Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Voederheil in Zeeland ter inzage

Geplaatst op donderdag 7 december 2023

Bron: Communicatie

Het college van B en W van gemeente Maashorst heeft ingestemd met het voorstel om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor uitbreiding van bedrijventerrein Voederheil in Zeeland. De bedoeling van het plan is de aanleg van een nieuwe toegangsweg en een uitbreiding van Voederheil met ongeveer 10 bedrijfspercelen.

“Met de uitbreiding van Voederheil kunnen we tegemoetkomen aan de grote vraag naar bedrijfskavels”, legt wethouder Economie Gijs van Heeswijk uit. “Het past bij onze ambitie om groeiruimte te creëren voor het lokale MKB in alle kernen.”

“In Zeeland is relatief veel vraag naar bedrijfskavels”, aldus Van Heeswijk. “Dat bleek eerder al bij de oplevering van de meest recente fase van bedrijventerrein Voederheil en uit de enquête die we onlangs hielden onder ondernemers. Op Voederheil hebben we nu extra ruimte weten te creëren, onder andere aan de westzijde, tussen de huidige bebouwing en de Bergmaas. Het gaat naar verwachting om een tiental bedrijfspercelen.”

Nieuwe toegangsweg

De uitbreiding van Voederheil is mogelijk geworden als gevolg van de zoektocht naar een nieuwe toegangsweg tot het bedrijventerrein. Van Heeswijk: “Het verleggen van de toegangsweg was nog een belofte van de gemeenteraad van onze rechtsvoorganger Landerd. Omwonenden van de huidige toegangsweg Landweer bleken namelijk veel last te hebben van het vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein. Daarom was beloofd dat we op zoek zouden gaan naar een nieuwe toegangsweg. Een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Bergmaas bleek de beste optie. Dus hebben we grond aangekocht om dat mogelijk te maken. Die grond biedt ook ruimte voor de realisatie van enkele bedrijfskavels. De precieze indeling van kavels moet nog worden bepaald.”

Stedebouwkundige visie Uitbreiding Bedrijventerrein Voederheil 2024

Ter inzagelegging

Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg en bedrijfskavels moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn nu voorbereid en worden ter inzage gelegd. Dat wil zeggen: belanghebbenden en belangstellenden krijgen 6 weken de tijd om het plan (en alle bijbehorende onderzoeken en notities) te bekijken en eventueel een ‘zienswijze’ (= bezwaar) in te dienen. Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Daartoe worden zowel het bestemmingsplan (en alle bijbehorende stukken) als de ontvangen zienswijzen (met een reactie daarop van de betrokken ambtelijk deskundigen) voorgelegd aan de gemeenteraad.
Belangstellenden kunnen de plannen en tekeningen vanaf 13 december 2023 bekijken via de website van de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • Vele regen vertraagt groenonderhoud

  10 jun 2024 - Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen. We kunnen het groenonderhoud om die reden niet overal uitvoeren zoals gebruikelijk.

 • Informatieavond Omklap N605 Volkel

  7 jun 2024 - Maashorst en provincie Noord-Brabant werken samen aan de Omklap N605 Volkel. Het ontwerp krijgt steeds meer vorm. Tijdens een inloopavond op maandag 17 juni 2024 kun je de tekeningen zien en geven we uitleg over de plannen.

 • Bereikbaarheid in de regio

  7 jun 2024 - Een goede bereikbaarheid in onze regio is belangrijk. Daarom willen we graag weten welk vervoer onze inwoners gebruiken en welke problemen ze daarbij mogelijk tegenkomen. Ook horen we graag jouw wensen en ideeën. Vul jij de vragenlijst in?

 • De mobiele milieustraat is onderweg

  7 jun 2024 - Lever je klein grof huishoudelijk afval gratis in en help mee afval scheiden. We maken het je graag makkelijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?