Maashorst gaat voor schuldhulpverlening samenwerking aan met ‘Verder’

Geplaatst op dinsdag 30 januari 2024

Gemeenten hebben de taak om inwoners te helpen die in de financiële problemen terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Met ingang van 1 januari 2024 is gemeente Maashorst samen met vijf andere Brabantse gemeenten de samenwerking aangegaan met Verder (voorheen PLANgroep) voor een deel van de schuldhulpverlening.

Hoe werkt de schuldhulpverlening in onze gemeente?

Schuldhulpverlening kent drie fasen: intake, stabilisatie en schuldregeling. In Maashorst zijn de consulenten van de gemeente de eerste contactpersoon voor een inwoner met financiële problemen of een inwoner die in financiële problemen dreigt te komen. In de eerste fase (de intakefase) beoordeelt de gemeente welke hulp en informatie de inwoner nodig heeft om financieel overzicht te krijgen. . Daarbij werkt de gemeente nauw samen met partners zoals bewindvoerders en ONS Welzijn. De inkomsten, uitgaven en schulden worden nauwkeurig in beeld gebracht. In de stabilisatiefase wordt gekeken hoe de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht gebracht kunnen worden. In de fase van schuldenregeling wordt een regeling getroffen om de inwoner uit de schulden te halen en houden.

Wethouder Ramona Sour van Zorg en Welzijn is blij met de regio brede samenwerking met Verder: “We zochten een partij met een coördinerende en uitvoerende rol bij met name de fase van schuldregeling en ook bij de stabilisatie tijdens de schuldhulpverlening. Uitgangspunt is daarbij dat de lijntjes met alle betrokkenen kort blijven en er efficiënt gewerkt kan worden op alle vlakken bij de schuldhulpverlening. Met Verder hebben we die partner gevonden. Uiteraard blijven we als gemeente wel het eerste aanspreekpunt voor alle inwoners met schulden en voor inwoners met beginnende geldzorgen. Dat is wel zo duidelijk en herkenbaar.”

Aanbestedingsprocedure

Het contract tussen de gemeenten en Kredietbank Nederland liep op 1 januari 2024 af. Daarom heeft Maashorst met 5 andere gemeenten in de regio een openbare aanbestedingsprocedure gestart. Twee belangrijke voorwaarden waar de gekozen dienstverlener aan moest voldoen waren; Inzetten op een brede samenwerking tussen alle betrokken partijen voor een betere aanpak in hulpverlening én aandacht voor toekomstige zelfredzaamheid van de inwoner op het gebied van geldzaken.

In totaal hebben drie partijen ingeschreven op de aanbesteding. Daarbij is Verder als beste aanbieder beoordeeld. De gemeente is met hen een overeenkomst aangegaan voor 2024 en 2025 met een optie voor verlenging.

Samen aan de slag met Verder

Met ingang van 1 januari 2024 is het contract met Verder (voorheen PLANgroep) ingegaan. De zes gemeenten, die het contract met Verder zijn aangegaan hebben afgesproken om in de eerste periode van de nieuwe samenwerking extra goed te monitoren en elkaar te informeren om direct vanaf de start ervoor te zorgen dat de dienstverlening op het gewenste niveau is en blijft. Een contractmanager zal toezien op de gemaakte afspraken in het contract.

Meer nieuws

 • Vele regen vertraagt groenonderhoud

  10 jun 2024 - Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen. We kunnen het groenonderhoud om die reden niet overal uitvoeren zoals gebruikelijk.

 • Informatieavond Omklap N605 Volkel

  7 jun 2024 - Maashorst en provincie Noord-Brabant werken samen aan de Omklap N605 Volkel. Het ontwerp krijgt steeds meer vorm. Tijdens een inloopavond op maandag 17 juni 2024 kun je de tekeningen zien en geven we uitleg over de plannen.

 • Bereikbaarheid in de regio

  7 jun 2024 - Een goede bereikbaarheid in onze regio is belangrijk. Daarom willen we graag weten welk vervoer onze inwoners gebruiken en welke problemen ze daarbij mogelijk tegenkomen. Ook horen we graag jouw wensen en ideeën. Vul jij de vragenlijst in?

 • De mobiele milieustraat is onderweg

  7 jun 2024 - Lever je klein grof huishoudelijk afval gratis in en help mee afval scheiden. We maken het je graag makkelijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?