Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Eikenheuvel: groene wijk met 460 woningen

Geplaatst op donderdag 26 oktober 2023

Het college van B en W van Maashorst heeft deze week de gebiedsvisie voor de nieuwe wijk Eikenheuvel vastgesteld. Het plan biedt ruimte aan 460 woningen in diverse prijsklassen. 30 procent daarvan wordt sociale huur of betaalbare koop.

Eikenheuvel is een gebied van ongeveer 24 hectare ten zuidwesten van de kern van Uden, tussen de Ruitersweg, Karrevracht, Lippstadtsingel, Munterweg en Eikenheuvelweg. Gezien de ligging, grenzend aan Uden-Zuid, is Eikenheuvel dé aangewezen locatie voor verdere uitbreiding van Uden.

De voormalige gemeente Uden stelde in 2020 de ambities voor Eikenheuvel vast. Trefwoorden daarin zijn klimaatadaptatie, samenwerken met natuurlijke systemen, naar elkaar omkijken en een gezonde leefomgeving. In de concept-gebiedsvisie werd het voorkeursmodel, een combinatie van de Peelrandbreuk- en het buurtschapsmodel, als uitgangspunt gekozen voor de verdere uitwerking. Het oorspronkelijke plan bood ruimte aan 385 woningen.

Financieel haalbare woningen

Inmiddels is de visie uitgewerkt naar een plan met woningen die voor meer mensen financieel haalbaar zijn. Onder invloed van de woondeal met de provincie is het aantal te bouwen woningen opgeplust naar 460. 25 procent van de huizen wordt sociale huur. Vijf procent wordt goedkope koop, 28 procent middelduur en de rest is vrije sector, inclusief kavels. Binnen alle categorieën kunnen vormen van zorg of begeleid wonen worden ondergebracht. Daarnaast is er in het plan ruimte voor een maatschappelijke voorziening. Het groene karakter van de wijk blijft behouden; 40 procent van het plangebied is groen. Alle woningen richten zich op het groen en de groenstructuren in de wijk zijn ruim opgezet om landschap en natuur de ruimte te geven. In de verdere uitwerking van het plan wordt ook extra aandacht besteed aan de mogelijkheid voor openbaar vervoer.

Visie: duurzame, groene wijk

Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen) is bijzonder te spreken over de visie: “Onze ambities voor het gebied Eikenheuvel zijn in deze gebiedsvisie helemaal overeind gebleven. Eikenheuvel wordt een duurzame, groene wijk. En door de woondeal kunnen er nu, mét behoud van de kwaliteit van de wijk, meer goedkopere en voor alle doelgroepen beschikbare woningen worden gebouwd. Ook de bouw van sociale huur is daardoor geborgd; Eikenheuvel telt straks zo’n 110 huurwoningen.”

De gemeenteraad neemt in het vierde kwartaal van 2023 een besluit over de gebiedsvisie Eikenheuvel.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?