Woon-zorgcomplex aan Boekelsedijk Uden

Geplaatst op donderdag 16 november 2023

Bron: Communicatie

Een woon-zorgcomplex met 16 wooneenheden voor jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Dat willen de initiatiefnemers realiseren aan de Boekelsedijk 2 in Uden. Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst is voornemens hieraan mee te werken. De bestemmingsplanprocedure wordt daarom gestart.

De initiatiefnemers zijn de ouders van de jongvolwassenen. Zij willen een wooninitiatief realiseren waarin hun kinderen een fijne woonplek krijgen. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Het is een mooi initiatief, en een prachtige plek voor een voorziening als deze. Dichtbij het centrum, en toch de rust van een parkachtige omgeving.”

Drie bouwlagen

De plek waar de voorziening moet komen ligt in de hoek van de Boekelsedijk en Sportlaan, tegenover de atletiekbaan van De Keien. Daar staat nu een huis met één bouwlaag, met daarachter een garage. De bestaande bebouwing verdwijnt, en daarvoor in de plaats komt een woonzorgvoorziening die bestaat uit drie bouwlagen. De tweede bouwlaag ligt wat terug aan de zijde van de Sportlaan en de Boekelsedijk.

De bestaande inrit wordt gebruikt om de inpandige parkeerplaatsen te bereiken. Op de begane grond komen onder meer een kantoor en een gemeenschappelijke ruimte. In totaal komen in het gebouw 16 één- en tweekamerappartementen. Rondom het gebouw komen terrassen en een gazon.

Speciale doelgroepen

Wethouder Van Lankvelt: “In onze versnellingsagenda voor woningbouw willen we bouwen in alle kernen voor alle doelgroepen. Ook voor speciale doelgroepen, zoals deze jongvolwassenen. Uit de Woonvisie komt naar voren dat er grote maatschappelijke behoefte is aan woonruimte met een stevige zorgcomponent. Dan gaat het over woningen waar mensen 24 uur per dag zorg krijgen. De bouw van deze voorziening levert daar een belangrijke bijdrage aan, en daarom werken we daar als college graag aan mee.”

Meer nieuws

 • Niemeskant: 186 woningen voor Volkel (Besluit)

  30 mei 2024 - Het college van B en W van Maashorst heeft deze week besloten het bestemmingsplan voor Niemeskant aan te bieden aan de gemeenteraad. Als de raad ermee instemt, maakt dat de weg vrij voor de bouw van 186 woningen in Volkel.

 • Tijdelijk exploitatieverbod kinderopvang XXS opgeheven

  30 mei 2024 - Deze week heeft het college van B&W van Maashorst het voorgenomen tijdelijk exploitatieverbod van kinderopvang XXS in Uden opgeheven.

 • Maashorst bezorgt Sporthal de Stigt duurzaamheidsboost

  30 mei 2024 - Deze week heeft het college van B&W ingestemd met de verduurzaming van Sporthal de Stigt in Uden, die uiteindelijk moet leiden tot een energie-neutrale sporthal. Voor de beoogde duurzaamheidsstappen moet de raad nog wel akkoord gaan met een bruto krediet van € 477.000,-.

 • Maashorst investeert in samenredzaamheid in dorpen en wijken

  30 mei 2024 - Het college van B&W heeft deze week ingestemd met het nieuwe beleidskader 'Sterke Sociale Basis'. Een kader dat een stevig fundament moet leggen voor de sociale structuur in heel Maashorst. Het uiteindelijke doel is om de zelf- en samenredzaamheid van inwoners te vergroten.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?