Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

Met het bestemmingsplan Akkerwinde III voorziet Maashorst zowel in aantal als kwaliteit in de woningbehoefte van de kern Schaijk. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “We voorzien hiermee in woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren die in Schaijk willen blijven wonen. Het is een divers woonprogramma; qua prijs, woningtypen en koop/huur. Het plan past verder binnen de kaders van de woondeal. Dat wil zeggen dat er plek is voor 30 procent sociale huur én 40 procent goedkope koop- en huurwoningen.”

Het plan sluit aan de west- en oostkant aan op de woongebieden Akkerwinde, De Herik en bedrijventerrein de Louwstraat. Een park dient als milieubuffer tussen de nieuwe woonwijk en het bedrijventerrein. Vanuit het park gaat het groen op een centrale plek ook verder de wijk in. De parkzone sluit aan bij de bestaande groenstructuur van Akkerwinde I en II. Met ontwikkelaars is afgesproken dat de groenzone al direct in de eerste fase wordt aangelegd.

De bebouwing kenmerkt zich door blokken met rijwoningen afgewisseld met tweekappers, seniorenwoningen en vrijstaande woningen. Zo ontstaat een mix van woningtypen en wordt een dorpse sfeer gecreëerd. Parkeerplekken worden gebundeld in hofjes. Aan de westkant van het gebied sluiten de achtertuinen aan op de achtertuinen van de bestaande woonwijk.

Er komt een nieuwe ontsluitingsweg die aan de noordkant van het gebied aansluit op de Pastoor van Winkelstraat. De ontsluitingsweg krijgt geen verbinding met Akkerwinde I en II. Daarmee wordt verkeer door de bestaande woonwijk voorkomen.

“In het ontwerpbestemmingsplan is ook veel aandacht voor duurzaamheid”, zegt Franko van Lankvelt. “Het maakt de realisatie van duurzame, aardgasvrije woningen mogelijk.” In het plan is ook veel ruimte gemaakt voor een robuuste groenbuffer. Daarbij is rekening gehouden met wateropvang en waterafvoer binnen het nieuwe woongebied. Ook wordt rekening gehouden met natuurinclusieve maatregelen voor verschillende soorten planten en dieren, en inheemse beplanting die aansluit het omliggende landschap.

Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het beeldkwaliteitsplan ter inzage. De gemeenteraad neem te zijner tijd een besluit over het bestemmingplan.

Meer nieuws

 • Vele regen vertraagt groenonderhoud

  10 jun 2024 - Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen. We kunnen het groenonderhoud om die reden niet overal uitvoeren zoals gebruikelijk.

 • Informatieavond Omklap N605 Volkel

  7 jun 2024 - Maashorst en provincie Noord-Brabant werken samen aan de Omklap N605 Volkel. Het ontwerp krijgt steeds meer vorm. Tijdens een inloopavond op maandag 17 juni 2024 kun je de tekeningen zien en geven we uitleg over de plannen.

 • Bereikbaarheid in de regio

  7 jun 2024 - Een goede bereikbaarheid in onze regio is belangrijk. Daarom willen we graag weten welk vervoer onze inwoners gebruiken en welke problemen ze daarbij mogelijk tegenkomen. Ook horen we graag jouw wensen en ideeën. Vul jij de vragenlijst in?

 • De mobiele milieustraat is onderweg

  7 jun 2024 - Lever je klein grof huishoudelijk afval gratis in en help mee afval scheiden. We maken het je graag makkelijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?