Wapen van Reek gaat voor energieneutraal met pilot

Geplaatst op donderdag 2 mei 2024

Met de oplevering van 162 zonnepanelen en een batterijpakket heeft ‘Het wapen van Reek’, als eerste gemeenschappelijke accommodatie een belangrijke pioniersrol in de duurzaamheidsambities van de gemeente Maashorst gekregen. Daarmee zet het college verdere stappen in de afspraak uit het bestuursakkoord, om gemeentelijk vastgoed - waar mogelijk - energieneutraal te maken.

Energiepakket Wapen van Reek

Een handtekening bekrachtigde de formele oplevering en ingebruikname van het nieuwe energiepakket op het Wapen van Reek.
V.l.n.r. Wethouder Jeroen van den Heuvel (duurzaamheid), Jan Roest (voorzitter bestuur Wapen van Reek) en wethouder Harold van den Broek (Maatschappelijk vastgoed)

Het Wapen van Reek krijgt met deze nieuwe installatie een voorbeeldfunctie in het project 'Zon op daken’, waarmee Maashorst zijn doelen vorm gaat geven met het oog op toekomstbestendig gemeenschappelijk vastgoed en verduurzaming daarvan. De gemeente hoopt met deze pilot voorop te lopen in verduurzaming en ook als voorbeeld te dienen voor andere bedrijven en organisaties in Maashorst.

Innovatieve oplossingen

De pilot richt zich op het gebruik van zonne-energie in combinatie met stroomopslag. Dit is een gedeeltelijke oplossing voor de uitdaging om overbelasting van het elektriciteitsnet zoveel mogelijk te voorkomen. Deze week wordt de installatie van de zonnepanelen en het batterijpakket officieel opgeleverd. Het gaat om 162 zonnepanelen en een batterijpakket met een capaciteit van 30KW. Daarmee kan Het
Wapen van Reek ’s avonds 2 uur worden voorzien in zijn stroomverbruik.

Positieve impact

Wethouder Harold van den Broek (Maatschappelijk vastgoed en accommodaties) is blij met dit project: "Inwoners van Reek maken veel gebruik van deze ontmoetingsplek. Het nieuwe accommodatiebeleid, dat eind 2024 vastgesteld moet worden door de raad, richt zich op
multifunctionele gebouwen. We willen gebouwen slim gebruiken en ze levensloop- en toekomstbestendig maken voor alle generaties. Bij het Wapen van Reek investeren we met dit project in duurzaamheid en een kostenbesparing op gebied van energie. Zo verbeteren we de
kwaliteit van onze gebouwen en de leefbaarheid van onze kernen.”
Het gebouw en de installatie zijn eigendom van de gemeente en met deze verduurzaming zet zij in op een Win-Win situatie voor de eigenaar én de gebruikers. Uitgangspunt is om op termijn de energiebesparing om te zetten naar een lastenverlaging voor de gebruikers van de accommodatie.

Goed voorbeeld

Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid) vult aan: “We willen uiteindelijk al onze gemeentelijke gebouwen verduurzamen. Bijvoorbeeld door alle geschikte daken te voorzien van zonnepanelen. Eventueel met opslag van energie. Daarmee maken we ons eigen, gemeentelijk vastgoed in elk geval alvast energieneutraal. Zo geven we als gemeente meteen het goede voorbeeld.”
De gemeente Maashorst geeft aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van energieopslag te blijven volgen. De bevindingen uit deze pilot in Reek zullen daarbij helpen.

Meer nieuws

 • Financiën op orde, maar investeren in toekomst is nodig

  23 mei 2024 - Maashorst ligt op schema met de bestuurlijke plannen en de financiën zijn op orde. Dat blijkt uit de jaarrekening 2023. Ook investeert Maashorst in de gemeentelijke organisatie, zodat die klaar is voor de toekomst. Dat blijkt ook uit de Kadernota voor 2025.

 • De milieustraat komt naar je toe!

  23 mei 2024 - Maashorst begint in juni met een mobiele milieustraat. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Afval): “Daarmee willen we het inwoners makkelijker maken om hun recyclebaar, klein grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval te scheiden.”

 • Merielle ontving vorig jaar een vrijwilligerspenning

  23 mei 2024 - Merielle van Dijk (22 jaar) ontving vorig jaar een vrijwilligerspenning voor haar enorme inzet als vrijwilliger bij de SOS in Volkel.

 • Keurslagerij Van Kraaij in Schaijk benoemd tot Hofleverancier

  22 mei 2024 - Woensdag 22 mei had locoburgemeester Gijs van Heeswijk de eer om, namens de koning, het predicaat Hofleverancier te overhandigen aan Geert van Kraaij van Keurslagerij Van Kraaij in Schaijk.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?