Op de plek van het dierenparkje in Volkel

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

Het gaat om achttien appartementen en vier grondgebonden woningen. Het plan is specifiek afgestemd op de doelgroep senioren. Onder meer door de afmetingen en indeling van de levensloopbestendige woningen. Maar er komt ook een gemeenschappelijke ruimte in het appartementengebouw, en een inpandige parkeervoorzieningen voor scootmobielen.

De woningen worden gebouwd door Area. In de overeenkomst tussen de gemeente en Area wordt een clausule opgenomen, waarmee wordt geborgd dat Area de woningen toewijst aan de doelgroep.

De omgeving is middels een omgevingsdialoog betrokken bij de ontwikkelingen. Voor het huidige dierenparkje en het clublokaal van de postduivenvereniging wordt nog gezocht naar een alternatieve locatie. Maar het kan ook zijn dat het dierenparkje in kleinere vorm binnen het plangebied kan worden gehandhaafd.

Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Met dit plan versterken we de kern van Volkel en geven we invulling aan de woningbehoefte van een specifieke doelgroep, namelijk senioren.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Daarna wordt het ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer nieuws

 • Vele regen vertraagt groenonderhoud

  10 jun 2024 - Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen. We kunnen het groenonderhoud om die reden niet overal uitvoeren zoals gebruikelijk.

 • Informatieavond Omklap N605 Volkel

  7 jun 2024 - Maashorst en provincie Noord-Brabant werken samen aan de Omklap N605 Volkel. Het ontwerp krijgt steeds meer vorm. Tijdens een inloopavond op maandag 17 juni 2024 kun je de tekeningen zien en geven we uitleg over de plannen.

 • Bereikbaarheid in de regio

  7 jun 2024 - Een goede bereikbaarheid in onze regio is belangrijk. Daarom willen we graag weten welk vervoer onze inwoners gebruiken en welke problemen ze daarbij mogelijk tegenkomen. Ook horen we graag jouw wensen en ideeën. Vul jij de vragenlijst in?

 • De mobiele milieustraat is onderweg

  7 jun 2024 - Lever je klein grof huishoudelijk afval gratis in en help mee afval scheiden. We maken het je graag makkelijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?