Daarom zijn gebieden aangewezen waar de zonneparken bij voorkeur worden aangelegd. Het eerste voorkeursgebied is zo’n 1800 hectare groot. Daarbinnen zou dan een totaal van 30 hectare (met een maximum van 20 hectare) mogen worden aangelegd. Belangrijk is ook dat de omgeving kan meeprofiteren. Daarom willen we dat de parken voor minimaal vijftig procent in lokaal eigendom zijn. Verder zetten we maximaal in op de maatschappelijke meerwaarde van een zonnepark. De ruimte op meer manieren kunnen gebruiken en koppelkansen met bijvoorbeeld de landbouwtransitie, natuurontwikkeling, goed waterbeheer en klimaatadaptie hebben een duidelijke voorkeur. “We kiezen voor de projecten met de beste kwaliteit.”

Meer informatie

Meer informatie en een kaartje met de voorkeursgebieden staat op de projectpagina zonneparken.

Meer nieuws

 • Groene kwaliteitsimpuls voor Udense flatwijk

  17 mei 2024 - Het college van Maashorst wil een groenreserve van 290.000 euro herbestemmen voor de vergroening van de omgeving rond de 9 flats aan de Willem-Alexanderhof en Beatrixhof in Uden. Met dat geld is niet alleen een mooie groene kwaliteitsslag te maken. Ook de toegankelijkheid en sociale veiligheid verbeteren daarmee sterk.

 • Onderzoek naar huismus, zwaluw en vleermuis

  17 mei 2024 - De gemeente Maashorst doet onderzoek naar de huismus en vleermuis. Daarvoor fietsen veldonderzoekers tot 1 oktober 2024 overdag, ’s avonds en ’s nachts door wijken in de gemeente. Het onderzoek vindt plaats om het isoleren van gebouwen met een laag energielabel (C t/m G) in de toekomst makkelijker te maken voor inwoners.

 • Stempas voor Europese Parlementsverkiezing

  14 mei 2024 - Met je stempas breng je jouw stem uit tijdens de Europese Parlementsverkiezing op donderdag 6 juni 2024.

 • Langere wachttijden in 2024 voor afspraken

  14 mei 2024 - In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten en paspoorten. Veel inwoners vragen daarom een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aan. Hierdoor wordt het drukker dan normaal.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?