Meer huizen door pre-mantelzorgwoning en woningsplitsing

Geplaatst op donderdag 2 november 2023

De gemeente Maashorst werkt ook voortvarend aan het realiseren van woningen op andere manieren dan nieuwbouw. Zo heeft het college deze week de regels voor woningsplitsing binnen de bebouwde kom geactualiseerd. Daarnaast wordt het in Maashorst mogelijk om onder voorwaarden pre-mantelzorgwoningen te realiseren.

Daarmee wordt ook mogelijk gemaakt dat doorstroom ontstaat binnen de bestaande woningvoorraad. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen): “Natuurlijk zijn nieuwbouwprojecten belangrijk, maar binnen de versnellingsagenda kijken we ook naar beter gebruik maken van de bestaande voorraad. Ook daar kun je woonruimte toevoegen, en dat zijn vaak oplossingen op maat. Als ouderen verhuizen naar een kleinere woning in de tuin, en daarmee hun grote huis vrijmaken voor (een van) de kinderen, komt elders een andere woning vrij. Hetzelfde geldt voor woningsplitsing.” 

Eigen regie 

Een pre-mantelzorgwoning is een woning voor inwoners van 67 jaar of ouder die op dit moment nog geen zorgbehoefte hebben, maar waarbij er wel de behoefte is om wel alvast in de nabijheid van naasten te wonen, als voorbereiding op een mogelijke zorgvraag in de toekomst. Bijvoorbeeld ouders en kinderen die graag bij elkaar willen wonen om elkaar te kunnen helpen en ondersteunen in het dagelijks leven. 
Hiervoor bestaan geen landelijke regels, maar Maashorst wil dit wel faciliteren omdat er een toenemende vraag naar is. Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Behalve een extra woning zorgt dit er ook voor dat mensen langer thuis in hun eigen omgeving kunnen wonen en de regie over hun eigen leven houden. We stimuleren dat mensen op tijd nadenken over veranderingen die komen gaan, zodat ze gezond en gelukkig oud kunnen worden. Deze mogelijkheid past daar heel goed in.”

Splitsen

Verder is geregeld op welke wijze in de kernen Reek, Schaijk en Zeeland huizen binnen de bebouwde kom gesplitst kunnen worden. Hierdoor kan één grote woning gesplitst worden in twee kleinere woningen. De voormalige gemeente Uden had al zo’n zogenoemd ‘afwegingskader’. Nu is dat (met enkele aanpassingen) vastgesteld voor de hele gemeente. Een van de wijzigingen is dat het tot op heden niet mogelijk was om een gesplitste woning nogmaals te splitsen. Vanaf nu kan dat wel, als het initiatief voldoet aan de gestelde eisen. Van Lankvelt: “Met deze twee besluiten hebben we extra instrumenten om meer mogelijk te maken bij al bestaande woningen.”

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?