Gezond en prettig wonen in Maashorst in alle levensfasen

Geplaatst op donderdag 9 november 2023

Met het vaststellen van het beleidsprogramma Wonen en Zorg werkt de gemeente Maashorst aan het creëren van een leefomgeving waar mensen comfortabel, veilig en gezond kunnen wonen, vooral als ze ouder worden of zorg nodig hebben. In dit beleidsprogramma is het nieuwe woonprogramma van Volkshuisvesting opgenomen. Daarnaast bevat het de ambitie en kaders voor ‘gezond en prettig wonen’, passend bij het rijksbeleid dat zich richt op zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Het beleidsprogramma is een toetsingskader voor beleid in zowel het ruimtelijk als sociaal domein, dat er voor moet zorgen dat inwoners van Maashorst ‘gezond en prettig wonen’. Dit moet zorgen voor vitale, krachtige kernen en wijken waarin inwoners zoveel als mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Met aandacht voor circulariteit door onder meer het hergebruik van materialen, flexibel inzetten van gebouwen en het gebruik van duurzame bouwstoffen.

Diverse doelen

De ontwikkeling van woningbouw levert daarmee een bijdrage aan diverse doelen: het verbeteren van klimaatadaptatie, het versterken/behouden van de leefbaarheid en het bevorderen van de gezondheid van inwoners.

Gezond geboren kunnen worden, vitaal ouder kunnen worden en daar tussenin ‘gezond en prettig leven’ is in het beleidsprogramma uitgewerkt.
Dat gebeurt in vier thema’s:

- Woonvormen

- Beschikbaarheid en doorstroming

- Fysieke leefomgeving en voorzieningen

- Inclusie, meedoen, leefbaarheid en ontmoeten.

In woonvormen is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en hoe de bestaande voorraad woningen aan moet sluiten op de woon-/zorgbehoefte in kernen en op doelgroepen. Daarbij wordt ingezet op centrale locaties, nabij voorzieningen.

Kwetsbare inwoners

Beschikbaarheid en doorstroming zet in op de bouw van 30% levensloopgeschikte woningen in het betaalbare segment. Daarbij is specifiek aandacht voor de realisatie van woonvormen voor kwetsbare inwoners en ouderen. Fysieke leefomgeving & voorzieningen geeft uitgangspunten voor primaire of basisvoorzieningen zoals ontmoetingsruimte, basisschool, supermarkt, bushalte en toegang tot basiszorg (huisarts, fysio, maatschappelijk werk etc.). Daarbij is de maximale afstand van woonvoorzieningen voor kwetsbare inwoners naar primaire voorzieningen bij voorkeur minder dan 500 meter. Inclusie, meedoen, leefbaarheid & ontmoeten beschrijft hoe inwoners actief betrokken worden bij planontwikkeling (omgevingsdialoog) en initiatieven.

Wethouder Franko van Lankvelt: “Met dit beleidsprogramma werken we verder aan de al ingezette lijn: zorgen dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en daar met ons woningbouwprogramma en voorzieningen op in spelen.”

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Als we onze inwoners gezond en gelukkig oud willen laten worden, moeten we op alle vlakken samenwerken. Wonen en zorg zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is het goed dat we in één beleidsprogramma de samenhang tussen wonen en zorg beschrijven en doelen voor de toekomst bepalen. Dit helpt om een vitale gemeente te blijven waar het prettig leven is.” 

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?