Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Voederheil in Zeeland ter inzage

Geplaatst op donderdag 7 december 2023

Bron: Communicatie

Het college van B en W van gemeente Maashorst heeft ingestemd met het voorstel om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor uitbreiding van bedrijventerrein Voederheil in Zeeland. De bedoeling van het plan is de aanleg van een nieuwe toegangsweg en een uitbreiding van Voederheil met ongeveer 10 bedrijfspercelen.

“Met de uitbreiding van Voederheil kunnen we tegemoetkomen aan de grote vraag naar bedrijfskavels”, legt wethouder Economie Gijs van Heeswijk uit. “Het past bij onze ambitie om groeiruimte te creëren voor het lokale MKB in alle kernen.”

“In Zeeland is relatief veel vraag naar bedrijfskavels”, aldus Van Heeswijk. “Dat bleek eerder al bij de oplevering van de meest recente fase van bedrijventerrein Voederheil en uit de enquête die we onlangs hielden onder ondernemers. Op Voederheil hebben we nu extra ruimte weten te creëren, onder andere aan de westzijde, tussen de huidige bebouwing en de Bergmaas. Het gaat naar verwachting om een tiental bedrijfspercelen.”

Nieuwe toegangsweg

De uitbreiding van Voederheil is mogelijk geworden als gevolg van de zoektocht naar een nieuwe toegangsweg tot het bedrijventerrein. Van Heeswijk: “Het verleggen van de toegangsweg was nog een belofte van de gemeenteraad van onze rechtsvoorganger Landerd. Omwonenden van de huidige toegangsweg Landweer bleken namelijk veel last te hebben van het vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein. Daarom was beloofd dat we op zoek zouden gaan naar een nieuwe toegangsweg. Een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Bergmaas bleek de beste optie. Dus hebben we grond aangekocht om dat mogelijk te maken. Die grond biedt ook ruimte voor de realisatie van enkele bedrijfskavels. De precieze indeling van kavels moet nog worden bepaald.”

Stedebouwkundige visie Uitbreiding Bedrijventerrein Voederheil 2024

Ter inzagelegging

Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg en bedrijfskavels moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn nu voorbereid en worden ter inzage gelegd. Dat wil zeggen: belanghebbenden en belangstellenden krijgen 6 weken de tijd om het plan (en alle bijbehorende onderzoeken en notities) te bekijken en eventueel een ‘zienswijze’ (= bezwaar) in te dienen. Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Daartoe worden zowel het bestemmingsplan (en alle bijbehorende stukken) als de ontvangen zienswijzen (met een reactie daarop van de betrokken ambtelijk deskundigen) voorgelegd aan de gemeenteraad.
Belangstellenden kunnen de plannen en tekeningen vanaf 13 december 2023 bekijken via de website van de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • Maashorst: 310 nieuwe woningen in 2023

  23 feb 2024 - Binnen de gemeente Maashorst kregen vorig jaar 310 huishoudens de sleutels van een nieuw huis. “Met dit aantal nieuwe woningen liggen we zelfs voor op schema met onze bouwplannen”, constateert wethouder Franko van Lankvelt (Wonen) tevreden.

 • Samenwerking Gemeente en GGD : ‘Gezonde start voor ieder kind’

  21 feb 2024 - Niet ieder kind heeft een gezonde start van zijn/haar leven, terwijl juist de eerste 1000 dagen rondom de geboorte in grote mate de kansen voor later bepalen. Hiervoor biedt het actieprogramma Kansrijke Start ondersteuning.

 • Onze bermen worden nog mooier voor mens en dier

  20 feb 2024 - Rondom de prachtige zandwegen in onze gemeente zijn interessante veranderingen gaande om de natuur te verbeteren. Problemen zoals het breder worden van de zandwegen, door bijvoorbeeld onderhoud, worden nu aangepakt met de nadruk op het herstellen van de biodiversiteit.

 • Geen avondopenstelling van Burgerzaken op dinsdag 12 maart

  20 feb 2024 - Dinsdagavond 12 maart is er géén avondopenstelling van Burgerzaken. Dit in verband met de installatie van Hans van der Pas tot nieuwe burgemeester van Maashorst.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?