Gezond en prettig wonen in Maashorst in alle levensfasen

Geplaatst op donderdag 9 november 2023

Met het vaststellen van het beleidsprogramma Wonen en Zorg werkt de gemeente Maashorst aan het creëren van een leefomgeving waar mensen comfortabel, veilig en gezond kunnen wonen, vooral als ze ouder worden of zorg nodig hebben. In dit beleidsprogramma is het nieuwe woonprogramma van Volkshuisvesting opgenomen. Daarnaast bevat het de ambitie en kaders voor ‘gezond en prettig wonen’, passend bij het rijksbeleid dat zich richt op zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Het beleidsprogramma is een toetsingskader voor beleid in zowel het ruimtelijk als sociaal domein, dat er voor moet zorgen dat inwoners van Maashorst ‘gezond en prettig wonen’. Dit moet zorgen voor vitale, krachtige kernen en wijken waarin inwoners zoveel als mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Met aandacht voor circulariteit door onder meer het hergebruik van materialen, flexibel inzetten van gebouwen en het gebruik van duurzame bouwstoffen.

Diverse doelen

De ontwikkeling van woningbouw levert daarmee een bijdrage aan diverse doelen: het verbeteren van klimaatadaptatie, het versterken/behouden van de leefbaarheid en het bevorderen van de gezondheid van inwoners.

Gezond geboren kunnen worden, vitaal ouder kunnen worden en daar tussenin ‘gezond en prettig leven’ is in het beleidsprogramma uitgewerkt.
Dat gebeurt in vier thema’s:

- Woonvormen

- Beschikbaarheid en doorstroming

- Fysieke leefomgeving en voorzieningen

- Inclusie, meedoen, leefbaarheid en ontmoeten.

In woonvormen is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en hoe de bestaande voorraad woningen aan moet sluiten op de woon-/zorgbehoefte in kernen en op doelgroepen. Daarbij wordt ingezet op centrale locaties, nabij voorzieningen.

Kwetsbare inwoners

Beschikbaarheid en doorstroming zet in op de bouw van 30% levensloopgeschikte woningen in het betaalbare segment. Daarbij is specifiek aandacht voor de realisatie van woonvormen voor kwetsbare inwoners en ouderen. Fysieke leefomgeving & voorzieningen geeft uitgangspunten voor primaire of basisvoorzieningen zoals ontmoetingsruimte, basisschool, supermarkt, bushalte en toegang tot basiszorg (huisarts, fysio, maatschappelijk werk etc.). Daarbij is de maximale afstand van woonvoorzieningen voor kwetsbare inwoners naar primaire voorzieningen bij voorkeur minder dan 500 meter. Inclusie, meedoen, leefbaarheid & ontmoeten beschrijft hoe inwoners actief betrokken worden bij planontwikkeling (omgevingsdialoog) en initiatieven.

Wethouder Franko van Lankvelt: “Met dit beleidsprogramma werken we verder aan de al ingezette lijn: zorgen dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en daar met ons woningbouwprogramma en voorzieningen op in spelen.”

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Als we onze inwoners gezond en gelukkig oud willen laten worden, moeten we op alle vlakken samenwerken. Wonen en zorg zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is het goed dat we in één beleidsprogramma de samenhang tussen wonen en zorg beschrijven en doelen voor de toekomst bepalen. Dit helpt om een vitale gemeente te blijven waar het prettig leven is.” 

Meer nieuws

 • Groene kwaliteitsimpuls voor Udense flatwijk

  17 mei 2024 - Het college van Maashorst wil een groenreserve van 290.000 euro herbestemmen voor de vergroening van de omgeving rond de 9 flats aan de Willem-Alexanderhof en Beatrixhof in Uden. Met dat geld is niet alleen een mooie groene kwaliteitsslag te maken. Ook de toegankelijkheid en sociale veiligheid verbeteren daarmee sterk.

 • Onderzoek naar huismus, zwaluw en vleermuis

  17 mei 2024 - De gemeente Maashorst doet onderzoek naar de huismus en vleermuis. Daarvoor fietsen veldonderzoekers tot 1 oktober 2024 overdag, ’s avonds en ’s nachts door wijken in de gemeente. Het onderzoek vindt plaats om het isoleren van gebouwen met een laag energielabel (C t/m G) in de toekomst makkelijker te maken voor inwoners.

 • Stempas voor Europese Parlementsverkiezing

  14 mei 2024 - Met je stempas breng je jouw stem uit tijdens de Europese Parlementsverkiezing op donderdag 6 juni 2024.

 • Langere wachttijden in 2024 voor afspraken

  14 mei 2024 - In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten en paspoorten. Veel inwoners vragen daarom een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aan. Hierdoor wordt het drukker dan normaal.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?