Onderzoek: Defensie heeft meer ruimte nodig

Geplaatst op woensdag 24 januari 2024

Het Ministerie van Defensie zoekt ruimte in Nederland, bijvoorbeeld om te oefenen en vliegen. Om mogelijke locaties te bepalen, doorloopt Defensie een lange procedure. De eerste stap is de onlangs gepubliceerde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat welke activiteiten Defensie onderzoekt (reikwijdte), welke alternatieve locaties het daarvoor gaat bestuderen en hoe dit onderzoek plaatsvindt (detailniveau). Ook beschrijft Defensie in de notitie welke afwegingscriteria het hanteert om tot een voorkeursalternatief te komen. In onze gemeente heeft het ministerie de vliegbasis Volkel en een terrein in de bossen van Reek op het oog als mogelijke alternatieven voor extra ruimte.

Optie: uitbreiding oefenterrein in Reek

In de bossen bij Reek heeft Defensie nu een oefenterrein van 2 km2 waar militairen met explosieven kunnen oefenen. Dat terrein is te klein. Defensie is op zoek naar een terrein van 7 km2. Uitbreiding van het terrein in de bossen bij Reek wordt als alternatief genoemd.

Optie: uitbreiding oefenvluchten vliegbasis Volkel

Op dit moment is vliegbasis Volkel belegd met 2000 vluchten voor 2 squadrons met F35 jachtvliegtuigen. Defensie is op zoek naar ruimte voor 2300 extra oefenvluchten van jachtvliegtuigen (ook wel ‘sorties’ genoemd). De vliegbasis Volkel is een mogelijke locatie om (een deel van) deze extra vluchten in te vullen.

Reageren?

Meer informatie over de NRD vind je op de website van Defensie (Deze link gaat naar een andere website).
Wil je reageren op de plannen van Defensie? Dan kun je een zienswijze indienen (Deze link gaat naar een andere website). Voor deze eerste fase kan dat tot en met maandag 12 februari 2024 (digitaal via een online formulier of schriftelijk per post).
Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en beraden ons op een zienswijze. Ook hebben we hierover contact met dorpsraden en platforms uit Maashorst.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?