Veertien nieuwe woningen in Odiliapeel

Geplaatst op donderdag 9 november 2023

Het bestemmingplan voor de hoek Oudedijk en Korenbloemstraat in Odiliapeel wordt door het college van burgemeester en wethouders in Maashorst ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. Die besluit hierover op 14 december.

Het plan omvat de bouw van negen appartementen en vijf woningen op de plek van een voormalige autoshowroom. Het appartementencomplex krijgt drie bouwlagen. Achter de bebouwing komen parkeerplaatsen. De woningen worden gebouwd als driekapper en tweekapper. Naar verwachting kan medio 2024 gestart worden met de werkzaamheden

Wijzigingen

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, hebben gemeente en initiatiefnemer met de omwonenden gesproken over het ontwerpbestemmingsplan. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling): “Voor ons was duidelijk dat er zorgen en vragen waren bij de omwonenden. Dat begrijp ik, want het is een flinke ontwikkeling in hun omgeving. Daarom zijn we met ze in gesprek gegaan. Want los van het woongenot van de mensen die hier al wonen, heeft Odiliapeel deze impuls natuurlijk wel echt nodig.”

Op basis van deze gesprekken brengt de initiatiefnemer enkele wijzigingen aan in het plan. Zo wordt aan de kant van de Korenbloemstraat een volwassen boom geplant om het woon- en leefgenot te versterken. Op de derde woonlaag wordt een balkon verplaatst. Tot slot wordt in overleg met omwonenden gekeken hoe de ‘inkijk’ bij omwonenden kan worden beperkt met extra groen.

Mooie aanvulling De bouw van woningen is belangrijk voor Odiliapeel, zegt Van Lankvelt. “Veertien nieuwe woningen, midden in de kern, zijn een mooie en nodige aanvulling voor het dorp. En dat in een gevarieerd aanbod, geschikt voor diverse doelgroepen. De nieuwbouw maakt bovendien doorstroming mogelijk, zodat andere woningen vrijkomen voor bijvoorbeeld jonge gezinnen. Dit plan draagt bij aan het invullen van de woningbehoefte in Odiliapeel.”

Meer nieuws

 • Niemeskant: 186 woningen voor Volkel (Besluit)

  30 mei 2024 - Het college van B en W van Maashorst heeft deze week besloten het bestemmingsplan voor Niemeskant aan te bieden aan de gemeenteraad. Als de raad ermee instemt, maakt dat de weg vrij voor de bouw van 186 woningen in Volkel.

 • Tijdelijk exploitatieverbod kinderopvang XXS opgeheven

  30 mei 2024 - Deze week heeft het college van B&W van Maashorst het voorgenomen tijdelijk exploitatieverbod van kinderopvang XXS in Uden opgeheven.

 • Maashorst bezorgt Sporthal de Stigt duurzaamheidsboost

  30 mei 2024 - Deze week heeft het college van B&W ingestemd met de verduurzaming van Sporthal de Stigt in Uden, die uiteindelijk moet leiden tot een energie-neutrale sporthal. Voor de beoogde duurzaamheidsstappen moet de raad nog wel akkoord gaan met een bruto krediet van € 477.000,-.

 • Maashorst investeert in samenredzaamheid in dorpen en wijken

  30 mei 2024 - Het college van B&W heeft deze week ingestemd met het nieuwe beleidskader 'Sterke Sociale Basis'. Een kader dat een stevig fundament moet leggen voor de sociale structuur in heel Maashorst. Het uiteindelijke doel is om de zelf- en samenredzaamheid van inwoners te vergroten.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?