Basisscholen Cirkel en Mulderke worden ‘Frisse School’

Geplaatst op donderdag 4 april 2024

Basisscholen Cirkel en Mulderke in Uden mogen zich binnenkort een ‘Frisse School’ noemen. De twee basisscholen die samen in één gebouw zitten, krijgen binnenkort een flinke kwaliteitsimpuls op het gebied van isolatie en ventilatie. Het college van Maashorst stemde deze week in met het benodigde budget (à 459.000 euro) om toekomstbestendig onderwijs voor deze scholen mogelijk te maken. Op 30 mei neemt de gemeenteraad het definitieve besluit over het voorstel.

Onderdeel van Integraal Huisvestingsplan

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP Maashorst) 2024-2039 is de technische staat van het schoolgebouw Cirkel Mulderke beoordeeld als redelijk tot slecht. Naast de basisscholen is ook kinderopvang Kanteel gehuisvest in dit gebouw. Met de aanpassingen wordt de technische staat van het hele gebouw flink verbeterd en de levensduur met 15 jaar verlengd. Als de aanpassingen dit jaar worden uitgevoerd, kan er gebruik worden gemaakt van de financiële middelen uit de SUVIS rijksregeling. Met deze regeling wil de overheid het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen verbeteren. De schoolbesturen KIEM en SAAM dragen daarnaast uit eigen middelen ook een flink bedrag bij.

“Duurzame, frisse en kwalitatief goede schoolgebouwen zorgen voor een optimale leeromgeving en bevorderen de ontwikkelings- en leerkansen van kinderen. Deze investering draagt daarnaast bij aan onze duurzaamheidsdoelen. Samen met KIEM en SAAM investeren we zo in een kwalitatief goed schoolgebouw, omdat dit belangrijk is voor onze kinderen." - Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn)

Frisse School Klasse B

Na de aanpassing krijgen beide scholen de kwalificatie 'Frisse School klasse B'. Met deze kwalificatie voldoen de scholen aan de eisen voor een gezond en duurzaam binnenklimaat en wordt het gebouw toekomstbestendig. Energiezuinigheid, goede luchtkwaliteit, comfortabele temperatuur, voldoende daglicht en beperking van geluidsoverlast zijn de belangrijkste kenmerken van een Frisse School klasse B.

Kostendeling

Een belangrijk onderdeel van de aanpassingen is het vervangen van de slechte kozijnen en het toekomstbestendig maken van de brandscheidingen. De totale kosten van deze optimalisatie worden verdeeld over beide schoolbesturen en de gemeente. De gemeente stelt een krediet van 459.000 euro beschikbaar. De schoolbesturen kunnen voor een groot deel van de kosten gebruik maken van de SUVIS-regeling. Alle aanpassingen zullen voor het einde van 2024 afgerond zijn.

Meer nieuws

 • Financiën op orde, maar investeren in toekomst is nodig

  23 mei 2024 - Maashorst ligt op schema met de bestuurlijke plannen en de financiën zijn op orde. Dat blijkt uit de jaarrekening 2023. Ook investeert Maashorst in de gemeentelijke organisatie, zodat die klaar is voor de toekomst. Dat blijkt ook uit de Kadernota voor 2025.

 • De milieustraat komt naar je toe!

  23 mei 2024 - Maashorst begint in juni met een mobiele milieustraat. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Afval): “Daarmee willen we het inwoners makkelijker maken om hun recyclebaar, klein grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval te scheiden.”

 • Merielle ontving vorig jaar een vrijwilligerspenning

  23 mei 2024 - Merielle van Dijk (22 jaar) ontving vorig jaar een vrijwilligerspenning voor haar enorme inzet als vrijwilliger bij de SOS in Volkel.

 • Keurslagerij Van Kraaij in Schaijk benoemd tot Hofleverancier

  22 mei 2024 - Woensdag 22 mei had locoburgemeester Gijs van Heeswijk de eer om, namens de koning, het predicaat Hofleverancier te overhandigen aan Geert van Kraaij van Keurslagerij Van Kraaij in Schaijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?